F5 מכריזה על תוצאות הרבעון השני לשנת הכספים 2010

הכנסות שיא לרבעון – ההכנסה ברבעון השני של 2010 הסתכמה ב-206 מיליון דולר – עלייה של 33 אחוזים מהרבעון המקביל אשתקדחברת F5, מובילה גלובלית בתחום ה- Application Delivery Networking, הכריזה על תוצאות הרבעון השני לשנת הכספים 2010 בו הגיעה להכנסות שיא של 206.1 מיליון דולר, עליה של 7.8 אחוזים מההכנסות ברבעון הראשון של 2010 (191.2 מיליון דולר) ועליה של 33.7 אחוזים מהרבעון המקביל בשנת 2009, שהסתכם ב-154.1 מיליון דולר.
הרווח הנקי ברבעון השני של 2010 הגיע ל- 33.1 מיליון דולר (0.41$ למנייה מדוללת- diluted share), בהשוואה ל-29.3 מיליון דולר (0.36$ למנייה מדוללת) ברבעון הקודם ו-19 מיליון דולר (0.24$ למנייה מדוללת) בתקופה המקבילה אשתקד.
מנכ"ל ונשיא F5, ג'ון מק'אדם (John McAdam), אמר: "הביקוש למשפחת מוצרי BIG-IP להעברת יישומים הוסיף להתחזק ברבעון השני. ההכנסות מכלל מוצרי החברה צמחו בתשעה אחוזים לעומת הרבעון הקודם – צמיחה עקבית של 38 אחוזים בשנה. שיעורי ההכנסות עלו בכל האזורים – ההכנסות ב-EMEA עלו ב-37 אחוזים וביבשת אמריקה ב-40 אחוזים בשנה".
מק'אדם הוסיף כי: "בהסתכלות עתידית לחציון השני של 2010, אני מאמין כי נמשיך לראות ביקוש רב למוצרינו ככל שהמצב הכלכלי ילך וישתפר והלקוחות ישאפו לחזק את רמת התחרותיות שלהם על ידי שימוש בטכנולוגיות מתקדמות המצריכות שליטה טובה וחכמה יותר ברשתות שלהם".
לרבעון הנוכחי של 2010, שיסתיים ב-30 ביוני, F5 הציבה יעד הכנסות של 214-219 מיליון דולר ויעד רווחים של 0.42 דולר – 0.44 דולר למניה מדוללת.

דילוג לתוכן