23 במאי במכללת אפקה להנדסה: בכירי התעשייה, משרדי הממשלה, צה"ל, מערכת החינוך והאקדמיה בכנס השנתי לפיתוח הון אנושי לאומי בהנדסה

אפקה – המכללה האקדמית להנדסה בתל-אביב תקיים ב-23 במאי את הכנס השנתי לפיתוח הון אנושי לאומי בהנדסה. האירוע יעסוק בהכשרת מהנדסים למשק והתעשייה הישראלית בראי מקצועות העידן החדש. האירוע מהווה מפגש של כלל הגורמים והמערכות האמונים על הכשרת מהנדסים על כלל הרצף החינוכי ובכלל זה עידוד הנוער ללימודי מדעים כמענה לצרכי המשק ותעשיית ההיי-טק הישראלית. בכנס ייטלו חלק נציגים בכירים מהתעשייה, משרדי הממשלה הרלוונטיים, צה"ל, מערכת החינוך והאקדמיה.

את הכנס יפתחו נשיא מכללת אפקה, פרופ' עמי מויאל, ולאחר מכן יישאו דברים שר המדע והטכנולוגיה, ח"כ אופיר אקוניס ומר ארז צור, יו"ר משותף של IATI, האיגוד הישראלי לתעשיות מתקדמות. תכני הכנס ייפתחו בהרצאות של פרופ' יפה זילברשץ יו"ר הות"ת, גב' מיכל צוק, משנה למנכ"ל וממונה על התעסוקה במשרד העבודה, פרופ' ארנון בנטור, ממוסד שמואל נאמן בטכניון ופרופ' יוסי מטיאס, סגן נשיא להנדסה ומנהל מרכז המו"פ בישראל של חברת גוגל.
המושב הראשון בכנס יעסוק בצרכים העתידיים של הכשרת ההון האנושי בהנדסה ובו ישתתפו מר ישי פרנקל, סגן נשיא אינטל וחבר ות"ת, אל"מ טליה גזית, מפקדת ממר"ם, פרופ' משה שפיטלני, סגן המשנה לנשיא לעניינים אקדמיים בטכניון, גב' שירה גרינברג, סגנית הממונה על התקציבים במשרד האוצר ומר מוהנא פארס, מנהל אגף תכניות לאומיות מערכתיות במשרד החינוך.

עוד ייערך בכנס מושב שולחנות עגולים שמטרתו להפגיש בין נציגי המערכות השונות להחלפת דעות וגיבוש עמדות בנושאים שעל הפרק. דברי סיכום של מר חיים רוסו, יו"ר הוועדה לקשרי אקדמיה תעשייה במועצה הלאומית למחקר ופיתוח וחבר מועצת רשות החדשנות.

"הדו"ח האחרון של רשות החדשנות מצביע על מחסור במהנדסים שהינו חסם להתפתחות תעשיית ההיי-טק", אומר פרופ' עמי מויאל נשיא מכללת אפקה ויו"ר הכנס, "התכנית הממשלתית להגדלת מספר הסטודנטים הלומדים את מקצועות ההיי-טק במשולב עם התכנית של מספר החינוך להגדלת מספר הניגשים לבגרות חמש יחידות לימוד במתימטיקה אמורה לספק מענה בתכנית רב-שנתית לצורך זה. עם זאת, יש לקיים דיון על תהליך הכשרת המהנדסים, בפרט על רקע השינויים הצפויים בשוק התעסוקה, ובכלל זה בנושא הקניית כישורים חיוניים לסטודנטים מעבר לידע מקצועי מדעי והנדסי ואף להתחיל את הקניית הכישורים החיוניים במערכת החינוך. אני רואה חשיבות רבה לשיח בין כלל הגורמים ומקווה שתהיה לכך תרומה ברמה הלאומית."

דילוג לתוכן