MannKind Corporation מדווחת על התוצאות הכספיות ברבעון הרביעי של 2015 ובשנה המלאה

שיחת ועידה תתחיל היום בשעה 17:00 שעון החוף המזרחי
ולנסיה, קליפורניה, 14 במרץ 2016 (GLOBE NEWSWIRE):
MannKind Corporation (Nasdaq:MNKD) ו-(TASE:MNKD) דיווחה היום על התוצאות הכספיות שלה ברבעון הרביעי ובשנה המלאה שהסתיימו ב-31 בדצמבר 2015.
ברבעון הרביעי של 2015, הוצאות המחקר ופיתוח קטנו ב-64.8%, מ-17.6 מיליון דולר ל-6.2 מיליון דולר, ביטוי להשפעות של אמצעי השינויים המבניים שנקטנו ב-2015 והמעבר מפיתוח לפעילויות מסחריות. עלויות הנהלה וכלליות קטנו ב-33.6% מ-12.5 מיליון דולר ל-8.3 מיליון דולר, בעיקר בגלל הקיטון בהוצאה שלא במזומן על שכר במניות. המכירות של Afrezza המשיכו להיות נמוכות מהמצופה ברבעון הרביעי של 2015, וגרמו להחלטה של סאנופי ב-4 בינואר 2016 להחזיר את הזכויות על Afrezza ל-MannKind אחרי תקופת הודעה, וכל אלה השפיעו על השווי ואפשרות ההחזרה של נכסים בני קיימא בהתאם להנחיה חשבונאית. כתוצאה מכך, הוצאות על ירידת ערך שלא במזומן של 206.6 מיליון דולר נרשמו ברבעון הרביעי של 2015, שמתוכן 140.4 מיליון דולר קשורות להפחתת ערך של נכסים קבועים ו-66.2 מיליון דולר קשורים להפסד על התחייבויות רכישה עתידיות, בעיקר של אינסולין. הוצאה כזאת על ירידת ערך לא הוכרה ב-2014. עלויות הייצור של מוצרים ברבעון הרביעי של 2015, 51.8 מיליון דולר, קשורות לספיגת חסר של מחיקות מלאי, עובדים, ותקורה. לא הכרנו בשום עלויות ייצור של מוצרים ברבעון הרביעי של 2014 כי עדיין לא התחלנו את המסחור של Afrezza.
בשנה המלאה 2015, ההוצאות התפעוליות הכוללות שלנו, לא כולל הפחתת ערך של נכסים קבועים והפסד על התחייבויות רכישה, היו 138.1 מיליון דולר לעומת 179.6 מיליון דולר בשנה המלאה 2014, קיטון של 23.1%. עלויות המחקר ופיתוח הכוללות ב-2015 היו 29.7 מיליון דולר לעומת 100.2 מיליון דולר ב-2014, קיטון של 70.4%, בעיקר בגלל קיטון בהוצאות פיתוח שנבעו ממעבר לייצור מסחרי של Afrezza, קיטון בהוצאות שקשורות לניסויים קליניים וההשפעה של אמצעים לשינוי מבני, בנוסף לקיטון בהוצאה שלא במזומן על שכר במניות כתוצאה מאירועים לא נשנים של השגת ביצועים ושינויים ב-2014 וברבעון הראשון של 2015. הוצאות הנהלה וכלליות ב-2015 היו 41.0 מיליון דולר לעומת 79.4 מיליון דולר ב-2014, קיטון של 48.4%, בעיקר בגלל קיטון בהוצאה שלא במזומן על שכר במניות כתוצאה מהמענקים המבוססים על שינויים והשגת ביצועים ב-2014 וברבעון הראשון של 2015 וההשפעה של אמצעים לשינוי מבני, בנוסף לאי ההישנות של שכר טרחה בגין שירותים מקצועיים ששולם ברבעון השלישי של 2014 בקשר להתקשרות בהסכם הרישוי עם סאנופי. עלויות הייצור של מוצרים ב-2015 היו 67.4 מיליון דולר שקשורות לספיגת חסר של מחיקות מלאי, עובדים ותקורה. לא הכרנו בשום עלויות ייצור של מוצרים ב-2014 כי עדיין לא התחלנו את המסחור של Afrezza.
