Wix.com מדווחת על תוצאות חזקות וכי עקפה את תחזיותיה לרבעון השלישי לשנת 2017

שיפורים טכנולגיים הובילו לשיא ביחס ההמרה למנויים משלמים

• עקפה את הרף העליון של התחזיות – הכנסות של 111.0 מיליון דולר וגבייה של 120.1 מיליון דולר
• הישג שיא בתזרים המזומנים החופשי העומד על 18.9 מיליון דולר, גידול של 101% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד
• תוספת של 188,000 מנויי פרימיום נטו אשר מסתכמים לסך של 3.1 מיליון, עלייה של 33% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד
• העלתה את התחזית לשנת 2017 בכל מדדי המפתח, דבר המשקף שיפור מתמשך של מנועי הצמיחה והמינוף התפעולי
• מתכננת להשיק פומבית את Wix Code בשבועות הקרובים בהמשך לגרסת הבטא המוצלחת

ניו יורק, 8 בנובמבר, 2017 – חברתWix.com (Nasdaq: WIX), פלטפורמה מובילה לבניה ועיצוב של אתרי אינטרנט, מדווחת היום על תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי שהסתיים ב-30 בספטמבר, 2017, שעקפו את הרף העליון של התחזית. החברה העלתה את התחזית לכל שנת 2017 בעקבות תוצאות חזקות אלו.

"שחרור מוצרים חדשים ושיפורים מתמשכים למוצרים קיימים הובילו לגידול שיא ביחס ההמרה למנויים משלמים, אשר הובילו לתוצאות החזקות ברבעון" אמר אבישי אברהמי מנכ"ל ושותף מייסד של Wix. "פיתוח מתמשך של ה-Wix Editor ו-Wix ADI תרם באופן משמעותי לשיפור ביחס ההמרה למנויים משלמים. עם שיפורים עתידיים ולוקליזציה ל-Wix ADI, הפיתוח המתמשך של ה-Editor Wix וההשקה הציבורית הצפוייה של Wix Code, הצלחנו לבנות פלטפורמה מושלמת לכל סוגי המשתמשים אשר ימשיכו להביא לצמיחתה של החברה."

ליאור שמש, סמנכ"ל הכספים של החברה אמר כי "עקפנו את התחזיות ברבעון השלישי בגבייה ובהכנסות כתוצאה משיפור ביחס ההמרה למנויים משלמים במהלך הרבעון. בנוסף, המשכנו להשיג את המינוף התפעולי במודל שלנו כתוצאה מגידול משמעותי בתזרים המזומנים החופשי בהשוואה לשנה הקודמת. אנו מעלים את התחזית לשארית שנת 2017 לאור ציפיותינו שתוצאות חזקות אלו ימשיכו."

סיכום תוצאות הרבעון השלישי 2017

תוצאות ודגשים פיננסים נוספים לרבעון השלישי 2017

• שיעור הרווח הגולמי על בסיס GAAP עומד על 83% בהשוואה ל-85% ברבעון השלישי 2016
• שיעור הרווח הגולמי על בסיס Non-GAAP, המחושב כרווח גולמי non-GAAP כאחוז מתוך הכנסות, היה 84% ברבעון השלישי 2017 בהשוואה ל- 86% ברבעון השלישי אשתקד. שיעור הרווח הגולמי על בסיס Non-GAAP מייצג רווח גולמי על בסיס GAAP בנטרול הוצאות בגין תגמול מבוסס מניות, הוצאות בגין רכישות והפחתות כאחוז מסך ההכנסות
• ההפסד הנקי על בסיס GAAP עמד על (14.5) מיליון דולר, או (0.32) דולר למניה, בהשוואה להפסד נקי של (9.6) מיליון דולר, או (0.23) דולר למניה, ברבעון השלישי של 2016
• הרווח הנקי על בסיס Non-GAAP עמד על 0.4 מיליון דולר, או 0.01 דולר למניה, בהשוואה להפסד נקי על בסיס Non-GAAP של (1.6) מיליון דולר, או (0.04) דולר למניה, ברבעון השלישי של 2016
• מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת לרבעון השלישי של 2017 עמדו על 22.1 מיליון דולר, בעוד שהשקעות ברכוש קבוע הסתכמו ב-3.1 מיליון דולר, מה שהוביל לתזרים מזומנים חופשי של 18.9 מיליון דולר בהשוואה ל-9.4 מיליון דולר ברבעון השלישי אשתקד, גידול של 101% בהשוואה לשנה הקודמת
• תוספת של 188,000 מנויי פרימיום נטו בתקופה המביאה לסך של 3.1 מיליון מנויי פרימיום נכון ל- 30 בספטמבר, 2017, גידול של 33% בהשוואה לרבעון השלישי אשתקד
• תוספת של 5.2 מיליון משתמשים רשומים ברבעון השלישי. מספר המשתמשים הרשומים עומד על 114 מיליון נכון ל-30 בספטמבר, 2017, גידול של 23% בהשוואה לרבעון השלישי אשתקד

דגשים עסקיים

• התוספת של Wix ADI הביאה לגידול משמעותי ביחס ההמרה למנויים משלמים: עברה שנה מאז השקת Wix ADI וניתן לראות בברור שהתוספת של Wix ADI לפלטפורמה שלנו השפיעה מהותית על יחס ההמרה ממנויים רשומים למנויים משלמים. עד היום, מיליוני אתרים נוצרו באמצעות השימוש ב-ADI והם יובילו בעתיד לגידול משמעותי בגבייה מהשתמשים שלנו (User cohorts) .

