tאר.אס.אל מתכבדת להודיע כי קיבלה הזמנה לאספקת מערכת בקרה למטוסי F-16

אר.אס.אל מתכבדת להודיע כי קיבלה הזמנה לאספקת מערכת בקרה למטוסי F-16 לחיל אוויר של מדינה אירופאית. היקף ההזמנה הנו כ-356 אלפי יורו.אר.אס.אל מתכבדת להודיע כי קיבלה הזמנה לאספקת מערכת בקרה למטוסי F-16 לחיל אוויר של מדינה אירופאית. היקף ההזמנה הנו כ-356 אלפי יורו.

ההזמנה האמורה צפויה להיות מסופקת במלואה ממלאי החברה במהלך הרבעון הרביעי של שנת 2014 ומשולמת במהלך רבעון זה.
לאחרונה דיווחה החברה כי קיבלה הזמנה בהיקף של 4.3 מיליון דולר לאספקת חלקי חילוף למערכת מוטסת שסופקה על ידי החברה בעבר. עסקה זו מצטרפת לעסקה דומה שדווחה לפני כחודש בהיקף של 1.2 מיליון דולר.

דילוג לתוכן