GSMA קורא לחידוש השיחות על רישיונות לדור רביעי במצרים

יש צורך בהמשך הדו-שיח כי לא התקבלו הצעות ממפעילי מובייל לרישיונות לדור רביעי במצרים
לונדון, 29 בספטמבר 2016, (BUSINESS WIRE) :
ארגון GSMA קרא לחידוש הדו-שיח בין הרשויות במצרים ובין ענף המובייל אחרי שבמכרז של רישיונות לדור רביעי לא התקבלו הצעות משלושת מפעילי המובייל של מצרים. GSMA מבין שמפעילי המובייל הקיימים מוכנים לתמוך ולהשקיע בדור רביעי במצרים אם יוקצה ספקטרום רחב מספיק, במחיר הוגן, כך שאפשר יהיה להפעיל שירותי דור רביעי ביעילות ולאפשר ללקוחות ליהנות ממהירויות משמעותית גבוהות יותר.
"אנחנו קוראים לממשלת מצרים להגדיל את רוחב הספקטרום שמוצע למפעילי המובייל כדי לאפשר השקה מהירה של שירותי דור רביעי במצרים", אמר ג'ון גיסטי, מנהל הרגולציה הראשי של GSMA. " GSMA מאמין בתוקף שתנאי רישיון מעודכנים שיגיעו אליהם באמצעות תהליך התייעצות שקוף עם הענף, ישרתו טוב יותר את הצרכנים ויגבירו את הפיתוח של מגזר התקשורת במצרים".
יש הסכמה רחבה שרוחב מספיק של ספקטרום הכרחי כדי להצדיק השקעה בכל רשת דור רביעי חדשה. איגוד הבזק הבינ"ל מדגיש שספקטרום רחב הוא חיוני כדי לעודד תחרות וחדשנות בשוקי תקשורת1.
על סמך הניסיון הבינ"ל של GSMA, הרוחב הכולל של הספקטרום שמוקצה לכל מפעיל לצרכי דור רביעי צריך להיות בין 2x30MHz ל-2x60MHz, על פני טווח של רצועות כיסוי וקיבולת, עם רוחב פס רציף מינימאלי של 2x10MHz בכל רצועה. לעומת זאת, הרשויות במצרים הציעו למפעילי המובייל רק 2×2.5MHz עד 2x5MHz בהצעה האחרונה של רישיונות לדור רביעי. חיוני גם שהמחיר של הגישה לספקטרום יתאים לשוק הלאומי ושיביאו בו בחשבון את ההשקעה שנחוצה כדי לספק רשתות עמידות שיאפשרו להעניק את התועלת החברתית והכלכלית ארוכת הטווח של מובייל בפס רחב.

דילוג לתוכן