SAP מרחיבה את פתרונות הדיווח וההכרה בהכנסות לחברות הטלקו בעקבות שינויים רגולטוריים בתחום

ענקית התוכנה SAP הכריזה על הרחבות ושיפורים לפתרון SAP Revenue Accounting and Reporting, שנועדו לסייע לספקי שירותי תקשורת (CSP's) להתמודד באופן מוצלח ופשוט יותר עם שינויים רגולטורים כגון עדכון תקן הדיווח הכספי הבינלאומי IFRS.
לשינויים הצפויים בתקן ה-IFRS עבור חברות הטלקו תהיה השפעה עצומה על האופן בו ספקיות התקשורת יצטרכו לדווח ולהכיר בהכנסות, והפתרון החדש של SAP נועד לפשט עבורן את תהליכי ארכוב כמויות המידע העצומות, את יכולות עדכון הנתונים אחורה וקדימה, ולאפשר להם אינטגרציה עם פתרון הבילינג: SAP Hybris Billing Solution.
במהלך מאי 2014, קבעו הועדות הבינלאומיותInternational Accounting Standards Board (IASB) ו- Financial Accounting Standards Board (FASB) תקנות חדשות בהכרה בהכנסות לחברות בתחום הטלקו. תקנות אלו מחליפות את כל התקנות הקיימות תחת IFRS ו- , ומחייבות את כל המפעילות לשנות את הדרך בה הן מציגות את ההכנסה עבור העלות החד פעמית של המכשיר וההכנסה עבור התוכנית החודשית, שנמכרה יחד איתו. שינויים אלו צפויים להשפיע על אינדיקטורים שונים בביצועי החברות כגון רווח והפסד ויישומי מערכת נוכחיים ועתידיים.
הפתרון החדש הינו פרי עבודה משותפת של צוותי הפיתוח ומחלקת פתרונות פיננסיים ב-SAP יחד עם לקוחות SAP וסביבת השותפים העסקיים שלה, הנועד להבטיח תאימות מלאה לצרכים ולסטנדרטים החדשים.

יתרונות הפתרון:
אוטומציה של תהליכי הכרה בהכנסות ותהליכים חשבונאיים
הצגת תמונה הוליסטית על כל לקוח וייעול עדכונים אודותיו מראש או בדיעבד
שיפור שביעות רצון הלקוחות ונאמנות לקוח
גיבוש תובנות עסקיות מהפעילות הפיננסית בארגון
שקיפות וניהול יעיל יותר של המלאי בארגון לרבות החזרת מכשירים, תיקונם והחלפתם
הגדלת מכירות באמצעות הבנה מעמיקה יותר של צורכי הלקוח
מניעת הונאות וזליגת הכנסות

רו"ח יובל דנוביץ' , מנהל תחום Office of the CFO ב SAP- ישראל מציין כי, "הפתרון SAP Revenue Accounting and Reporting , נבנה מהיסוד בכדי לטפל ברגולציית ההכרה בהכנסה החדשה במדינות שמיישמות את שני כללי החשבונאות המקובלים בארה"ב וIFRS – . הפתרון של SAP ממכן את התהליך החשבונאי של ההכרה בהכנסה ומפשט את המשימות של חישוב הרווח החשבונאי בביצוע ההנחיות החשבונאיות החדשות. בשנים האחרונות, SAP עושה התקדמות משמעותית בנושא התאמת פתרונות טכנולוגים לרגולציה המשתנה בקצב מהיר מאד. ברחבי העולם יישום התקנות והחוקים השונים נעשה בשלב מוקדם יותר מישראל ולכן השוק הישראלי יכול ליהנות מניסיון שנרכש בחו"ל, של אימוץ רגולציות ופתרונות טכנולוגים המסייעים למימוש הרגולציה. אנחנו יכולים להבחין בכך לדוגמא בתחום הביטוח עם רגולציות כגון: IFRS 4 Solvency II, ו- IFRS 9 או בתחום הבנקאות, בדיווח אלקטרוני של הבנקים בישראל בשיטת XBRL ועוד. הפתרונות של SAP משלבים תוכן עסקי מובנה ופונקציונאליות רחבה, המאפשרת גמישות והתאמה לרגולציות ושווקים דינאמיים."

דילוג לתוכן