EMC מרחיבה את יכולות מערכות אחסון לסביבות VMWARE

EMC, המובילה בפתרונות לניהול תשתיות מידע, מרחיבה את היצע פתרונות אחסון הביניים שלה, עם חשיפה של תכונות וירטואליזציה חדשות עבור מערכות האחסון ברשת EMC® CLARiiON CX4 (קלאריון). EMC, המובילה בפתרונות לניהול תשתיות מידע, מרחיבה את היצע פתרונות אחסון הביניים שלה, עם חשיפה של תכונות וירטואליזציה חדשות עבור מערכות האחסון ברשת  EMC® CLARiiON CX4 (קלאריון). עם השקה זו, ממשיכה EMC להרחיב ולחזק את מעמדה כמובילה בתחום מערכות האחסון בטווח הביניים, באמצעות ניהול פשוט ויכולות מובילות של אחסון מרכזי.
כמו כן, מציעה כעת EMC במערכת הקלאריון, שילוב של הגנת נתונים והמשכיות עסקית עבור סביבות VMware עם היצע חדש של תכונות:
§         תוכנת EMC Navisphere® Manager מותאמת לוירטואליזציה בה ניתן לראות את הקשרים הלוגיים והפיזיים מרמת הדיסק הבודד ועד המכונה הוירטואלית בתוך חוות השרתים
§         אפשרויות חיבוריות של 10Gb/s iSCSI ו-8Gb/s Fibre Channel native UltraFlex
§         יכולות הגנה ושחזור נתונים עם תוכנות EMC Replication Manager לסביבת Share Point
ו-,EMC RecoverPoint אשר מאפשר לנטר את רמת ההגנה לכל מכונה ווירטואלית.
.
תוכנת Navisphere Manager המותאמת לוירטואליזציה הופכת את משימות ניהול האחסון התובעניות לפשוטות יותר על ידי אינטגרציה עם  VMware vCenter APIsותיאום עם מערכות וירטואליות ומשאבי האחסון שלהן – בכך היא הראשונה שמציעה תכונות אלו מבין ממשקי הניהול הקיימים של פלטפורמות האחסון. 
 
EMC מספקת ללקוחות VMware אפשרויות חיבור של 10Gb/s iSCSI ושל 8Gb/s FC UltraFlex™ למערכות ה CLARiiON CX4. בנוסף, שיפרה EMC את המדרגיות עבור סביבות VMware, מה שמאפשר ללקוחות לחבר עד פי שמונה מכונות וירטואליות למערכת אחסון בודדת מסוג CLARiiON ולספק מדרגיות וגמישות חסרות תקדים.
 
כמו כן, השיקה EMC את Solution Blueprint , פתרון המאפשר מיזוג אופטימאלי של יישומים קריטיים אלה והשגת החזר טוב יותר להשקעה בתשתית ה-IT.

דילוג לתוכן