תרו ממנה מנכ"ל זמני

הותורן, ניו יורק, 1 בדצמבר 2016, (BUSINESS WIRE):
תרו תעשיות פרמצבטיקה בע"מ (NYSE:TARO) ("תרו" או "החברה") הודיעה היום שמועצת המנהלים שלה מינתה את מר אבהאי גנדי לתפקיד מנכ"ל זמני, בתוקף מה-1 בינואר 2017. כפי שנמסר כבר, המנכ"ל הזמני ישמש בתפקיד זה בתקופה שמהעזיבה של קאל סונדרם בסוף השנה הזאת ועד ההגעה באפריל 2017 של מר עודאי בלדוטה שמונה לאחרונה כמנכ"ל תרו.
מר גנדי משמש כעת מנכ"ל הפעילות בצפון אמריקה של Sun Pharmaceutical Industries Ltd. ("סאן פארמה"), תפקיד שהחליף בו את מר סונדרם. מועצת המנהלים של תרו גם מינתה את מר גנדי למועצה.
לפי שהצטרף לעסקים של סאן פארמה בצפון אמריקה, מר גנדי מילא כמה תפקידי הנהלה בסאן פארמה בעשרים השנים האחרונות, והאחרון בהם מנכ"ל העסקים של סאן בהודו שבו היה אחראי לפעילות בהודו וגם בכמה שווקים בינ"ל, כולל מכירות ושיווק, פעילות שילוב, פיתוח עסקי, ניהול תיק המוצרים ופונקציות דומות אחרות. המנהיגות שלו איפשרה לעסקים בהודו להגדיל את ההכנסות ביותר מפי שלושה תוך תקופה קצרה של שלוש שנים.
מר דיליפ שאנגבי, יו"ר מועצת המנהלים של תרו, אמר: "מועצת המנהלים של תרו בטוחה שמר גנדי ישרת היטב את תרו ובעלי העניין שלה בתקופת הביניים הזאת".

הצהרת חוף מבטחים
אמירות מסוימות בהודעה זאת הן מידע צופה פני עתיד כמשמעותו ב-Private Securities Litigation Reform Act של 1995. למרות שהחברה מאמינה שהציפיות שמשתקפות במידע צופה פני עתיד זה מבוססות על הנחות סבירות, היא לא יכולה לתת ערובות לכך שהציפיות שלה יתגשמו, כולל אך לא רק אמירות בהודעה לעיתונות הזאת בנוגע למינוי המנכ"ל והמועמדויות למועצת המנהלים של תרו. גורמים שיכולים לגרום לכך שהתוצאות בפועל יהיו שונות כוללים את המחיר בשוק של מניית תרו, טיבן של הזדמנויות השקעה אחרות שיוצגו לתרו, תזרימי מזומנים, תנאים כלכליים כלליים מקומיים ובינ"ל, תנאי השוק והענף, שינוי במצב הפיננסי של החברה, תביעות משפטיות שיוגשו על ידי צד כלשהו לבית משפט כלשהו בישראל, בארצות הברית או בכל מדינה שתרו פועלת בה, פעולות רגולציה וחקיקה במדינות שתרו פועלת בהן, וסיכונים אחרים המפורטים מעת לעת בדוחות של החברה לרשות האמריקנית לניירות ערך, כולל הדוחות השנתיים שלה על גבי טופס 20-F. מידע צופה פני עתיד ישים רק ביום שבו הוא מפורסם. החברה לא מתחייבת לעדכן, לשנות או לתקן מידע הצופה פני עתיד כלשהו, בין אם כתוצאה של מידע חדש, התפתחויות נוספות או עוקבות או מסיבה אחרת.

דילוג לתוכן