GetApp קבעה סינריון מצטיינת במערכת סידור העבודה שלה

GetApp דרגה את תוכנת סידור העבודה של סינריון בין מובילות הקטגוריה
בהשוואה בין ספקי תוכנה, שנערכת על ידיGetApp מקבוצת גרטנר, דורג פתרון סידור העבודה של סינריון בין מובילי הקטגוריה. GetApp מדרגת תוכנות בענן עפ"י קריטריונים כגון חוות דעת של משתמשים, אינטגרציה, פתרונות במובייל ועוד. הדירוג הוא דירוג עצמאי ללא אינטרסים כלכליים או קשר כלשהו בין GetApp לספקים.
,Synerion Scheduling מערכת סידור עבודה של סינריון, מאפשרת בניית סידור עבודה עפ"י עומסי עבודה צפויים, על מנת למנוע מצבי איוש יתר/חסר, תוך התחשבות בזמינות והעדפות העובדים ובהתאמה לדיני עבודה, הסכמי עבודה אישיים וקיבוציים.
המערכת ממליצה על העובדים המתאימים ביותר לשיבוץ למשמרת, על בסיס משתנים הניתנים להתאמה כגון: התאמה לתפקיד, ותק, מאזן חופשה ועוד, ומתריעה בזמן אמת על חריגה מחוקי עבודה, אי התאמה להסכמים קיבוציים ולמדיניות הארגון.
העובדים יכולים לבקש החלפת משמרת באישור מנהל, תוך איתור מחליף פוטנציאלי, וכן לצפות בסידור העבודה המתוכנן שלהם, גם באמצעות הסמארטפון שלהם.
"אנו גאים במיוחד בהישג הזה." אומר גיל יובל, יו"ר סינריון ומוסיף: "ההשוואה נעשתה בעיקר מול ספקים של פתרונות ייעודיים לסידור עבודה, בעוד שבסינריון סידור העבודה הוא חלק מחבילת מוצרים מקיפה המאפשרת גם ניהול זמן ונוכחות עובדים, ניהול היעדרויות, תמחיר משימות ועוד. זוהי עוד הוכחה לטיב המערכות שאנו מספקים, כאשר גם מערכות מקיפות יכולות לתת פתרונות המתחרים בכבוד מול מערכות ייעודיות".

דילוג לתוכן