Windows Server 2012 מדריך התקנת Active Directory חלק ב

החלק השני בסדרת מאמרים של חיים ליזרוביץ על התקנה והגדרת Server 2012 בחלק א' , הסברתי על התקנת שרת 2012 הכולל סקירה מהירה וכללית על חלק מרכיבי השרת והתפריטים:

http://blogs.microsoft.co.il/blogs/haiml/archive/2012/07/10/windows-server-2012-rc.aspx

במאמר הבא אדגים התקנה של DC תחת שרת 2012 , בנוסף נלמד כיצד אפשר לשחזר אובייקטים באמצעות ה AD Administrative Center . (השחזור מבוצע באמצעות GUI).

לחיצה על add roles and features :

לחיצה על next

לסמן Role-based or feature-based installation:

לבחור Select a server from the server pool

לסמן Active Directory Domain Services ולאחר מכן לחוץ על next

בחלון הבא יש לוודא שמסומן V באופציה Include management tools (if applicable).
וללחוץ על add features

בחלון הבא, אשף ההתקנה, סימן אוטומטית את כלי הניהול של ה Group Policy Management

בחלון הבא אשף ההתקנה סימן אוטומטית את כלי הניהול של ה Remote Server Administration Tools

לחיצה על next להמשך ההתקנה

לחיצה על install לתחילת ההתקנה

תהליך ההתקנה

רכיבי הניהול הותקנו, יש ללחוץ על Promote this server to a domain controller כדי להתקין שירות דומיין ולהפוך את השרת ל DC.

משום שמדובר על השרת הראשון שאני מתקין, בחרתי add a new forest
יש לבחור Root domain name ולכתוב את ה FQDN של הדומיין, בחרתי בשם:
HAIMSRVDOM.LOCAL השם HAIMSRVDOM יהיה שם ה NETBIOS DOMAIN.

שימו לב !!!! לא לבחור באופציה זו במידה וברשותכם סביבת דומיין מותקנת, במצב הזה יש לצרף שרת זו לסביבה ולבחור ב:
Add a domain controller to an existing domain

יש לבחור בגירסא של ה Forest function level (במידה וקיימים שרתי DC מגירסא 2003, 2008 אני מאמין שלא נקבל חלון לקביעת תצורה זו מכיוון שלא יהיה ניתן לעלות את ה level ל 2012).

נתקין על השרת שירותי DNS ו GC.

להלן גירסת של ה Domain Function level.

יש להגדיר סיסמא עבור ה Directory Service Restore Mode.

להלן הודעה עבור דליגיצה של ה DNS מדומיינים אחרים, משום שמדובר על Forest חדש, אנו יכולים להתעלם מהודעת האזהרה.

אשף ההתקנה בוחר את ה NETBIOS Domain Name (לפי שם ה HOST של כתובת ה FQND)
במקרה הזה HAIMSRVDOM

להלן נתיבים להתקנת ה DB, LOG וה SYSVOL, אנו נשאיר את הברירות מחדל:

להלן תקציר ההגדרות שבחרנו, יש לעבור עליהם ולבדוק שאכן נכונות ולאחר מכן ללחוץ על Next לתחילת ההתקנה, נוכל לשמור את הסקריפט של ההתקנה עבור כל הרכיבים שבנינו למטה על ידי לחיצה על view script , למעשה תקציר הפקודות המופיעות בסקריפט, זו ההתקנה שאנו מבצעים וניתן להתקין באמצעות הסקריפט באמצעות ה Power Shell.

להלן הסקריפט:

בדיקת ה prerequisites ולאחר מכן ניתן להתחיל להתקין ע"י לחיצה על Install:

שלב ההתקנה

הפעלת המחשב לאחר שלב ההתקנה

כך נראה מסך הכניסה לאחר הריסטרט

כעת אני נכנס עם המשתמש שיצרתי בדומיין

ב Local Server –> Tasks ניתן לראות את הדומיין ואת האפליקציות של ה AD כולל פקודות שמותאמות לשירותי DC.

תודה ל-חיים ליזרוביץ על שיתוף המאמר

דילוג לתוכן