NETAPP השלימה את רכישתה של חברת BYCAST INC

NetApp הכריזה בשבוע שעבר על השלמת רכישתה של Bycast Inc., חברה פרטית מוונקובר שבקולומביה הבריטית, קנדה. הרכישה הושלמה, בכפוף לתנאי ההסכם הסופי שפורסם בתאריך 7 באפריל, 2010. באמצעות אחסון מאוחד-אובייקטים, תסייע Bycast לחזק את מעמדה של NetApp כמובילה בתחום מוצרי האחסון, בכך שכעת יכלול יכללו מוצרי החברה גם כלים לניהול מאגרי נתונים בנפחים של פטה-בתים, המפוזרים בכל רחבי העולם, וכוללים תמונות, וידיאו ורשומות לארגונים ולספקיות שירותים. Bycast אף תורמת להרחבת היקף הפעילות של NetApp בתחומי מפתח כגון הבריאות, המדיה הדיגיטלית, Web 2.0 וספקיות של שירותי ענן. מבוסס
 
מטה  Bycast יהפוך כעת למרכז הטכנולוגיה של NetApp בוונקובר. באחריות המרכז יהיו מוצרי Bycast הקיימים וכן פיתוח מוצרים עתידיים. 

דילוג לתוכן