Yael Group מקימה גוף מכירות וניהול לקוחות מרכזי

הגוף החדש הוקם בעקבות צמיחתה והתרחבותה של הקבוצה והצורך לאחד את כלל החברות שנרכשו בשנים האחרונות לגוף אחד סינרגי
קבוצת יעל מקימה גוף מכירות וניהול לקוחות מרכזי אותו יוביל נדב שפיר, אשר התמנה לאחרונה לסמנכ"ל הלקוחות והפיתוח העסקי וכחבר הנהלה בקבוצה. הגוף החדש יאפשר התאמה טובה יותר של פתרונות החברה במיוחד לצורכי הלקוח ושיפור השירות באופן משמעותי. גוף ניהול הלקוחות המרכזי אמור בין היתר להעמיק את הסינרגיה הקבוצתית בין החברות השונות בקבוצה.

הקמתו של הגוף החדש הוא פועל יוצא מצמיחתה והתרחבותה של הקבוצה בשנים האחרונות. רק בשלוש השנים האחרונות רכשה קבוצת יעל את החברות: טוליפ- אשר עוסקת ביישום פתרונות פיננסיים, אקטיביו- המתמחה באנליטיקה ו-BI, סמארטסופט- המתמחה באבטחת מידע, וזאת לצד הקמה של פעילויות נוספות בתחומי הענן- Cloudnow והקמת פעילות דיגיטל- Yael- Digital.

דורון גיגי, מנכ"ל קבוצת יעל אומר: "הקמת גוף מכירות קבוצתי הוא מהלך הכרחי בשלב זה בו הקבוצה צומחת, והוא חלק בלתי נפרד משורה של מהלכים אסטרטגיים שאמורים בסופו של דבר להעמיק את הסינרגיה הקבוצתית בין החברות בקבוצה ולהרחיב את היקף הפעילות הקבוצתי. אני מאמין שגוף ניהול לקוחות ומכירות, אשר שם את הלקוח המרכז, יסייע בשימור הלקוחות הקיימים והחשובים שלנו ויהפוך אותנו לתחרותיים אל מול לקוחות פוטנציאליים חדשים."

הגוף המרכזי יעבוד בשיתוף פעולה עם צוותי המכירות הקיימים בחברות השונות, ובשלב הראשוני תתמקד הפעילות במגזרים: בריאות, פיננסים, ביטחון, הייטק וטלקום, ממשלה וציבור.
גוף המכירות וניהול הלקוחות המרכזי יהיה אחראי על הפיתוח העסקי ועל אסטרטגיית המכירות בקבוצת יעל ויישומה בפועל בכל החטיבות והפעילויות בקבוצה, תוך דגש על ניהול ברמת לקוח ולא ברמת תהליך- הלקוח במרכז. כמו כן ימנף הגוף את פעילות ה- Innovationשל קבוצת יעל בתחומי הדיגיטל,Cloud , IOT, אנליטיקס, Machine Learning ,Blockchainועוד.

דילוג לתוכן