Proof-IT הטמיעה מערכת גיבוי של CA בעיריית בני ברק

המערכת החדשה תאפשר שרידות והמשכיות עסקיות של מערכות המידע של העירייה
היקף הפרויקט כ-500 אלף שקלים
2 אוק 2014, חברת Proof-IT (לשעבר אפריקוט) השלימה בימים אלה פרויקט הטמעת מערכת גיבוי בעיריית בני ברק. המערכת החדשה תאפשר שרידות והמשכיות עסקיות של מערכות המידע של העירייה. היקף הפרויקט כ-500 אלף שקלים.

בעיריית בני ברק הוטמעה מערכת שתגבה את כלל המערכות השוטפות של העירייה כולל המערכות לשעת חירום. הפרוייקט התמקד ביצירת מערך גיבוי לחדר השרתים המרכזי של העיריה , הנמצא בבניין העירייה, באמצעות חדר שרתים מישני. הפרויקט נערך בשלבים והסתיים בימים אלו.

אברהם אלתר, מנמ"ר עיריית בני ברק מספר כי המטרה היתה ליצור שיכפול של כל המערכות הקריטיות של העיריה הכוללות את נתוני מערך הגבייה העירונית, המערך הפיננסי, מערכות החינוך והרווחה ומערכות נילוות – מוקד עירוני, דואר אלקטרוני וכד. ולגבות אותן במקרה שחדר השרתים הראשי יפסיק לתפקד בגלל מצב בטחוני, הצפה וכד', או אפילו כשל טכני או טיפולי תחזוקה שוטפים. במקרה זה יועברו השרתים לאתר DR מישני ממוגן הממוקם רחוק מבניין העירייה.

מערכת הגיבוי וה-DR מתוצרת CA אשר סיפקה חברת Proof-IT, מבצעת רפליקציה של נתונים, גיבוי על גבי קלטות גיבוי בהתאם להוראות הרגולציה בעירייה, ולשם כך גם הוקם אתר מרוחק בו מבוצע הגיבוי. בבניין מרוחק הותקנה תקשורת אלחוטית מרוחקת בקצבים של 100MB, ועל גבי קו תקשורת זה מבוצעת רפליקציה חכמה עבור כל השרתים הרלוונטיים, מהאתר הראשי לאתר המרוחק.

יפעת סעדה סמנכ"ל בחברת חברת Proof-IT (לשעבר אפריקוט) מוסרת: "המערכת של CA שהוטמעה בפרויקט נותנת אפשרות לשחזר במהירות כל נתון שהוא ברמת פריט בודד שנמחק, ומצד שני מאפשרת שיחזור שרת שלם בתוך מספר דקות ולכל סוג חומרה או מערכת וירטואלית. המטרה בפרויקט היתה שכל הגיבויים והשכפולים מבוצעים על ידי מערכת אחת, אשר לא מעמיסה על המערכת היומיומית הראשית, ומגבה דרך האתר משני ולא דרך המערכת המתפקדת. בנוסף, העירייה עובדת בסביבה וירטואלית המורכבת משתי פלטפורמות וירטואליות – מיקרוסופט HYPER-V ו-VMWARE. המערכת החדשה תתמוך בשתי הסביבות הוירטואליות הללו בצורה אופטימאלית והנ"ל היה שיקול מרכזי בבחירתה.

אברהם אלתר מציין: "עד היום היו בעירייה מספר מוצרים ישנים שאוחדו בפרויקט למערכת אחת מרכזית, אשר דרך ממשק ניהול יחיד מסוגלת לנהל את מערכי האיחסון, הגיבוי וה-DR. הדבר חוסך לנו המון בקלות התפעול ובשעות התחזוקה של מערכת מרכזית אחת לעומת תחזוקת מערכות שונות וישנות כפי שהיה עד היום."
 

דילוג לתוכן