ההפסד הנקי ב-2015 היה 368.4 מיליון דולר, כולל הוצאות הפחתת ערך שלא במזומן כוללות של 206.6 מיליון דולר, או 0.91$ למניה על בסיס 406.2 מיליון מניות ממוצעות משוקללות מונפקות, גבוה יותר מההפסד הנקי של 198.4 מיליון דולר, או 0.51$ למניה על בסיס 385.2 מיליון מניות ממוצעות משוקללות מונפקות, ב-2014. מספר המניות הרגילות המונפקות ב-31 בדצמבר 2015 היה 428.7 מיליון.
המזומנים ושווי ערך המזומנים ב-31 בדצמבר 2014 היו 59.1 מיליון דולר, לעומת 32.9 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2015. ברבעון הרביעי של 2015 קיבלנו הכנסות נטו של 34.7 מיליון דולר ממכירה של מניות בבורסה לניירות ערך של תל אביב, הכנסות של 0.7 מיליון דולר מכתבי אופציות ואופציות שמומשו, תשלומים של 2.6 מיליון דולר מסאנופי עבור מוצרים שסופקו, והכנסות נטו של 13.6 מיליון דולר ממכירה של מניות בכפוף לאמצעי המכירה במחיר השוק שלנו. כעת, 30.1 מיליון דולר נותרו זמינים ללוות במסגרת הסדר ההלוואות המתוקן שלנו עם The Mann Group.
"התוצאות הפיננסיות שלנו בשנת 2015 לא היו מה שציפינו בהתחלת השנה, אבל אנחנו מצפים לשנים עשר החודשים הבאים באופטימיות והרבה התלהבות", אמר מתיו פפר, מנהל העסקים הראשי של MannKind Corporation. "Afrezza תהיה בקרוב שוב בשליטתנו וכולנו מלאי מרץ לגבי ההזדמנות להתחיל בפעילות מסחרית רזה וממוקדת שמדגישה את התכונות המבדלות של המוצר המוביל שלנו. עם ההצטרפות של מייקל קסטניה כמנהל המסחרי הראשי שלנו, כפי שהודענו מוקדם יותר היום, נקטנו בעוד צעד מוחשי בבניית התשתית המסחרית שלנו. פעילויות אחרות מתוכננות להגיע במהירות, כשנגבש סופית את האיוש של מגוון של תפקידים נוספים. יש עדיין הרבה לעשות בחודשים הבאים, אבל יש לכולנו מוטיבציה גבוהה הודות למשוב החיובי שקיבלנו ממטופלי Afrezza נלהבים וברצוננו לעשות ככל יכולתנו כדי להבטיח שיותר מבוגרים עם סוכרת יקבלו הזדמנות להנות מאותה התועלת".
שיחת ועידה

MannKind תארח שיחת ועידה כדי לדון בתוצאות האלה היום בשעה 17:00 שעון החוף המזרחי. כדי להשתתף בשיחה חייגו בבקשה (888) 771-4371 או (847) 585-4405 והשתמשו בסיסמה למשתתפים: 4201 4510. המעוניינים להקשיב לשיחת הוועידה בשידור חי דרך האינטרנט יכולים לעשות זאת על ידי ביקור באתר של החברה בכתובת http://www.mannkindcorp.com.
השמעה חוזרת של השיחה בטלפון תהיה נגישה בערך 14 יום אחרי סיום השיחה על ידי חיוג (888) 843-7419 או (630) 652-3042 ושימוש בסיסמה למשתתפים: 4201 4510#. השמעה חוזרת תהיה זמינה גם באתר של MannKind במשך 14 יום.

דילוג לתוכן