Wix.com מדווחת על תוצאותיה לרבעון השני של שנת 2018

מגמת הצמיחה ממשיכה גם ברבעון השני עם הכנסות של 146.1 מיליון דולר המהווים שיעור צמיחה של 41%, בהשוואה לאשתקד. הגביה עמדה על סך של 159.9 מליון דולר, המהווה שיעור צמיחה של 37%, בהשוואה לאשתקד
גידול בתזרים המזומנים החופשי ברבעון השני, שהגיע לסכום הגבוה ביותר ברבעון אי פעם, סך של 23.9 מיליון דולר, גידול של 37% בהשוואה לאשתקד
התוצאות נובעות מביצועים מצויינים של מחזור גיוס המשתמשים (cohorts) ומשיפור מתמשך ביחס ההמרה למנויים משלמים ושימור מנויים קיימים שכן משתמשים מכל הסוגים מאמצים את המוצרים החדשים והמשופרים שלנו
מעלה את התחזית לשנת 2018 המשקפת את המשך המומנטום החיובי בפיתוח וביצועי מחזור גיוס המשתמשים (cohorts) המביאים לצמיחה בשורת ההכנסות ובתזרים המזומנים החופשי
 

ניו יורק, 25 ביולי, 2018 – חברתWix.com  (Nasdaq: WIX), פלטפורמה מובילה לבניה ועיצוב של אתרי אינטרנט, מדווחת היום על תוצאותיה הכספיות לרבעון השני שהסתיים ב-30 ביוני, 2018. בנוסף, החברה סיפקה את התחזית שלה לרבעון השלישי של 2018 והעלתה את התחזית לכל שנת 2018.

 

"התוצאות הפיננסיות החזקות שלנו ברבעון מציגות את היכולת המתמשכת שלנו לספק למשתמשים, מכל הסוגים, המגיעים ל-Wix, פלטפורמה מוצרית מושלמת על מנת שיוכלו ליצור את החלומות שלהם אונליין," אמר אבישי אברהמי מנכ"ל ושותף מייסד של Wix. "במהלך החצי השני של השנה, אנחנו מתכננים להגדיל את החדירה לשווקים הקיימים שלנו וממשיכים להכיר בהזדמנויות שיש לנו בשווקים גדולים יותר, בזמן שאנחנו ממשיכים במומנטום החיובי של השקת מוצרים חדשים, הכוללים את ADI בשפות שונות, Wix Answers, ו-Wix Code."

 

ליאור שמש, סמנכ"ל הכספים של החברה הוסיף כי "התוצאות ברבעון השני הדגישו שוב את השילוב של גביה חזקה, צמיחה בהכנסות וגידול בתזרים המזומנים החופשי. בנוסף גייסנו בהצלחה 443 מיליון דולר באג"ח להמרה הנושאת ריבית של 0%. גיוס הון זה מחזק את המאזן שלנו ומספק לנו גמישות פיננסית נוספת."

 

סיכום תוצאות הרבעון השני של שנת 2018

תוצאות ודגשים פיננסים נוספים לרבעון השני 2018

·         ההכנסות ברבעון השני של שנת 2018 עמדו על 146.1 מיליון דולר, גידול של 41% בהשוואה לתקופה בשנה הקודמת. ברישום לפי ASC 605, ההכנסות ברבעון השני היו 144 מיליון דולר, גידול של 39% ביחס לשנה הקודמת

·         הגביה ברבעון השני של שנת 2018 עמדה על 159.9 מליון דולר, גידול של 37% בהשוואה לאותה תקופה בשנה הקודמת

·         הרווח הגולמי על בסיס GAAP ברבעון השני של שנת 2018 עמד על 79% בהשוואה ל-83% ברבעון השני בשנת 2017. הרווח הגולמי על בסיס Non-GAAP ברבעון השני של שנת 2018, המחושב כרווח גולמי על בסיס Non-GAAP כאחוז מהכנסות, עמד על 80% בהשוואה ל-84% ברבעון השני של שנת 2017

o        ברישום לפי ASC 605, הרווח הגולמי על בסיס GAAP ברבעון השני של שנת 2018 כאחוז מהההכנסות היה גם 79% ועל בסיס Non-GAAP אחוז ההכנסות היה עומד גם על 80%

·         התוצאות ברבעון השני כוללות הטבה של מעבר ברישום החשבונאי מנטו לברוטו כתוצאה משינוי בטיפול החשבונאי הקשור לתנאים החדשים של הסכם השותפות שלנו עם Google, כפי שהוכרז בתחילת השנה. כפי שפורסם בעבר, ההשפעה היא כ-30 מיליון דולר להכנסה ולגביה לכל שנת 2018

·         וכ-7-8 מיליון דולר לכל רבעון בשנת 2018. שינוי זה משפיע גם על ההשוואה לשנה הקודמת ברווח גולמי על בסיס GAAP ועל בסיס Non-GAAP.

