Converting Server 2012 Core To GUI

היי חברים,
זה הולך להיות מאמר יחסית קצר אבל מאוד שימושי על המרה של Server Core ל- Server GUI.
מה הוא Server Core?
שרת Server Core,  זהו התקנה מינימלית של שרת Server, אין ממשק של GUI, יש רק אופציה ל-CMD, ול- PowerShell.
ה- Server Role מכיל כמה אופציות מסויימות שצריכות להיות בכל שרת, אבל בגדול הוא לא מכיל הרבה דברים ולכן יש לו כמה יתרונות.
התקנה של Server Core שוקלת כ- 3.4 GB.
אז מהם בעצם ההיתרונות?
Servicing requirements – שרת ה- Core מכיל אך ורק כמה שירותים מרכזיים כמו  DHCP, Active Directory,DNS ועוד. הוא לא מכיל דברים מיותרים.
Management requirements- לא מותקן הרבה דברים של Management.
Reduced attack surface – בגלל שפחות דברים מותקנים על השרת, קיים פחות סיכון מבחינת אבטחת מידע.
Less disk space required – לא מצריך הרבה מקום פנוי להתקנה.
איך בעצם נעשת ההמרה?
ראשית יש להכניס דיסק של Windows Server 2012.
כמובן שיש להעלות את ה- Server ולהפעיל את ה- CMD בתור Administrator.
לאחר מכן, יש לרשום את הפקודה:
mkdir c:mount
ולאחר מכן,
dism /mount-wim /wimfile:d:sourcesinstall.wim /index:4 /mountdir:c:mount /readonly
שימו לב שרשמתי index:4, למה?
אם תעשו את הפקודה : D:/sources/install.win
נקבל את כל הרשימה של הסוגי Server GUI שאנו יכולים להתקין.
הרשימה נראת כך:

לאחר מכן, להיכנס אל ה- PowerShell על ידי כניסה ל- PowerShell.
יש לרשום powershell ומיד ניכנס לממשק של ה- PowerShell.
ונרשום את הפקודה:
install-windowsfeature server-gui-mgmt-infra,server-gui-shell –restart –source c:mountwindowswinsxs
זה הכל.
מקווה שהבנתם.

דילוג לתוכן