2017: השנה החזקה ביותר של ראדא מזה 20 שנה, עם הכנסות ורווחיות שיא

ראדא תעשיות אלקטרוניות מדווחת על תוצאותיה לרבעון הרביעי ולשנת 2017
דב סלע, מנכ"ל ראדא: "באשר לרבעון הראשון של 2018, הביצועים העסקיים שלנו איתנים ואנו צופים לראות גידול של כ-30% בהכנסות בהשוואה לרבעון המקביל ב-2017"
נתניה, ישראל, 7 במרץ, 2018 – ראדא תעשיות אלקטרוניות בע"מ (NASDAQ: RADA) מודיעה היום על תוצאותיה הכספיות לרבעון ולשנה שהסתיימו ב-31 בדצמבר 2017.
תמצית תוצאות שנת 2017
• 2017 הינה השנה החזקה ביותר של ראדא מזה יותר מ- 20 שנה בכלל הפרמטרים הפיננסיים ובשיעורי הרווחיות.
• הכנסות של 26.2 מיליון דולר, גידול של כ- 104% בהשוואה להכנסות של 12.8 מיליון דולר בשנת 2016, כאשר מתוכן 9.1 מיליון דולר ברבעון הרביעי של 2017 (גידול של 112% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד).
• רווח נקי של 2.2 מיליון דולר ו- EBITDA של 3.5 מיליון דולר.
• תזרים מזומנים חיובי של כ- 1 מיליון דולר; מצבת המזומנים של החברה בסוף השנה הסתכמה ב- 12.4 מיליון דולר.
תגובת ההנהלה
דב סלע, מנכ"ל ראדא אמר: "2017 הייתה שנה חזקה ביותר, במסגרתה יותר מהכפלנו את ההכנסות וחשוב מכך, חזרנו לרווחיות. בנוסף זו הייתה שנה טובה מבחינת תזרים מזומנים, ובעקבות השקעה שבוצעה בחברה מוקדם יותר השנה, המאזן שלנו איתן עם למעלה מ- 12 מיליון דולר במזומן, המאפשר לנו לתמוך בהמשך הצמיחה של החברה בשנים הקרובות.
ברבעון הרביעי, השלמנו פרויקט במסגרתו מכרנו מעל מאה מכ"מים למערכות הגנה כנגד רחפנים וכטב"מ, עם זמני אספקה קצרים מאוד, ללקוח אסטרטגי שלנו בארה"ב. פרויקט זה העלה משמעותית את ההכנסות שלנו שהסתכמו ממנו במעל ל- 9 מיליון דולר ברבעון, גידול של יותר מ- 70% ביחס לרבעון הקודם ויותר מכפול ביחס לרבעון המקביל אשתקד. אנו מאמינים כי להצלחה שלנו בפרויקט זה, פוטנציאל משמעותי לזכייה בעסקאות גדולות נוספות בהמשך הדרך, במיוחד לאור הצהרות של צבא ארה"ב לאחרונה, כי מערכות הגנה אקטיביות ומערכות הגנה אוירית לטווח קצר – ובכללן כנגד רחפנים וכטב"מ – הפכו ליעדי התעצמות עבורו."
מר סלע סיכם: "בטווח הזמן הקרוב-בינוני, אנו מתכוונים לממש את הפוטנציאל המשמעותי העומד בפנינו באמצעות הקמת חברה בת בארה"ב, לצד המשך ההשקעה ביכולות המחקר והפיתוח שלנו. באשר לרבעון הראשון של 2018, הביצועים העסקיים שלנו איתנים ואנו צופים לראות גידול של כ- 30% בהכנסות ברבעון זה, בהשוואה לרבעון המקביל בשנת 2017."

תמצית תוצאות הרבעון הרביעי לשנת 2017
ההכנסות הסתכמו ברבעון הרביעי של 2017 ב- 9.1 מיליון דולר, גידול של 112% בהשוואה להכנסות של 4.3 מיליון דולר ברבעון הרביעי של 2016.
הרווח הגולמי הסתכם ברבעון הרביעי של 2017 ב- 2.2 מיליון דולר (24% מההכנסות), גידול של 175% בהשוואה לרווח גולמי של 0.8 מיליון דולר (19% מההכנסות) ברבעון הרביעי של 2016. שיעור הרווח הגולמי ברבעון הרביעי של 2017 הושפע מתמהיל מכירות המוצרים ומגורמים אחרים וצפוי לחזור לטווח של 30%-32% ברבעון הקרוב.
ה- EBITDA הסתכם ברבעון הרביעי של 2017 ב-0.5 מיליון דולר, בהשוואה ל- EBITDA שלילי של 0.2 מיליון דולר ברבעון הרביעי של 2016.
הרווח התפעולי הסתכם ברבעון הרביעי של 2017 ב- 0.1 מיליון דולר, בהשוואה להפסד תפעולי של 0.5 מיליון דולר ברבעון הרביעי של 2016.
הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות של ראדא ברבעון הרביעי של 2017 היה 0.5 מיליון דולר או 0.02 דולר למניה, בהשוואה להפסד נקי של 0.5 מיליון דולר או 0.03 דולר הפסד למניה ברבעון הרביעי של 2016.
תמצית תוצאות שנת 2017
ההכנסות הסתכמו בשנת 2017 ב- 26.2 מיליון דולר, גידול של 104% בהשוואה להכנסות של 12.8 מיליון דולר בשנת 2016.
הרווח הגולמי הסתכם בשנת 2017 ב- 8.3 מיליון דולר (32% מההכנסות), זינוק של 485% בהשוואה לרווח גולמי של 1.4 מיליון דולר (11% מההכנסות) בשנת 2016.
ה- EBITDAהסתכם בשנת 2017 ב- 3.5 מיליון דולר, בהשוואה ל- EBITDA שלילי של 2.6 מיליון דולר בשנת 2016.
הרווח התפעולי הסתכם בשנת 2017 ב- 2.0 מיליון דולר (7.6% מההכנסות), בהשוואה להפסד תפעולי של 3.4 מיליון דולר בשנת 2016.
הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות של ראדא בשנת 2017 היה 2.2 מיליון דולר או 0.09 דולר למניה, בהשוואה להפסד נקי של 4.9 מיליון דולר או 0.35 דולר הפסד למניה בשנת 2016.
יתרת המזומנים ושווי המזומנים של החברה נכון ליום 31 בדצמבר 2017 הסתכמה ב- 12.4 מיליון דולר בהשוואה ל- 1.2 מיליון דולר ביום 31 בדצמבר 2016. במהלך השנה ייצרה החברה תזרים מזומנים חיובי מפעילות שוטפת של כ- 1מיליון דולר.

דילוג לתוכן