IFN הקימה בעיריית רמת גן מערכת לניהול מסמכים ותהליכי עבודה

היקף הפרויקט הכולל נאמד במיליוני שקלים

חברת IFN, מקבוצת יעל, תטמיע מערכת לניהול מסמכים תהליכי עבודה בעיריית רמת גן. המערכת תחליף את המערכת הקיימת בעירייה ותרחיב, תיעל ותשפר את ניהול מסמכים ותהליכי עבודה בכל מחלקות ואגפי העירייה. היקפו של הפרויקו מיליוני שקלים. הפרויקט, שיכיל את כל מחלקות ולשכות העירייה, התחיל בינואר 2016 והוא יתפרס על פני שנתיים.

המערכת תטפל בסביבות עבודה הכוללות ממשקים וקישורים למערכות אחרות בעירייה. בנוסף, הפתרון יכלול גם יכולת סריקה, אוטומציה והסבת המסמכים ממקורות שונים.

המערכת מבוססת תשתיתFileNet Content Manager של IBM ומוצר ה- DriveU של IFN. המערכת תהווה פתרון כולל לשליפה ואחזור של מסמכים בפורמטים שונים מארכיוני המחלקות השונות וניהול תהליכי עבודה כדוגמת: פניות ציבור, גבייה, תיקי עובדים וכד'.

ירון יהב, מנהל מערכות מידע בעירייה : "כחלק מיישום חזון העירייה והאסטרטגיה העירונית של עיריית רמת גן בחרנו ליישם ולהטמיע בכל אגפיה את המערכת לניהול מסמכים. יישום זה יאפשר לעירייה לנהל באופן מרוכז את כלל מסמכיה הן הפנימים והן אל מול התושבים, בצורה ממוכנת ודיגיטלית ויאפשר נגישות מהירה וממוקדת למידע. ".
.
משה יבניאל, משנה למנכ"ל IFN מוסר:" עיריית רמת גן מצטרפת לחוג הלקוחות של IFN שעובר לעולם הדיגיטלי. הקמנו כח משימה מנוסה ומקצוען על מנת לעמוד ביעדים שהציבה לנו הנהלת העירייה."

דילוג לתוכן