• השיקה שיתוף פעולה עם קבוצת הכדרוגל הברזילאית, פלמנגו: Wix השיקה שיתוף פעולה רשמי עם קבוצת הכדורגל הפופולארית Clube de Regatas do Flamengo. כחלק מההסכם,Wix תהיה השותפה הרשמית של הקבוצה בתחום של עיצוב ואחסון אתר האינטרנט של הקבוצה. שיתוף הפעולה יכלול פעילויות שיווקיות עם חלק משחקני הקבוצה.
• השיקה אינטגרציה עם Photos כחלק מההשקה של אפל macOS High Sierra: Wix הכריזה על שיתוף הפעולה עםPhotos כחלק מההשקה של macOS High Sierra. האינטגרציה מאפשרת למשתמשי Mac ליצור אלבומי תמונות מרהיבים עם Wix באמצעות מספר קליקים בודדים, ישירות מאפליקציית ה-Photos של אפל.

• גידול ב-Wix Mobile: עם למעלה מ- 30 מיליון אתרי מובייל שהוקמו עד היום באמצעות הפלטפורמה שלה, Wix היא אחת מהשחקניות המובילות בתחום פיתוח האתרים המותאמים למובייל בעולם.
• פלטפורמה גלובלית ל-eCommerce: מספר מנויי ה- eCommerceהגיע למעל ל-417,000 במהלך הרבעון. הצמיחה ב-eCommerce ובמנויי אפליקציות ורטיקליות אחרות ממשיכה לעקוף את הצמיחה בכלל המנויים שלנו והתגברה במהלך הרבעון, מה שמדגיש את יכולת החברה להגיע לעסקים קטנים.
• הגברת מעורבות המשתמשים: באמצעות מערכת ניהול הלקוחות שמציעה החברה למשתמשיה דרךMy Account יכולים בעלי האתרים לאסוף ולנתח מידע על פעילות הלקוחות באתריהם, לנהל את מערך הלקוחות, ולעשות שימוש ב- Wix Shoutout על מנת לתקשר עמם ישירות מתוך חשבונות ה-Wix שלהם. עד היום נשמרו בפלטפורמה של Wix פרטיהם של למעלה מ-669 מיליון לקוחות של בעלי האתרים.

תחזיות כספיות
החברה מספקת את תחזיותיה לרבעון הרביעי של 2017 כמפורט להלן:
תחזית
רבעון רביעי 2017 צמיחה (ביחס לרבעון המקביל אשתקד)
הכנסות 116-117 מיליון דולר 38%-39%
גביה (Collections) 126-127 מיליון דולר 29%-30%

 

Wix מעדכנת מחדש את התחזית לכל שנת 2017, בהמשך לתוצאות הרבעון השלישי:
תחזית קודמת
לכל שנת 2017 תחזית מעודכנת לכל שנת 2017 צמיחה (ביחס לשנת 2016)
הכנסות 421-423 מיליון דולר 423-424 מיליון דולר 46%
גביה (Collections) 473-477 מיליון דולר 478-479 מיליון דולר 40%

תזרים מזומנים חופשי 67-68 מיליון דולר 68-69 מיליון דולר 88%-91%

 

מידע על שיחת ועידה ושידור אינטרנט

Wix תקיים שיחת ועידה ביום רביעי, 8 בנובמבר, 2017 בשעה 8:30 לפי שעון החוף המזרחי בארה"ב (15:30 שעון ישראל) על מנת לענות על שאלות על התוצאות הפיננסיות והתפעוליות של העסק במהלך הרבעון השלישי 2017. שיחת הועידה תכלול הצהרה קצרה של ההנהלה והפוקוס יהיה על מתן תשובות לשאלות על התוצאות במהלך הרבעון. לפני שיחת הועידה הרבעונית, תפרסם Wix סיכום כתוב של הרבעון, טבלאות משלימות ומצגת באתר https://investors.wix.com/results. חומרים אלו מוצעים מראש על מנת להעניק לבעלי המניות והאנליסטים מידע מפורט וזמן נוסף לניתוח התוצאות, לפני שיחת הועידה.

על-מנת להשתתף בשיחה, על האנליסטים והמשקיעים לחייג למספר 393-4306 (866) (למחייגים מארה"ב/קנדה) או –2616 385 (734) (בינלאומי), או 1-809-315-362 (ישראל) לפחות עשר דקות לפני מועד תחילת הדיווח, קוד זיהוי 97473958.

שידור חוזר של הדיווח יהיה נגיש עד לתאריך 15 בנובמבר, 2017 בשעה 18:59 (EST 23:59) על ידי חיוג למספר 859-2056 (855) (למחייגים מארה"ב/קנדה) או 537-3406 (404) (בינלאומי) ומתן קוד הזיהוי: 97473958.
החברה גם תציע שידור אינטרנטי חי של שיחת הועידה, אשר יהיה נגיש גם לאחר מכן באתר האינטרנט של החברה ב- http://investors.wix.com/.

 

דילוג לתוכן