·         ההפסד הנקי על בסיס GAAP ברבעון השני של שנת 2018 עמד על (5.6) מיליון דולר, או (0.12) דולר למניה, בהשוואה להפסד נקי של (14.3) מיליון דולר, או (0.31) דולר למניה, ברבעון השני של שנת 2017. ברישום לפי ASC 605, ההפסד הנקי על בסיס GAAP ברבעון השני של שנת 2018 היה עומד על (6.9) מיליון דולר

·         הרווח הנקי על בסיס Non-GAAP ברבעון השני של שנת 2018 עמד על 13.8 מיליון דולר, או 0.29 דולר למניה, בהשוואה להפסד נקי על בסיס Non-GAAP של (0.2) מיליון דולר, או (0.00) דולר למניה, ברבעון המקביל אשתקד. ברישום לפי ASC 605, הרווח הנקי על בסיס Non-GAAP ברבעון השני של שנת 2018 היה עומד על 12.6 מיליון דולר

·         מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת ברבעון השני של שנת 2018 עמדו על 27.3 מיליון דולר, בעוד שהשקעות ברכוש קבוע הסתכמו לסך של-3.4 מיליון דולר, מה שהוביל לתזרים מזומנים חופשי בסך 23.9 מיליון דולר בהשוואה לתזרים מזומנים חופשי בסך 17.4 מיליון דולר ברבעון השני של שנת 2017, גידול של 37% בהשוואה לשנה הקודמת

·         תוספת של 205,000 מנויי פרימיום נטו במהלך הרבעון השני של שנת 2018 המביאים לסך של 3.7 מיליון מנויי פרימיום נכון ל- 30 ביוני, 2018. עליה זו משקפת גידול של 28% ביחס לסך מנויי הפרימיום לסוף הרבעון השני של שנת 2017

·         תוספת של 5.8 מיליון משתמשים רשומים ברבעון השני של שנת 2018. מספר המשתמשים הרשומים נכון ל-30 ביוני, 2018 עמד על 131 מיליון, עליה המשקפת גידול של 20% בהשוואה לרבעון השני של שנת 2017

 

דגשים עסקיים

·         המומנטום של אימוץ המוצר Wix Code ממשיך: השימוש במוצר ממשיך לגדול ומשתמשים מסקטורים שונים וברמות שונות בונים מגוון רחב של אתרי אינטרנט ואפליקציות ווב עם המוצר. פעילות בפורום של Wix Code וקהילת המשתמשים שלנו אונליין לקבלת עזרה ולאינטראקציה אחד עם השני גודלת גם כן כאשר המשתמשים תרמו למעלה מ35,000 פוסטים ותגובות וייצרו למעלה ממיליון צפיות.

·         השיקה לאחרונה את Wix Mobile Site Builder: כמענה לעליה בביקוש מצד המשתמשים שלנו, השקנו לאחרונה בונה אתרי אינטרנט באמצעות המובייל. המוצר מבוסס על טכנולוגיית ה-AI ששחררנו ביוני 2016. משתמשים יכולים מעתה ליצור אתר מקצועי שניתן להתאים אישית, ישירות מהמכשיר הנייד שלהם. המשתמשים יוכלו לערוך את אתר האינטרנט במכשיר הנייד שלהם או בדקסטופ באמצעות ה -Wix Editor. מוצר זה היא דוגמה נוספת ליכולת שלנו להשיק מוצרים חדשים כמענה לבקשות של המשתמשים שלנו שבאו ל-Wix כדי לבנות את המותג והעסק שלהם אונליין.

·         גיוס הון מוצלח: בחודש יוני Wix גייסה בהצלחה 443 מיליון דולר בהנפקה פרטית של אג"ח להמרה הנושאת ריבית של %0 לפרעון ב-2023. הגיוס הסופי היה גבוה ממה שהוצע בתחילה, בשל ביקושים גבוהים וכולל בתוכו אופציה לרכישה נוספת של אג"ח שהוצעה לרוכשים ושנוצלה במלואה על ידם בתחילת חודש יולי. בהקשר לתמחור,Wix  נכנסה למשא ומתן באמצעות עסקאות גידור מסוג capped call שצפויות להפחית דילול פוטנציאלי לבעלי המניות של החברה, כתוצאה מהמרה של אג"ח, ו/או לקיזוז מהתשלום ש-Wix תידרש לשלם בנוסף לסכום המקורי של האג"ח להמרה. מחיר ההמרה האפקטיבי כתוצאה מה – capped call יעמוד על סך של  $211.30 למניה, המשקף פרמית המרה של %100 ממחיר המניה של $105.65 בעת סגירת יום המסחר ב-21 ביוני 2018. Wix השתמשה בחלק מכספי התקבולים של ההנפקה לעסקאות ה-capped call ובשאר הכסף תשתמש לצרכים כלליים של החברה, ככל שידרש.

