Port Scan & Stuff סריקת פורטים ועוד

למי שאינו מכיר ושולט בפקודות בשליפה מהמותן ולמי שמעוניין לקבל ממשק GUI פשוט במקום פלט פקודה, יישום קטן, חינם וללא התקנה יספק לא מעט אפשרויות בבדיקת רשת בסיסית +.

 

Port Scan מבצעת סריקת פורטים בסיסית במחשב המקומי או בטווח כתובות לפי מספרי פורטים שכיחים כמו פורט FTP, SMTP וכו" ולחילופין סריקת כל הפורטים (פעולה שיכולה להימשך זמן רב).

בנוסף ניתן למצוא מחשבים והתקנים ברשת כולל מדפסות, התקני UPnP, נתבים מסוגים שונים ואפשרות להתקנת שירות Bonjour.

לשונית Speed Test מאפשרת לבצע בדיקות מהירות מול שרתי speedtest.net, internet2.edu, אתר ההורדות של מיקרוסופט ועוד. ניתן לבחור שרתים ספציפיים מתוך הרשימה ולקבל תוצאות מקבילות.

שתי לשוניות נוספות יספקו בדיקת ping מול שרת או כתובת IP רצויה ובדיקת whois לדומיין.

את היישום  ניתן להוריד מ: Port Scan & Stuff

 

דילוג לתוכן