Honrisk תוכנה חדשה לעורכי דין ורואי חשבון

להערכת סיכונים על פי צו איסור הלבנת הון
בספטמבר 2016 החל משרד המשפטים בהליכי ענישה מחמירים נגד עורכי דין ורואי חשבון שלא מילאו אחר הוראות צו איסור הלבנת הון החל עליהם. זאת, לאחר תקופת הערכות שניתנה לצו זה שנמשכה שנה. כדי להתמודד עם הוראות הצו נכנסה לשימוש תוכנה חדשה שפותחה במיוחד לצורך כך.
התוכנה החדשה "honrisk" מתמחה בהערכת סיכונים, פותחה במיוחד לטובת יישום הצו. עו"ד ורו"ח שלא יבצעו את הפעולות הדרושות: הכרת הלקוח והערכת סיכונים להלבנת הון, מסתכנים בקנס כספי של עד 2,260,000 ₪ לכל הפרה וכן העמדה לדין משמעתי שעלול להוביל אף לאובדן הרישיון המקצועי. הכרת הלקוח מתבצעת באמצעות טופס 'הכר את הלקוח' שימולא על ידי הלקוח בעצמו, בו יצוינו פרטיו האישיים, פרטי העסקה, מקור הכספים למימון העסקה, פרטי הנהנים ועוד.
הערכת הסיכונים מורכבת מפריטים רבים והנחיות שונות. על כן מוצע להסתייע בתוכנה, המאפשרת לבצע את הערכת הסיכונים בפשטות ועל פי קווים מנחים מוגדרים מראש שהוגדרו על פי הוראות הצו ובתוספת "דגלים אדומים" שנקבעו על ידי משרד המשפטים.
על פי הצו, על עורכי דין ורואי חשבון למלא את הטפסים ולדווח כאשר הם מעורבים בתהליכים שונים בהם: ביצוע פעולות של רכישה, מכירה או חכירה לדורות של נדל"ן; ביצוע פעולות של רכישת או מכירה של עסק (כולל עריכת בדיקת נאותות במידה ועורך הדין/רואה החשבון מעורבים בניהול המשא ומתן עבור הלקוח); ניהול נכסים של הלקוח לרבות ניהול ניירות ערך ושירותי ניהול כספים (שאינם כשכיר); קבלה, החזקה או העברה של כספים לצורך הקמה או ניהול של תאגיד; הקמה או ניהול של תאגיד, עסק או נאמנות לאחר.
רו"ח אריאל פטל, בעל המיזם ומומחה ליישום חוק איסור הלבנת הון מציין כי "התוכנה עשויה לתת "שקט" לעורכי הדין ולרואי החשבון כיוון שהיא מכילה את מגוון הפרמטרים הקיימים להערכת הסיכונים. הממשק מתעדכן באופן תמידי מול הנחיות המשרד המשפטים והצו בנושא. התוכנה בנויה באופן פשוט וקל לשימוש כך שכל עובד יוכל להתמודד עם הוראות הצו בקלות, במהירות ובמקצועיות מלאה. ניקדנו את התשובות לשאלות על פי מידת הסיכון שאנו כמומחים חושבים שנכון לבצע, השארנו לעורכי הדין ורואי החשבון את האפשרות לשיקול דעת רחב לקביעת התוצאה הסופית המתייחסת לסיכון להלבנת הון טרם מתן השירות."
עוד הוסיף פטל, כי "לאור הריבוי הפעולות הנדרשות בקרב עורכי דין ורואי חשבון בתחומים אלו שמנו דגש גם על מחיר השימוש וקבענו את המחיר ל-8 שקלים בלבד להערכת סיכון בודדת. בסוף התהליך ניתן לקבל הערכת סיכונים מודפסת לתיוק וכן שירות של שמירה בענן של המסמכים הרלוונטיים. אנו מאפשרים לשמור את הנתונים במערכת לתקופה של 5 שנים, ע"פ הוראות החוק ובכך להקל על עורכי הדין ורואי החשבון בתהליך זה."

דילוג לתוכן