 

תחזיות כספיות

 

Wix מציגה את תחזיותיה לרבעון השלישי של שנת 2018:

מידע על שיחת ועידה ושידור אינטרנט

 

Wix תקיים שיחת ועידה ביום רביעי, 25 ביולי, 2018 בשעה 8:30 לפי שעון החוף המזרחי בארה"ב (15:30 שעון ישראל) על מנת לענות על שאלות על התוצאות הפיננסיות והתפעוליות של העסק במהלך הרבעון השני של שנת 2018. שיחת הועידה תכלול הצהרה קצרה של ההנהלה והפוקוס יהיה על מתן תשובות לשאלות על התוצאות במהלך הרבעון. לפני שיחת הועידה הרבעונית, תפרסם Wix סיכום כתוב של הרבעון, טבלאות משלימות ומצגת באתר https://investors.wix.com/results. חומרים אלו מוצעים מראש על מנת להעניק לבעלי המניות והאנליסטים מידע מפורט וזמן נוסף לניתוח התוצאות, לפני שיחת הועידה.

 

על-מנת להשתתף בשיחה, על האנליסטים והמשקיעים לחייג למספר 393-4306 (866) (למחייגים מארה"ב/קנדה) או –2616 385 (734) (בינלאומי), או 1-809-315-362 (ישראל) לפחות עשר דקות לפני מועד תחילת השיחה, קוד זיהוי 5158929.

 

שידור חוזר של הדיווח יהיה נגיש עד לתאריך 29 ביולי, 2018 בשעה 18:59 (EST 23:59)  על ידי חיוג למספר 859-2056 (855) (למחייגים מארה"ב/קנדה) או 537-3406 (404) (בינלאומי) ומתן קוד הזיהוי: 5158929.

 

החברה גם תציע שידור אינטרנטי חי של שיחת הועידה, אשר יהיה נגיש גם לאחר מכן באתר האינטרנט של החברה ב- http://investors.wix.com/.

 

מדדים פיננסיים שאינם עפ"י GAAP

בכדי להוסיף על הנתונים הכלולים בדוחותיה הכספיים המאוחדים של החברה, אשר הוכנו והוצגו בהתאם לכללי החשבונאות המקובלים בארה"ב US GAAP) ,Wix משתמשת במדדים הפיננסיים הבאים שאינם עפ"י כללי החשבונאות המקובלים:(  GAAP) גביה(, collections) רווח גולמי על בסיס  Non-GAAPהפסד תפעולי שאינו עפ"י GAAP תזרים מזומנים חופשי, הפסד נקי שאינו עפ"י  ,GAAP הפסד נקי למניה שאינו עפ"י GAAP )יקראו ביחד להלן "מדדים פיננסיים שאינם עפ"י GAAP").

גביה – collections – מייצגת את סך המזומנים שנגבה על ידינו מלקוחותינו בפרק זמן נתון. נתון זה מחושב על ידי הוספת השינוי ביתרת ההכנסות הדחויות לתקופה מסוימת להכנסות באותה תקופה.

רווח גולמי על בסיס Non-GAAP מייצג רווח גולמי על בסיס GAAP בנטרול הוצאות תגמול מבוססי מניות, הוצאות הקשורות ברכישת חברות והפחתות כאחוז מההכנסות.

הפסד תפעולי שאינו עפ"י GAAP  מייצג הפסד תפעולי המחושב עפ"י GAAP  בנטרול הוצאות תגמול מבוססי מניות, הוצאות הקשורות ברכישת חברות, והפחתות.

הפסד נקי שאינו עפ"י GAAP – מייצג את ההפסד הנקי המחושב עפ"י GAAP ואשר מותאם להשפעה של הוצאות תגמול מבוססי מניות, הוצאות הקשורות ברכישת חברות, והפחתות.

הפסד נקי למניה שאינו עפ"יGAAP –  מייצג את ההפסד הנקי שאינו עפ"י GAAP מחולק בממוצע המשוקלל של מספר מניות אשר נעשה בהן שימוש בחישוב ההפסד למניה על בסיס GAAP.

תזרים מזומנים חופשי מייצג מזומנים נטו הנובעים מפעילות שוטפת בניכוי השקעה ברכוש קבוע.

