Incentives Solutions חתמה הסכם עם חברת צים שרותי ספנות משולבים בע"מ, להטמעת JOOPY – מערכת להגברת מכירות, ניהול יעדים ותמריצים

Solutions הישראלית מסיימת בימים אלו להטמיע את המודלים של חברת צים שרותי ספנות משולבים בע"מ לתשלומי עמלות ותגמולים, על מערכת ה-JOOPY. צים נמנית עם 12החברות הגדולות בעולם בתחום ההובלה במכולות, והמערכת נותנת מענה לארגון המכירות הגלובלי של צים, המונה מאות עובדים הפזורים על פני הגלובוס. היקפה הכספי של העסקה מוערך בכמה מאות אלפי שקלים. המערכת מותגה בצים בשם ZIMCENTIVE והושקה רשמית לעובדי החברה בתחילת דצמבר.

ניהול היעדים ומודלי התמריצים לאנשי המכירות של חברת צים הוטמעו במערכת ה-JOOPY תוך שמונה שבועות בתהליך שכלל גם אוטומציה מלאה של טעינת ביצועי המכירות, על בסיס יומי.

המערכת מספקת לאנשי המכירות ולהנהלת צים תמונה יומית מעודכנת של ביצועי הארגון והפרט אל מול היעדים, וכן תשלומי העמלות. כמו כן נותנת המערכת לכל איש/אשת מכירות ולרמות ההנהלה השונות תחזית מכירות צפויה ותשלומי עמלות צפויים עד לסוף הרבעון. עם תחילת 2018 יוכלו אנשי המכירות ומנהלי/מנהלות המכירות בצים לעקוב אחרי ביצועי המכירות והתחזיות הרבעוניים גם דרך אפליקציית המובייל Go JOOPY. בנוסף לתחזית המכירות והתשלומים מסייעת המערכת לאנשי המכירות להבין איפה עליהם למקד את מאמצי המכירה על מנת לעמוד ביעדי הסף האישיים המוגדרים להם במערכת.
לאור הפריסה הגלובלית של ארגון המכירות בצים, עובדת המערכת ב-Multi-Currency, ומאפשרת לכל איש/אשת מכירות ולרמות ההנהלה השונות לראות את המידע הפיננסי במטבע המקומי.

תחזית המכירות והתשלומים הרבעוניים מהווה עבור חברת צים כלי פיננסי משמעותי המסייע לחברה בתכנון התזרימי השוטף לאורך השנה. הטיפים והמידע שמספקת המערכת לאנשי/נשות המכירות ולדרגי ההנהלה השונים, על העמידה ביעדי הסף, מניעה את הארגון באופן אפקטיבי לפעולה ולהשגת יעדי המכירות.

אלי גליקמן, מנכ"ל צים: "בשנה האחרונה, אנחנו מחוללים בצים מהפכה של ממש, על מנת לשפר את ביצועי החברה. חלק משמעותי מאד במהפכה זו הוא הנהגתם של מודלים לחישוב תמריצים ובונוסים לאנשי המכירות. הנהגתם של מודלים אלו מהווה פריצת דרך משמעותית מאד בצים ומשמשת דוגמה בענף הספנות כולו. מצאנו בחברתIncentives Solutions שותפות אמתית לדרך. הפתרון שמביאה החברה, כמו גם תהליך ההטמעה המקצועי והיעיל שהתבצע ביחד עם אנשי צים, מאפשר לנו להטמיע את המודלים להגברת המכירות וחישובי התמריצים באופן יעיל ולהגיע לכל חלקי ארגון המכירות המבוזר של צים. הזמינות, השקיפות והעדכניות של המידע מאפשרים לארגון המכירות להיות 'עם היד על הדופק' ולעמוד ביעדי המכירות."

עמיר פיסלויץ, מנכ"ל Incentives Solutions: "אני מצדיע להנהלת צים על ניהול התהליך בצורה יוצאת דופן. אין הרבה ארגונים בסדר גודל כזה שמרגע שמחליטים שצריך פתרון מצליחים בתוך חודש לבחור ספק ובעוד חודשיים לסיים הטמעה גלובלית כל כך מורכבת. מערכת ה-JOOPY מיועדת לארגוני מכירות, ואנחנו גאים שארגון המכירות הגלובאלי של צים, הפרוס על פני הגלובוס, בחר גם הוא להיעזר ב-JOOPY על מנת לשפר את הישגיו העסקיים. השקיפות והעדכניות של ביצועי המכירות והעמידה ביעדים לצד צפי רבעוני עדכני, מאפשרים לכל איש ואשת מכירות וכן להנהלה שליטה מרבית, ומגדילים באופן משמעותי את היכולת לשפר את הביצועים ולעמוד ביעדים ובתחזיות המכירות."

דילוג לתוכן