DSPG: המוצרים החדשים שהיוו 52% מההכנסות סייע לחברה לעקוף את התחזיות בשורה התחתונה עם רווח מתואם של 7 סנט למניה

סיימה את הרבעון השני עם ירידה של 2% בהכנסות הכוללות ל-30.7 מיליון דולר, אך עם גידול של 2.9% ברווח הגולמי ל 49.5%

(הרצליה, 30 ביולי 2018)  ספקית שבבי המולטימדיה DSPG (נאסד"ק: DSPG) פרסמה היום את תוצאותיה הכספיות לרבעון השני של 2018, שהסתיים ב-30 ביוני.

DSPG סיימה את הרבעון השני עם ירידה של 2% בהכנסות לעומת הרבעון המקביל ל 30.7 מיליון דולר. לצד הירידה הנמשכת במכירות המוצרים המסורתיים, גדלו מכירות המוצרים החדשים המיועדים לשווקי ה-VoIP, ה-SmartVoice והבית החכם. ההכנסות ממוצרים אלה גדלו ב-7% ברבעון השני והגיעו ל 15.8 מיליון דולר, כ-52% מסך ההכנסות. זאת הפעם הראשונה שההכנסות ממוצרים חדשים היוו את מרבית ההכנסות של החברה.

שיפור ברווח הגולמי

מכירות שבבי ה-VoIP לשוק הטלפוניה המשרדית המשיכו להוביל בקטגוריית המוצרים החדשים, וההכנסות בתחום זה ברבעון השני גדלו ב-14% לעומת הרבעון המקביל ל-9.8 מיליון דולר. ההכנסות משוק ה SmartVoice גדלו ב-147% לעומת הרבעון  המקביל ל 2.2 מיליון דולר. בנוגע לשוק הבית החכם, ההכנסות ירדו ב-27% לעומת הרבעון המקביל ל 3.8 מיליון דולר.

הגידול במכירות המוצרים החדשים שיפר את הרווח הגולמי של DSPG, שגדל ל-49.5% מהמחזור, לעומת 46.6% מהמחזור ברבעון המקביל.

5 סנט מעל התחזיות

הרווח הנקי על בסיס NON-GAAP גדל ב-14% לעומת הרבעון המקביל והסתכם ב-1.6 מיליון דולר, ואילו הרווח המדולל למניה גדל ב-17% והסתכם ב-7 סנט, 5 סנט מעל תחזיות האנליסטים.

תזרים המזומנים ברבעון: 5 מיליון דולר

תזרים המזומנים התפעולי של DSPG ברבעון השני הגיע ל-5.4 מיליון דולר, לעומת 7.2 מיליון דולר ברבעון המקביל. במהלך הרבעון ביצעה החברה רכישה חוזרת של 374,000 מניות בסכום כולל של 4.5 מיליון דולר. לאחר הרכישה החוזרת של מניות, קופת המזומנים, הפיקדונות הבנקאיים והבטוחות הסחירות של DSPG  עמד על 124 מיליון דולר.

ממשיכים להוביל בשוק ה VOIP

DSPG הודיעה כי במהלך הרבעון סיסקו בחרה לשלב את השבבים DVF1100, DCX8 ו DHX91 במיקרופונים האלחוטיים של מערכת הועידה המשרדית שהושק לאחרונה. בנוסף אודיוקודס השיקה טלפון משרדי חדש (דגם 445HD) המבוסס על השבב DVF9919 של DSPG.

חתמה על שיתוף פעולה עם אמזון

DSPG הודיעה, כי חתמה על שיתוף פעולה אסטרטגי עם אמזון העולמית. במסגרת שיותוף הפעולה, שבב ה- DBMD5 של החברה קיבל  תו תקן בכל הקשור למכשירים בעלי 3 מיקרופונים המבוססים על שירותי הפעלה קולית ( Amazon Voice Services ) של אמזון. בנוסף במהלך הרבעון שני יצרני טלפונים בשוק הסלולר, אחת מקוריאה והשנייה מסין, השיקו מכשירים המבוססים על שבבים של ה HDClear.

ממשיכים להרחיב את העולם של ULE

DSPG הודיעה עוד כי שתי חברות, האחת מאירופה והשנייה מטאיואן השיקו מוצרי בית (נורות ורמקול) המבוססים על שבב ה-ULE שפיתחה DSPG . השבב הזה מאפשר למפעילי תקשורת ויצרנים להציע יישומי בית חכם ו-IoT בתדר הטלפוניה האלחוטית, באמצעות נתב תקשורת ביתי וחיישנים המשולבים במכשירים ביתיים שונים.

המשך ביקושים למוצרים החדשים

עם פרסום התוצאות הכספיות, אמר מנכ"ל DSPG, עופר אליקים: "תוצאות הרבעון השני משקפות את תרומת המוצרים החדשים, שהכנסותיהם הגיעו בפעם הראשונה ליותר מ-50% מסך ההכנסות. התרומה של המוצרים החדשים,  ויעילות תפעולית תרמו לרווח גולמי ורווח תפעולי גבוה מהתחזית. בנוסף, הגענו לאבן דרך בזה שקיבלנו אישור "תו תקן" מ Amazon Voice Services של אמזון  לפתרון ה DBMD5 שלנו."

אליקים הוסיף: "אנו צופים כי ההכנסות ברבעון השלישי של השנה יהיו גבוהות מהרבעון השני, כתוצאה מביקוש למוצרי ה SmartVoice מטאבלטים ומוצרים שאינם סמארטפונים ומהמשך ביקוש למוצרי VoIP. בנוסף, אנחנו עכשיו בנקודה הטיה שהמוצרים החדשים יקבעו את עתידינו ויצמחו יותר מהירידה במוצרים המסורתיים ויובילו להאצה בקצב הגידול של החברה."

שיחת ועידה

הנהלת DSPG תקיים היום בשעה 15:30 שעון ישראל שיחת ועידה בנוגע לתוצאותיה הכספיות. ניתן יהיה להשתתף בשיחת הוועידה בטלפון שמספרו 1-929-477-0448 (קוד כניסה # 9106519)  ובטלפון שמספרו 1-800-239-9838+ עבור משתתפים מארה"ב.

ניתן יהיה להאזין בשידור ישיר לשיחת הוועידה גם בעמוד קשרי המשקיעים של החברה באינטרנט באמצעות הלינק http://edge.media-server.com/m6/p/g7k55naq.  שידור חוזר של השיחה יהיה זמין עד ל-7 באוגוסט, בטלפון שמספרו 44-20-76600134+ (קוד כניסה # 9106519) או1-719-457-0820 +  עבור משתתפים מארה"ב, וכן באתר החברה באינטרנט.

דילוג לתוכן