QuintilesIMS היא עכשיו IQVIA

QuintilesIMS (NYSE:Q) הודיעה היום שהיא תשנה את שמה ל-IQVIA, חברה שתעסוק בשימוש באנליטיקה ומדע כדי לעזור לבעלי עניין ברפואה למצוא פתרונות טובים יותר למטופלים שלהם, בתוקף מ-6 בנובמבר 2017. החל ב-15 בנובמבר 2017 המניות של החברה ייסחרו בבורסה של ניו יורק בשם החדש ובסימול חדש IQV. עד אז, IQVIA תמשיך להיות רשומה בשם QuintilesIMS ובסימול Q לפי דרישות מתן ההודעות על רישום של הבורסה של ניו יורק.
פתרונות הלקוחות של IQVIA מופעלים על ידי IQVIA CORE™. ה-CORE מאפשר ל-IQVIA לספק פתרונות מותאמים אישית ללקוחות שמשתמשים במקור הגדול ביותר בעולם של מידע רפואי אצור, אנליטיקה מתקדמת, טכנולוגיות מובילות וידע ענפי נרחב במחלות, אזורים ג"ג ושיטות מדעיות שונים. הוא מזין את הגישה של החברה למדע נתוני האדם, כולל פיתוח קליני יותר מהיר ויותר ניתן לחיזוי, גישות חדשניות ליצירת הוכחות מהעולם האמיתי, למידת מכונה לשיפור הטיפול בחולים ואסטרטגיות להתקשרויות מסחריות מדויקות. השילוב החלק של האלמנטים האלה מהמולקולה לשוק מאפשר ללקוחותינו לשפר את הערך, הגישה והתוצאות הרפואיות ברחבי העולם.

דילוג לתוכן