Team ממזגת את כל פעילות התוכנה תחת: Team Software

שלוש שנים לאחר המיזוג בין תים נטקום לאומניטק, שהביא ליצירת: Team מקבוצת מלם תים, הכריזה החברה על מיזוג כל פעילות התוכנה בחברה ומיתוגה תחת:
.Team Software תים תוכנה, תכלול את פעילות ,SRL חברת ג'טרו (Jetro) ואוטודסק Autodesk)), אשר פעלו עד כה בנפרד.

נורית הורוביץ, מנהלת חטיבת התוכנה בחברת תים: "השינוי מבטא את התפיסה הסינרגטית המנחה אותנו ואת העובדה שכל מגוון הפתרונות נמצא בתוך הבית ולכן גם נושא את אותו השם – "Team". מהלך זה יאפשר לנו למנף ולהעצים את פעילות התוכנה בחברת תים והוא מהווה עבורנו הזדמנות לחדד את המיתוג והמיצוב שלנו כ- Team בקרב הלקוחות, חדשים וקיימים כאחד, להציע ללקוחות את סל הפתרונות הכולל שלנו ולהדגיש את היותנו חברת האינטגרציה המובילה בישראל, היחידה שבכוחה לספק פתרון הוליסטי ושלם בכל מגוון עולמות ה- "IT.

מוסיף אילן ישראל, מנהל פעילות אוטודוסק, הפועלת תחת המיתוג Team CAD: "כמובילי תחום התיב"ם בארץ וכחלק אינטגרלי וחשוב מקבוצת ה- IT הגדולה ביותר בישראל, אנו רואים את נושא השירות ללקוח כערך עליון, כמו גם הצבת סטנדרטים גבוהים המקדמים חדשנות ויצירתיות.
המיזוג לתוך חטיבת התוכנה מאפשר לנו יצירת שותפות אסטרטגית אמיתית ורחבה ככל הניתן עם לקוחותינו, תוך מתן פתרון הוליסטי, הכולל סל שירותים רחב בתחומים משלימים. כל זאת באמצעות אנשי מקצוע המומחים בתחומם ובעלי ניסיון רב שנים. אנו פועלים בשוק דינמי המתחדש ומשתנה ללא הרף, כך שהמהלך מנגיש ללקוחותינו את מיטב הטכנולוגיות הקיימות, תוך התאמתן לצרכיו הייחודיים של כל לקוח".

 

דילוג לתוכן