דוח העושר הגלובלי לשנת 2018

BCG פרסמה את דוח העושר הגלובלי לשנת 2018 ושמה דגש על אנליטיקה מתקדמת של נתונים

העושר הפיננסי האישי המצטבר גדל גלובלית ב- 12% ב- 2017

ל- 201.9 טריליון דולר

 

העושר הפיננסי האישי גדל ברמה גלובלית ב- 12% ב- 2017 ל- 201.9 טריליון דולר. סכום זה גדול פי כ- 2.5 פעמים יותר מה-GDP  (תוצר לאומי גולמי) העולמי לשנה זאת (81 טריליון דולר). עושר מדיד זה, יותר מהכפיל את גידולו בשנה הקודמת, כאשר העושר הגלובלי עלה בתקופה זו ב- 4%. זהו גם שיעור הגידול השנתי הגדול ביותר בחמש השנים האחרונות במונחים דולריים.

ממצאים אלה עולים מדו"ח העושר ה-18 שנערך ברצף על ידי בוסטון קונסלטינג גרופ (BCG), חברת הייעוץ האסטרטגי המובילה בעולם. המחקר של BCG הקיף השנה 97 ארצות, שביחד מהוות יותר מ- 98% מה- GDP הגלובלי, ובוצע בסקר של יותר מ- 150 מנהלי עושר על בסיס יותר מ- 1,500

אינדיקטורים של ביצועים: המחקר גם בחן נוהלי הכנסות ותמחור חכמים של מנהלי כספים, וניתח דרכים לשיפור שביעות רצון לקוחות.

המקדמים העיקריים לכך מוסברים בסביבת שוק "שורי" (Bull), בכל הכלכלות העיקריות – עם עושר בקרנות הון והשקעות שמציג במרחק ניכר צמיחה חזקה ביותר, ובנוסף, ההתחזקות משמעותית של מרבית המטבעות העיקריים מול הדולר.

ממצא מעניין נוסף נובע מסיווגי נכסים בהם נמצא העושר האמור: 121.6 טריליון דולר (60%) מהעושר הגלובלי נמצא בנכסים ברי-השקעה – בעיקר בניירות ערך, בקרנות השקעות, במטבעות, בפיקדונות, ובאגרות חוב – כאשר ה- 80.3 טריליון דולר הנותרים (40%) הוחזקו בנכסים בעלי נזילות נמוכה כגון ביטוחי חיים, קרנות פנסיה, ואחזקות בחברות לא סחירות.

תושבי צפון אמריקה החזיקו ביותר מ- 40% מהעושר האישי הגלובלי, כאשר בעקבותיהם נמצאים תושבי אירופה המערבית עם 22%. אזור הצמיחה החזק ביותר ב-2017 היה באסיה, בה נרשם גידול של 19%. כל מגזרי העושר גדלו באופן משמעותי אך שיעורי הצמיחה הגדולים ביותר היו במגזרי העושר העליונים: העשירים גדלו יותר מכולם יחסית ונעשו יותר עשירים או: אי השוויון בחלוקת העושר העמיק.

הפיחות בדולר בשנים האחרונות סיפק סיבה משמעותית לעליית ערך האחזקות של תושבים מחוץ לגוש הדולר.

תחזית עתידית לשנים הקרובות מצביעה על אפשרות גידול ((Compound נוסף של עוד 7% בין 2017 ל- 2022 בהון האישי.

העניין המיוחד השנה באנליטיקה מתקדמת ובנתונים, נותן מענה לאתגרים וההזדמנויות הכרוכים בשימוש במגוון הרחב של כלים שזמינים עתה למנהלי עושר, כדי לייצר חוויות משתמש בהתאמה אישית שמשקפות את צרכיהם הפרטניים של לקוחות, בהעדפותיהם,  בהקשרים ובהתנהגויות. מינוף מלא של יכולות טכניים בתחומים אלה הפך לחיוני להצלחה של כל גוף ניהול עושר. על פי תפיסת BCG, על מנהלי עושר להצטרף למסע האנליטיקה המתקדמת ולהפיק את הערך הגבוה שהיא מציעה.

כמו תמיד בדוחות בשנתיים של BCG, המטרה היא להציג מבט ברור ומקיף על תעשיית ניהול העושר, ולהציע ניתוחים מעוררי מחשבה של נושאים שישפיעו על כל סוגי השחקנים כאשר יפעלו לצמיחה ורווחיות בשנים הבאות. BCG מביטה באופן הוליסטי על אקוסיסטם התעשייה – תוך דגש על האינטראקציה בין השוק, הגופים והלקוחות, במטרה לזהות את ההזדמנויות הטובות ביותר עבור מנהלי עושר.

להורדת הדוח המלא:

http://image-src.bcg.com/Images/BCG-Seizing-the-Analytics-Advantage-June-2018-R-3_tcm9-194512.pdf

דילוג לתוכן