Windows 7 Enterprise זמין לנסיון של 90 יום

הגרסה מיועדת למנהלי IT ורשת על מנת לבחון את המערכת בסביבת עבודה למשך תקופה של 90 יום.ההורדה זמינה דרך הערוצים הבאים:

Partner Program
MSDN Subscriber
TechNet Plus Subscriber
Volume License/Software Assurance customer

נקודות חשובות:
יש לבצע אקטיבציה למערכת תוך 10 ימים.
ההורדה תהיה זמינה עד March 31, 2010
לאחר 90 יום, אם ברצונכם להמשיך להשתמש בגרסת ה Enterprise יהיה צורך ברכישה והתקנה נקייה של המערכת. אין אפשרות לרכישה בערוצים קמעוניים רגילים.
 
 להסברים וקישורי הורדה:  Springboard Series on TechNet

דילוג לתוכן