הצגתו של מידע פיננסי זה אינה מיועדת לשימוש בנפרד או כמידע הגובר או מהווה תחליף למידע הפיננסי שהוכן והוצג בהתאם לכללי החשבונאות המקובלים. החברה משתמשת במדדים פיננסיים שאינם עפ"י GAAP הן לקבלת החלטות פיננסיות ותפעוליות והן כאמצעי להערכת השוואות תקופתיות. החברה סבורה כי מדדים פיננסיים אלו מספקים מידע שימושי על תוצאותיה התפעוליות של החברה, משפרים את ההבנה הכוללת של ביצועי העבר ויכולים לשמש לתחזיות עתידיות. בנוסף מדדים פיננסיים אלו מאפשרים שקיפות מוגברת ביחס למדדים מרכזיים המשמשים את הנהלת החברה בקבלת החלטות פיננסיות ותפעוליות.

לקבלת מידע נוסף על המדדים הפיננסיים שאינם עפ"י  ,GAAPראה את הטבלאות המצורפות להודעה זו ואשר כוללות התאמה בין המדדים הפיננסיים עפ"י GAAP ובין המדדים הפיננסיים שאינם עפ"י GAAP. הטבלאות המצורפות כוללות פרטים נוספים אודות המדדים הפיננסיים עפ"י GAAP הניתנים להשוואה באופן ישיר למדדים פיננסיים שאינם עפ"י GAAP וההתאמות בין שני מדדים אלה. החברה לא ביצעה התאמה של תחזית תזרים המזומנים החופשי לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת היות והחברה אינה מספקת תחזית לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת. היות והפרטים המשפיעים על תזרים מזומנים מפעילות שוטפת אינם בשליטת החברה ו/או

אין באפשרותה לצפותם באופן סביר, אין ביכולתה של החברה לספק תחזית שכזאת. לפיכך, ההתאמה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת אינה ניתנת לביצוע ללא מאמץ בלתי סביר.

 

מידע צופה פני עתיד

הודעה זו כוללת מידע צופה פני עתיד, כמשמעותו בכללי האחריות המופחתת Safe Harbor Provisions) של the Private Securities Litigation Reform Act of 1995 ) המגלם בתוכו סיכונים וחוסר ודאות. מידע צופה פני עתיד זה יכול לכלול תחזיות בנוגע לביצועים העתידיים שלנו, לרבות תחזיות הקשורות להכנסות, גבייה ותזרים מזומנים חופשי, זמינות, סחירות או פונקציונליות של מוצרים או אפיונים חדשים מסויימים והביקוש הצפוי מלקוחות ושביעות רצון הלקוחות,   ויכול להיות מזוהה על ידי מילים כגון "מצפה", "מניח", "מאמין", "ממשיך", "יכול" "מעריך", "צופה", "מתכוון", "עשוי", "מתכנן", "פוטנציאל", "חוזה", "פרויקט", "עתיד", "יהיה", "מחפש" ומונחים או ביטויים דומים. מידע צופה פני עתיד הנכלל בהודעה זו, לרבות בקשר לתחזיות לכל השנה, מבוסס על הציפיות הנוכחיות של ההנהלה, ונתון לאי וודאות, סיכונים ושינויים בנסיבות שקשה לחזותן מראש, הכוללים תזמון של שחרור מוצרים ואשר חלק רב מהם נמצא מחוץ לשליטתנו. גורמים שונים ומכריעים העלולים לגרום לתוצאות בפועל להיות שונות באופן מהותי מאלה הנכללות במידע הצופה פני עתיד, כוללים, בין השאר, את יכולתנו להגדיל את בסיס המשתמשים ומנויי הפרימיום שלנו, יכולתנו לשמור ולשפר את המותג והמוניטין שלנו, יכולתנו לנהל את הצמיחה של התשתית שלנו באופן יעיל, היכולת שלנו להוציא לפועל באופן אפקטיבי את הפיתוחים שלנו להרחבה ולשיפור של פונקציית התמיכה שלנו, שינויים בטכנולוגיות אשר נעשה בהן שימוש בפתרונות המוצעים על ידינו, שינויים בכלכלה הגלובלית, הלאומית, האזורית או המקומית, בעסקים, בתחרות, בשוק, ברגולציה ובגורמים אחרים שנדונו תחת סעיף "גורמי סיכון" בדיווח השנתי של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר, 2017 שהוגש לרשות ניירות ערך בארה"ב על גבי טופס F-20 ביום 29 במרץ, 2018. כל מידע צופה פני עתיד שניתן על ידינו בהודעה זו נכון רק עד לתאריך הודעה זו. גורמים או אירועים שיכולים לגרום לכך שהתוצאות בפועל תהיינה שונות עשויים לצוץ מעת לעת, ולא נוכל לחזות את כולם. אין אנו מתחייבים לעדכן בפומבי את המידע הצופה פני עתיד, בין אם כתוצאה ממידע חדש, התפתחויות עתידיות או בשל כל דבר אחר. בכל סתירה בין האמור מהודעה זו להודעה שפורסמה באנגלית, יגבר האמור בהודעה באנגלית.

 

דילוג לתוכן