Geinimi – התגלה סוס טריואני מתוחכם הפוגע במערכות אנדרואיד

מערכת ההפעלה בקוד ל פתוח Android, אשר זכתה לשבחים רבים השנה, זוכה גם לוירוס התוקף פירצה במערכת , משדר נתוני משתמש ואף מתפקד כחלק מרשת Botnet זהו לא הוירוס הראשון שתוקף מערכות הפעלה של סמארטפונים, אך Geinimi שהתגלה בסין, אינו רק טרויאני המשדר נתנוים מהטלפון לשרתים מרוחקים כי אם גם מתפקד כתחנה ברשת רחבה מסוג 'בוטנט'. לאחר שהותקן על מכשיר הוא יכול לקבל פקודות מרחוק ולקבל שליטה על המכשיר.
הוירוס מפיץ עצמו דרך חנות יישומים צד ג שמקורה בסין ומתחבא במספר משחקים. על מנת להוריד אפליקציה מחנות שכזו, על המשתמש לאפשר קודם התקנת יישומים ממקורות שאינם ידועים. נכון לעכשיו לא ידוע על הימצאותו בחנות היישומים הרשמית של אנדרואידAndroid Market.
לאחר התקנתו על המכשיר , Geinimi  אוסף מידע על מיקומו של הטלפון, שולח מידע על המכשיר כגון IMEI ומידע מכרטיס הסים IMSI. בנוסף, הוירוס "משדל" להוריד ולהתקין אפליקציות נוספות, אך המסוכן מכל, הוא יכול לקבל פקודות הפעלה מרוחקות מהתוקף ובכך לקבל שליטה מלאה על המכשיר.

אנא הקפידו על הורדת יישומים ממקורות מהימנים, שימו לב להתנהגות מוזרה של המכשיר ואף שקלו התקנת אנטי וירוס מתאים למכשיר.
אין ספק כי השנה הקרובה תעמוד בסימן התקפות וגניבת נמידע מסמארטפונים באשר הם.

דילוג לתוכן