EMC משיקה את ספריית הקלטות הווירטואלית DLm8000

. פתרון זה מבטיח שחזור מדויק של המידע שאוחסן באתרי הייצור, בעת שהוא מאוחזר מהקלטות באתר השחזור, ומספק את זמני השחזור הקצרים ביותר לפעולות קריטיות של התאוששות מאסון. EMC הודיעה על השקת EMC DLm8000, ספריית הקלטות הווירטואליות היחידה לסביבת מיינפריים בארגונים. פתרון זה מבטיח שחזור מדויק של המידע שאוחסן באתרי הייצור, בעת שהוא מאוחזר מהקלטות באתר השחזור, ומספק את זמני השחזור הקצרים ביותר לפעולות קריטיות של התאוששות מאסון.

 
עבור ארגונים  כמו בנקים וחברות ביטוח, אשר מבוססים על עסקאות, התאוששות מאסון בכלל, ותאימות מלאה בין המידע ששימש לתפעול האתר המקורי לבין האתר החלופי, הינם אלמנטים חיוניים. העברה פיזית של קלטות על ידי חברות חיצוניות העוסקות בניהול מאגרי הקלטות עבור הלקוחות עלולה לסרבל את מאמצי השחזור וההתאוששות, ומעלה בצורה משמעותית את יעד זמן השחזור) RTO – recovery time objective), כלומר את הזמן שבו הארגון מושבת (חלקית או באופן מלא). בנוסף, מחסור בזמינות של קלטות לצורך עיבוד מקובץ, ארכוב ואפליקציות גיבוי, עלול לפגוע באספקת השירות, ולהגדיל את הסיכון להפרעות לא מתוכננות. ה-DLm8000 מתמודד מול אתגרים אלה בכך שהוא מסייע למשתמשי מיינפריים לנהל בעצמם את מאגר הקלטות של הארגון.
VMAX, הזמין לראשונה ב-EMC Disk Library למיינפריים, היא פלטפורמת האחסון המועדפת לסביבות מיינפריים האחראיות על משימות קריטיות. ה-DLm8000 בשילוב עם VMAX  מספק את רמות הביצועים והזמינות הגבוהות ביותר, הן לאחסון בדיסקים והן לנתונים המאוחסנים בקלטות. יחדיו, הפתרונות הללו מאפשרים ללקוחות מיינפריים לבצע תהליך התאוששות מאסון אוטומטי של נתונים המאוחסנים על גבי דיסקים וקלטות גם יחד, באופן היוצר העתק זהה של פעילות הארגון טרם האסון ולאחריו.

דילוג לתוכן