Windows Server 2012 – מדריך התקנה ראשונית שרת 2012 חלק א

חיים ליזרוביץ מפרסם סדרת מאמרים הכוללים התקנה של Server 2012, התקנת AD, DNS, DHCP ועוד..במאמר הבא אדגים את שלבי ההתקנה של Windows Server 2012 RC וכמו כן חלק מהתכונות החדשות,
בחלק ב' של המאמר, אתקין את ה AD ואדגים את התכונה החדשה של ה Recycle Bin .

ניתן לראות במאמר הבא את כל התכונות החדשות שייצאו עם ה Server 2012:
http://technet.microsoft.com/he-il/library/hh831769(en-us).aspx

תצורת חומרה נדרשת:

שרת 64 bit.
מעבד – מינימום 1.4 GHZ
דיסק קשיח – מינימום 32G (יותר אם זיכרון ה RAM עולה על 16G – מה שיכול לגרום להתנפחות ה paging file)
 
חלון ההתקנה הראשוני בו נבחר את השפות, מי שמתכוון לעבוד עם Hebrew כשפה, רצוי שיבחר זאת כבר במסך ההתקנה (זה יחסוך את השינוי בתוך מערכת ההפעלה וריסטרט נוסף).

לחיצה על Install Now

בחירת תצורת המערכת הפעלה, אנו נבחר בתצוגת GUI (ממשק גרפי):

יש לקרוא את הסכם הרשיון ולאשר:

אנו נבחר ב Custom להגדרות מתקדמות של הדיסק הקשיח (פירמוט, חלוקה לפרטישנים)

הקצתי שטח דיסק של 40G (המינימום לשטח דיסק לשרת 2012 הינו 32G, בגדול התקנת המערכת הפעלה בלבד, לא תופסת מעל 10G)

תהליך ההתקנה:

המשך תהליך ההתקנה:

כניסה אוטומטית למערכת ע"י המשתמש שנוצר:

כך נראה שולחן העבודה שכברירת מחדל בנוי מ:

Recyle Bin – על שולחן העבודה
Server Manager – בשורת המשימות
Windows PowerShell – בשורת המשימות
תיקיית ה Libraries של המשתמש עצמו

בצידו הימני של המסך אנו נבחין ב 3 קטוגריות ראשיות:
Search
App
Settings

Search

נחפש אפליקציה (Apps)

נקליד את המילה Compu ונמצא בצד שמאל את האפליקציות שמתחילות ב Compu.

Start

להלן האפליקציות בתפריט ההתחלה

Settings
שינוי הגדרות למיניהן של שולחן העבודה, רזולוציה, לוח בקרה ועוד.

Task Manager
פה בהחלט ישנם פיצ'רים חדשים שלא נחשפנו אליהם עד כה
מיקרוסופט בחרה לשלב תכונה של תתי פרוסס (מוכר לנו מהמוצר process explorer), כמו כן ניתן להבחין (הנושא מאוד יעיל במיוחד בשרתי טרמינל סרבר) בצריכת הזיכרון וה CPU לפי משתמש.

לשונית process כולל תתי הפרוססים ואחוז צריכת הזיכרון וה CPU של כל process ותת process.

לשונית performance שמתחלק ל 3 קטגוריות:

Cpu
Memory
Ethernet
גרף המעבד (Cpu):

גרף הזיכרון (Memory):

גרף כרטיס הרשת (Ethernet) – תעבורת שליחה/ קבלה

Server Manager
כניסה ל Server Manager, לחיצה על Configure This Local Server.

התנאי ההכרחי המקדים לפני ביצוע המשך התקנת השרת (הוספת roles + features)
לקסטם את השרת, ולהתייחס לכל הפרמטרים שבדף הבא, כולם חשובים, כלומר:

שינוי שם שרת – ביצוע ריסט לאחר מכן (חובה !)
חיבור לדומיין
קינפוג פיירוול
Remote Management האם לאפשר? בהתאם לשיקולכם,למדיניות הארגון ולדרישות תוכנת ההתקנה.
Remote Desktop – האם לאפשר? בהתאם לשיקולכם ולמדיניות הארגון.
NIC Teaming – האם להגדיר?
Ethernet – קביעת כתובת אייפי + DNS + DG ידנית.
הגדרת windows update והתקנת כל העדכונים הקיימים וההכרחיים.
הגדרות windows error reporting ו CEP – אם מעוניינים בכך.
קביעת Time Zone + שעה + תאריך מדוייק , התייחסות לשינוי שעון הקיץ (DST)
בדיקת Event Viewer Logs – לבדוק שהכל הותקן כמו שצריך וללא שגיאות קריטיות.

Windows PowerShell ISE

אנו נכנסים ל Windows PowerShell ISE

חלון פתיחת ה Windows PowerShell ISE
 

בעת כתיבת הפקודה נפתח חלון עם הפקודות שמתחילות בפקודות

 
להלן כונן C לאחר התקנת Windows Server 2012 RC ו AD (שימו לב שדרישת המינימום של הדיסק חייבת להיות 32G):

תודה ל-חיים ליזרוביץ על שיתוף המאמר.

דילוג לתוכן