IBM משפרת את יכולות התאוששות מאסון

חברת י.ב.מ משפרת את יכולות ההתאששות מאסון (DRP) ע"י שיפור מנגנון ה ProtecTier האמון על מניעת כפילויות.ה ProtecTier  הינו מנגנון האחרי על מניעת כפיליות ושיפור ביצועים בזמני שחזור והתאוששות מאסון.
IBM שיפרו את המנגנון והוסיפו לו יכולות העברת מידע אלקטרוני המאפשר לחברות להעתיק את כל המידע לאתר חלופי מבלי צורך לשנע קלטות וטייפים.
כתבה מלאה בנושא-כאן

דילוג לתוכן