כשביטחון, סביבה וחדשנות נפגשים

רשות החדשנות ומשרד הביטחון משיקים תכנית במתקני מערכת הביטחון
תכנית חדשה מפגישה בין הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית ומשרד הביטחון, במטרה לקדם פרויקטים משותפים הפועלים בתחומי התשתיות (מים, אנרגיה, ביוב), קלינטק והגנת הסביבה, למתן הזדמנות להדגמת יכולות טכנולוגיות, כמענה לצורכי מערכת הביטחון. קול קורא להגשת מועמדות להשתתפות בתוכנית יושק במסגרת יום עיון ייעודי, שייערך ב-22.3.17 במרכז התרבות שבאיירפורט סיטי. ביום זה יציג משרד הביטחון את צרכיו השונים בעולמות הקלינטק ויפגוש חברות טכנולוגיות רלוונטיות בתחומים אלה.
במסגרת תכנית חדשה של רשות החדשנות ומשרד הביטחון, אשר תוכרז ביום עיון שיתקיים ב- 22.3.17, תחבור החטיבה להגנת הסביבה ותשתיות של משרד הביטחון לרשות החדשנות, לטובת מחקר ופיתוח בתחומי הקלינטק. החטיבה, המנהלת את משקי התשתיות (מים, אנרגיה וביוב) והגנת הסביבה במערכת הביטחון, קוראת לחברות מעולמות הקלינטק לקיים מפגש ושיח עם אנשי משרד הביטחון ולהציג את פיתוחיהן, ביום העיון.
במהלך יום העיון, יציגו אנשי משרד הביטחון, את צרכי המערכת בהיבטי הגנת סביבה ותשתיות, בדגש על – מערכות ניידות לייצור ואגירת אנרגיה; מערכות לחימום מים המבוססות מערכות סולאריות; טיפול בשפכים בתשתית עצמאית; טיוב איכות השפכים המוזרמים ממחנות צה"ל למערכות הולכת שפכים מרכזיות וטיפול בפסולת אורגנית – ביוגז / גזיפיקציה ויושק הקול הקורא לחברות, בתחומים אלה. ההצעות שיוגשו על ידי חברות הטכנולוגיה, יעברו תהליך סינון ע"י צוותי משרד הביטחון, אשר יבחנו את התאמתה של הטכנולוגיה המוצעת, לצרכים ולאפשרות ליישמה, במתקני מערכת הביטחון. חברות שהצעותיהן תעבורנה את שלב הסינון הראשוני, תוכלנה להגיש לרשות לחדשנות בקשה לתמיכה בפרויקט. בקשות התמיכה תיבחנה בהתאם לתבחינים המקובלים במסלול קרן המו"פ של הרשות לחדשנות, הכוללים היבטי החדשנות הטכנולוגית בפרויקט המוצע, פוטנציאל השוק של הטכנולוגיה המוצעת והערכת יכולות צוות החברה ליישם את הפרויקט בהצלחה ולמנפו לצמיחת החברה. החלטה בנוגע לתמיכה כספית ושיעורה יתקבלו ע"י ועדת המחקר של רשות החדשנות, כאשר שיעורי התמיכה בפרויקט יכולים לנוע בין 20% ל- 75%, בהתאם לכללי קרן המו"פ.
במהלך יום העיון, תינתן במה לחברות, להצגה קצרה וממוקדת של פתרונותיהן ורמת הרלוונטיות שלהן, לצרכי מערכת הביטחון.
גיל שאקי, מנהל ענף אנרגיה, קלינטק ותשתיות ברשות החדשנות, מציין כי: "שיתוף פעולה זה מייצר מצב של win-win לשני הצדדים – מחד, הוא מאפשר לחברות הטכנולוגיה הישראליות להדגים את מוצריהן בתוך מתקני משרד הביטחון ומהווה התנסות חשובה אשר תספק להן הוכחות בדבר יעילות ונחיצות פיתוחיהן למשקיעים ולקוחות עתידיים, ומאידך, מקנה לבסיסי צה"ל ומתקני משרד הביטחון את הכלים להיות ירוקים ויעילים יותר".
יו"ר רשות החדשנות, מר אבי חסון, מברך על שיתוף הפעולה עם משרד הביטחון ומציין כי: "ההסכם החדש מהווה הזדמנות לחברות ישראליות להציג טכנולוגיות קלינטק חדשניות עבור גורם גדול ומשמעותי כמו משרד הביטחון. אנו רואים בהסכם הזה כר פורה למינוף טכנולוגיות בתחומי התשתיות החיוניות לשמירה על הסביבה, למען חיסכון באנרגיה וקידום חשיבה טכנולוגית ירוקה יותר, והטמעתה במוסדות וגופים גדולים בארץ".
ראש חטיבת הגנת הסביבה ותשתיות, יחידת מתוו"ה, אגף מבצעים לוגיסטיים ונכסים (אמו"ן) במשרד הביטחון, מר איתן ארם: "שיתוף הפעולה יאפשר את פתיחת שערי מחנות צה"ל עבור חברות טכנולוגיה ישראליות, לשם הדגמת יכולותיהן כמענה לצרכי מערכת הביטחון. הוכחת בשלות מקצועית וטכנולוגית במהלך התוכנית, תפתח עבור החברות המשתתפות, אפשרות להתמודד בהצלחה על מכרזים רלוונטיים, שיופצו בעתיד על ידי המשרד.

לו"ז יום העיון:

09:00-09:30 התכנסות, רישום וכיבוד קל
09:30-09:45 ברכות
מר צחי שנרך, סמנכ"ל רשות החדשנות וראש מערך הטכנולוגיות וענפי השוק
מר נתן אפרתי, סמנכ"ל משהב"ט וראש אמו"ן
09:45-10:00 עיקרי תכנית השת"פ משהב"ט ורשות החדשנות
מר גיל שאקי, ראש ענף אנרגיה, קלינטק ותשתיות, רשות החדשנות
10:00-11:00 הצגת הצרכים ותחומי העניין של משהב"ט
מר איתן ארם, ראש חטיבת הגנת הסביבה ותשתיות, יחידת מתוו"ה, אגף מבצעים לוגיסטיים ונכסים (אמו"ן), משהב"ט
מר יהודה קולן, מהנדס איכות סביבה ראשי, אגף ההנדסה והבינוי, משהב"ט
רס"ן אופיר סמסונוב, רמ"ד 'כחול בונה ירוק', חיל האוויר, צה"ל
11:00-11:15 הפסקת קפה
11:15-11:30 תהליך הסינון הראשוני במשהב"ט
סא"ל ענבל אמיר, ראש ענף הנדסה, אגף ההנדסה והבינוי, משהב"ט
נציג אגף הביטחון
11:30-11:45 תהליך בדיקת הפרויקט והחלטה בנוגע לתמיכה ברשות החדשנות
מר נפתלי גרינפלד, המערך הטכנולוגי, רשות החדשנות
11:45-13:00 הצגת טכנולוגיות ישראליות חדשניות רלוונטיות
13:00-14:00 ארוחת צהריים קלה ונטוורקינג

דילוג לתוכן