tTechnologies CA מספקת חבילה חדשה לניהול הניידות בארגון

Technologies CA מספקת חבילה חדשה לניהול הניידות בארגון כתוכנה במתכונת שירות, עם תמיכה בו-ביום ב-iOS 8
החברה רושמת ציון דרך נוסף בחדשנות אורגנית ומציעה חופש בחירה רב יותר, זמן קצר יותר להפקת ערך ותמיכה בסטנדרטים הטכנולוגיים המתקדמים ביותר
CA Technologies (NASDAQ: CA) ממשיכה לסייע לארגונים לחולל מפנה ולאמץ מדיניות של "לנייד תחילה ", עם ההשקה של חבילת הפיתרון Enterprise Mobility Management (EMM) כתוכנה במתכונת שירות (SaaS). החבילה החדשה כוללת תמיכה, כבר מיום ההשקה, במערכת ההפעלה iOS 8 – עבור מכשירים ניידים, יישומים, תכנים וניהול של דואר אלקטרוני.
הפיתרון החדש, אשר מוצע כתוכנה במתכונת שירות, מרחיב עוד יותר את המערך הראשון מסוגו של CA Management Cloud for Mobility, על בסיס טכנולוגיית Smart Containerization™ שהוגשה לגביה בקשה לרישום פטנט. הפיתרון מציע לארגונים גמישות בפריסה, זריזות משופרת וחיסכון משמעותי בעלויות.
"בכלכלת היישומים, הניהול של הניידות הוא אבן הפינה לתפוקה של העובדים והעסקים. הפיתרון החדש של CA, אשר מוצע כתוכנה במתכונת שירות, מסייע למצות את מלוא הפוטנציאל של הניידות הארגונית, תוך התמקדות בתחומים החשובים ביותר ללקוחות: חדשנות, יעילות ופיתוח מואץ של יישומים ושירותים חדשים למכשירים ניידים, על מנת להגביר את התפוקה וההכנסות" אמר רם וראדרג'אן, מנהל כללי של החטיבה לחדשנות עסקית ב-CA Technologies.
בדוח מחקר (research)* שפרסמה לאחרונה חברת Gartner צוין כי "השיעור של הפתרונות המקומיים בשוק העולמי של ניהול הניידות הארגונית עומד כיום על 70%, בעוד ששיעורה של התוכנה במתכונת שירות מגיע ל-30%. אולם, ב- Gartnerצופים כי חלקה של התוכנה במתכונת שירות יעלה, ככל שיבינו ביותר ארגונים את האתגרים הכרוכים בניהול עצמי של פתרונות לניהול של ניידות ארגונית או מכשירים ניידים".
בעזרת הפיתרון החדש, יוכלו ארגונים למנף את היכולות של מערכת ההפעלה iOS 8 כתוכנה במתכונת שירות ובפריסה מקומית. כמו כן, התמיכה המיידית ב- iOS 8- אשר מוצעת בכל מוצרי EMM של CA – מאפשרת אריזה של אפליקציות, אבטחה שלהן וניהול של אפליקציות למכשירים ניידים אשר פותחו בשפת התכנות החדשה SWIFT.
כדי לסייע ללקוחות לעשות שימוש יעיל בפתרונות לניהול הניידות בהתאם לתרחישי שימוש ספציפיים ומדיניות מיחשוב מוגדרת, מציעה CA ללקוחות בחינם רישיון קבוע של CA לניהול של מכשירים ניידים (free CA Mobile Device Management perpetual license), בכל רכישה של פיתרון CA EMM.
למידע נוסף על החבילה המלאה של פתרונות הניידות של CA, ועל הדרכים שבהן מסייעת החברה לארגונים לנהל את הניידות, בקרו בכתובת www.CA.com/mobility.
*חברת Gartner, "בחרו, במידת האפשר, בחבילה לניהול הניידות בארגון על בסיס של תוכנה במתכונת שירות (Choose a SaaS-Based Enterprise Mobility Management Model Whenever Possible)", רוב סמית וצ'רלס סמולדרס, 13 באוגוסט 2014.
 

דילוג לתוכן