tיידוע ציבור הלקוחות בעניין החלפת הקידומת 057 ל- 053 בלילה שבין 29.11.14 ל- 30.11.14

במהלך חצי השנה הראשונה ועד לתאריך 31.5.2015 ניתן
יהיה עדיין להתקשר למספר 057 , והשיחה עדיין תופנה
ללקוח בקידומת 053לאחר מכן, ולמשך חצי שנה נוספת, תושמע למתקשר
לקידומת 057 הודעה בעברית ובאנגלית שהקידומת הוחלפה
ל 053 והשיחה תתנתק
 
במרץ 2012 הקצה משרד התקשורת, להוט מובייל (לשעבר מירס) את
הקידומת 053 , תוך התחייבות מצד החברה לפנות בעתיד את הקידומת
.057
משרד התקשורת הודיע בתחילת שנת 2014 לחברת הוט מובייל ולמפעילי
. סלולר אחרים על מועד פינוי הקידומת 057 , והמרתה לקידומת 053
לקוחות המחזיקים בקידומת 057 , יקבלו את אותו המספר עם קידומת
.053
. מועד ההחלפה יהיה בלילה שבין 29.11.2014 ל- 30.11.2014
ההוראה תקפה גם כלפי מנויים בעלי קידומת 057 שהתניידו במהלך
השנים לחברות סלולריות שונות, וגם מספרם יוחלף למספר זהה עם
. הקידומת 053
כיום ישנם כ – 97,000 מנויים שברשותם הקידומת 057 , מתוכם כ- 6,000
בהוט מובייל, והשאר לקוחות שהתניידו עם מספרם המלא (ניוד
מספרים) לחברות סלולריות אחרות. 

דילוג לתוכן