EMC משיקה תוכנה לעמידה בתקנים של הודעות דואר אלקטרוני

EMC, המובילה בפתרונות לניהול תשתיות המידע, השיקה תוכנה לניטור הודעות דואר אלקטרוני ומסרים מיידים נכנסים ויוצאים, שמטרתה לוודא עמידה בתקנים ובתקנות ממשלתיות. השקת התוכנה, SourceOne Email Supervisor , הינה חלק מאסטרטגיה של EMC להרחבת תיק המוצרים בתחום טכנולוגיות למדיניות המידע (Information Governance).
המוצר החדש מאפשר לחברות לדגום הודעות מקוטלגות מהארכיון, להציג אותן לצורך סקירה ופיקוח, ולשמור הוכחות לקיומן של פעילויות סקירה ובחינה. היכולות מתוכננות לסייע לארגונים לעמוד בדרישות של כל התקנים והתקנות על-פי חוק.
כשמדובר בארגונים שאין להם דרישות משפטיות מחמירות, מוצר של מדיניות מידע אוטומטית כדוגמת ה-Email Supervisor יכול לעזור באכיפת קווי מדיניות בחברה כדי למנוע קיומן של פעילויות תקשורת שיש בהן סיכון, או אפשרות לפגיעה באתיקה או בחוק. לדוגמא, יכול
ה-Email Supervisor לעזור במניעת העברה לא נאותה של רשומות המכילות מידע סודי על עובדים או על משאבים כלכליים.
היכולות של ה-Email Supervisor, מוצר משלים ל-SourceOne Email Management , כוללות גמישות בהגדרה ובהתאמה האישית של קווי מדיניות עסקיים, כמו גם את יכולת המפקחים ליצור ולנהל קבוצות סקירה. בנוסף, המוצר מעניק יכולת ניווט קל לטקסט מודגש בגוף הטקסט בהודעות ובקבצים נלווים, ומספק הוכחה לתאימות עם דוחות העומדים בדרישות ממשלתיות, כדוגמת אלו של ה-NASD (ארגון סוחרי ני"ע האמריקני).

דילוג לתוכן