PV Nano Cell מתמקדת בהזדמנויות מסחריות באלקטרוניקה מודפסת מודל עסקי של ידית הסכין והלהבים באמצעות הדיו Sicrys™

מגדל העמק, 22 בינואר 2018 / ACCESSWIRE /:

פי וי ננו סל / PV Nano Cell, Ltd. (OTCQB: PVNNF) ("PV Nano Cell" או "החברה"), יצרנית חדשנית של דיו דיגיטלי מוליך, הודיעה היום, יחד עם השותפה שלה CPC Solutions Ltd. ("CPC"), על התחלת המכירות של המוצרים הראשונים שהודפסו באופן דיגיטלי באמצעות הדיו Sicrys™ שקיבלו אישור של הלקוחות.

CPC Solutions היא ספקית של פתרונות מוכנים להפעלה של ציוד ראש HMI (מימשק אדם מכונה) והיא משתפת פעלה עם PV Nano Cell בשנתיים האחרונות. המדפסת הדיגיטלית הבטא הראשונה של PV Nano Cell הותקנה אצל CPC Solutions במהלך 2017. CPC Solutions זיהתה צורכי שוק להדפסה מוספת דיגיטלית ויצרה רשימה של מטרות מאוד מתאימות למסחור. PV Nano Cell ו-CPC Solutions נמצאות בסיבוב הסופי של מיטוב ושדרוג המערכת במקביל לדוגמאות וייצור למשתמשי הקצה.

מנהל העסקים הראשי של PV Nano Cell פרננדו דה לה וגה אמר: "אנחנו מאוד מרוצים משיתוף הפעולה עם CPC והאנשים המאוד מנוסים ואיכותיים. שתי החברות מתקדמות בעקומת הלמידה כדי ליישם תהליכים של הדפסה דיגיטלית כדי לייצר מוצרים בייצור המוני. האישור של הלקוחות שהמוצרים הראשונים ש-CPC מוכרת עומדים בדרישות הוא הוכחת רעיון מאוד חיובית. אנחנו מעודדים שזה יוביל אותנו להשיג את היעדים שלנו ל-2018, שהם להגדיל את המסחור. אנחנו מאמינים שהפתרון השלם המובדל שלנו הוא אידיאלי להדפסה דיגיטלית של אלקטרוניקה ואנחנו ממוצבים היטב לנצל מספר גדל של הזדמנויות בשוקי המטרה שלנו יחד עם השותפים שלנו כגון CPC Solutions".

סגן הנשיא למכירות ושיווק של CPC Solutions Ltd. שי כהן אמר: "החזון של CPC הוא להיות מובילה בתכנון והיישום האלקטרוניים של HMI. הדפסה דיגיטלית היא תחום התמקדות כדי להרחיב את היכולות שלנו. כבר התחלנו לייצר כמה מוצרים, שבעבר יוצרו באמצעות טכנולוגיות יקרות. אנחנו מקבלים משוב חיובי מהלקוחות. אנחנו נרגשים משיתוף הפעולה עם PVN, שפותח חלופות חדשות לייצור בכמות גדולה של מכשירים אלקטרוניים באמצעות הדיו שלהם Sicrys™ והמודל העסקי של ידית הסכין והלהבים".

מידע צופה פני עתיד:

הודעה לעיתונות זאת כוללת מידע צופה פני עתיד. המילים או המשפטים "יהיה", "יאפשר", "מתכוונת", "כנראה יגרום", "צפויים", "יימשך", "צפוי", "הערכה", "תחזית" או ביטויים דומים מיועדים לזהות "מידע צופה פני עתיד". כל המידע המפורט בהודעה לעיתונות זאת, פרט למידע היסטורי ועובדתי, מייצג מידע צופה פני עתיד. זה כולל את כל האמירות על התוכניות, הדעות, ההערכות והציפיות של החברה. האמירות האלה מבוססות על הערכות ותחזיות נוכחיות, שכרוכות בסיכונים ואי ודאויות מסוימים שיכולים לגרום לכך שהתוצאות בפועל יהיו שונות מהותית מאלה שבמידע צופה פני עתיד. הסיכונים ואי ודאויות האלה כוללים עניינים הקשורים לדברים הבאים: טכנולוגיות משתנות במהירות ותקנים מתפתחים בענפי התעשייה שבהם החברה פועלת; היכולת להשיג מימון מספיק כדי להמשיך את הפעילות, לשמור על תזרים מזומנים מספיק, לנצל באופן רווחי עסקים חדשים ולחתום על הסכמים חדשים. לתיאור מפורט יותר של הסיכונים ואי הוודאויות שמשפיעים על PV Nano Cell, אתם מופנים לדוח השנתי האחרון של החברה על גבי טופס 20-F שנמצא ברישומים של הרשות האמריקנית לניירות ערך (SEC). פרט למה שהחוק מחייב אחרת, החברה לא נוטלת על עצמה התחייבות לפרסם בציבור תיקונים כלשהם למידע צופה פני עתיד זה כדי לשקף אירועים או נסיבות אחרי התאריך שלו או כדי לשקף את התרחשותם של אירועים בלתי צפויים.

דילוג לתוכן