Incentives Solutions חתמה הסכם ליישום מע' חישוב עמלות ותמריצים עבור חברת Trax הישראלית-סינגפורית

Traxמדורגת ע"י דלויט בין 25 המקומות הראשונים ברשימת 500
החברות בעלות שיעורי הצמיחה הגבוהים בעולם

אינסנטיבס סולושנס הישראלית הודיעה היום כי חתמה על הסכם ליישום מערכת חישוב
עמלות ותמריצים, פרי פיתוחה, עבור ,Trax הישראלית – סינגפורית, הפועלת בתחום זיהוי
תמונות לניהול מדפים של רשתות קמעוניות ברחבי העולם. הפרוייקט החל בימים אלה, ויקיף
את כלל מערך המכירות והאופרציה של החברה, הפונה לעשרות שווקים ברחבי העולם.
הפרויקט צפוי להסתיים תוך מספר שבועות. היקפו הכספי של הפרויקט לא נמסר.

במסגרת ההסכם תספק Incentives Solutionsל- Traxאת המערכת העננית,Joopy
לחישוב עמלות ותמריצים עבור ארגון המכירות של החברה הפרוש בישראל וברחבי העולם. מטרתה של המערכת היא להביא לשיפור וייעול ביצועי הארגון, באמצעות המערכת של Incentives Solutions, אשר תתמיע את תוכניות התמריצים הנהוגות בחברת Trax.

יואב דורון, מנהל כספים בחברת Traxישראל, אומר: "עד היום השקענו זמן יקר בחישובים ידניים. חיפשנו אחר מערכת שתאפשר אוטומיזציה לתהליך תשלומי התמריצים ותאפשר לחברה בקרה ושקיפות רבה יותר בתהליך ואף תסייע לעמידה טובה יותר ביעדי החברה."

עמיר פיסלויץ, מנכ"ל ,Incentives Solutions אומר: "הביקוש למערכת שלנו תופס
תאוצה גם מחוץ לישראל. בעידן שבו הטכנולוגיה כל כך מתקדמת כבר אי אפשר להישאר
מאחור וכל חברה שרוצה להפיק את המקסימום ממערך המכירות זקוקה למערכת שקופה
ועדכנית שכזו. המערכת שלנו פותחה לאחר למידה מעמיקה של עולם המכירות והיום היא
משמשת ככלי אפקטיבי מוכח לשיפור ביצועים מתמיד. גם הארגון וגם העובדים יוצאים
נשכרים מהשימוש בה."

דילוג לתוכן