תרו מוסרת תוצאות ל-31 בדצמבר 2016

הותורן, ניו יורק, 10 בפברואר 2017, (BUSINESS WIRE):

תרו תעשיות פרמצבטיקה בע"מ (NYSE:TARO) ("תרו" או "החברה") פרסמה היום תוצאות כספיות לא מבוקרות בשלושת ובתשעת החודשים שהסתיימו ב-31 בדצמבר 2016.

דגשים ברבעון שהסתיים ב-31 בדצמבר 2016 – לעומת 31 בדצמבר 2015
• המכירות נטו של 220.4 מיליון דולר קטנו ב-37.9 מיליון דולר, או 14.7%, כתוצאה מתחרות מוגברת מתמשכת וסביבת המחירים המאתגרת. הכמויות הכוללות גדלו ב-1%.
• הרווח הגולמי של 167.3 מיליון דולר קטן ב-46.8 מיליון דולר, וכאחוז מהמכירות נטו היה 75.9% לעומת 82.9%.
• הוצאות המחקר ופיתוח נשארו כמו ברבעון המקביל, 18.0 מיליון דולר.
• הוצאות המכירה, שיווק, כלליות ומנהלה קטנו ב-2.6 מיליון דולר ל-20.3 מיליון דולר, בעיקר כתוצאה מקיטון בהוצאות השיווק שקשורות ל-Keveyis.
• ההכנסה התפעולית של 129.0 מיליון דולר קטנה ב-44.4 מיליון דולר וכאחוז מהמכירות נטו הייתה 58.5% לעומת 67.1% ברבעון המקביל בשנה הקודמת.
• ההכנסה ממטבע זר קטנה ב-5.4 מיליון דולר ל-18.5 מיליון דולר, בעיקר כתוצאה מהתחזקות הדולר האמריקני לעומת הדולר הקנדי בשיעור נמוך יותר מאשר בתקופה הקודמת.
• ההכנסות האחרות של 9.0 מיליון דולר גדלו ב-8.3 מיליון דולר לעומת התקופה הקודמת בגלל המכירה של Keveyis בדצמבר 2016.
• ההוצאה על מס גדלה ב-8.7 מיליון דולר ל-20.5 מיליון דולר והביאה לשיעור מס אפקטיבי של 12.8% לעומת 5.9%. הגידול הזה הוא בעיקר תוצאה של הטבות מס מסוימות שהשתקפו בשנה שעברה ולא מומשו ברבעון של השנה הזאת, וגם של התמהיל הג"ג של המוצרים שיוצרו ב-2016.
• ההכנסה הנקייה המיוחסת לתרו הייתה 139.8 מיליון דולר לעומת 189.0 מיליון דולר, וכתוצאה מכך הרווח המדולל למניה היה $3.42 לעומת $4.41 בתקופה המקבילה בשנה הקודמת.
דגשים בתשעת החודשים שהסתיימו ב-31 בדצמבר 2016 – לעומת 31 בדצמבר 2015
• המכירות נטו של 683.0 מיליון דולר קטנו במקצת ב-2.7 מיליון דולר, או 0.4%. הכמויות הכוללות גדלו ב-2%.
• הרווח הגולמי של 527.4 מיליון דולר קטן ב-27.3 מיליון דולר, וכאחוז מהמכירות נטו היה 77.2% לעומת 80.9%.
• הוצאות המחקר ופיתוח של 50.8 מיליון דולר נשארו יחסית כמו ההוצאות בשנה הקודמת.
• הוצאות המכירה, שיווק, כלליות ומנהלה קטנו ב-6.4 מיליון דולר ל-63.5 מיליון דולר, בעיקר כתוצאה מקיטון בהוצאה על Keveyis ואנחנו ממשיכים באופן פעיל להתייעל, וגם לשמור על משמעת בהוצאה הכוללת שלנו.
• ההכנסה התפעולית של 413.2 מיליון דולר קטנה ב-19.5 מיליון דולר וכאחוז מהמכירות נטו הייתה 60.5% לעומת 63.1%.
• ההכנסה ממטבע זר קטנה ב-28.5 מיליון דולר ל-26.0 מיליון דולר, בעיקר כתוצאה מהתחזקות הדולר האמריקני לעומת הדולר הקנדי בשיעור נמוך יותר בהשוואה לשנה הקודמת. מטבע זר נובע בעיקר מהמאזן.
• ההכנסות האחרות של 10.5 מיליון דולר גדלו ב-8.6 מיליון דולר, בעיקר בגלל המכירה של Keveyis
• ההוצאה על מס גדלה ב-14.1 מיליון דולר, בעיקר תוצאה של הטבות מס מסוימות שהשתקפו בשנה שעברה ולא מומשו בשנה הזאת, וכתוצאה מכך שיעור המס האפקטיבי גדל מ-14.5% ל-18.8%.
• ההכנסה הנקייה המיוחסת לתרו הייתה 373.4 מיליון דולר לעומת 426.0 מיליון דולר, וכתוצאה מכך הרווח המדולל למניה היה 8.99$ לעומת $9.95 בתשעת החודשים שהסתיימו ב-31 בדצמבר 2015.
מר אבהאי גנדי, המנכ"ל הזמני של תרו, אמר: אנחנו ממשיכים להתמודד עם גורמי נגד מאתגרים בגלל סביבה יותר ויותר תחרותית, בעיקר נכנסים חדשים לעסקי הבסיס שלנו ולחץ בגלל קונסולידציה של קונים". מר גנדי המשיך: "הגורמים האלה משפיעים על המגזר הגנרי כולו, ואינם ייחודיים לתרו, אבל אנחנו מאמינים שאנחנו ממוצבים היטב בשוק. אנחנו ממשיכים להשקיע במו"פ כדי לטפח את צנרת הפיתוח שלנו ומחפשים בעקביות דרכים להפיק ערך מתיק המוצרים שלנו. אני מעודד מהגידול המתמשך בכמויות הגנריות שהיה אצלנו במהלך השנה".
דגשים בתזרים המזומנים והמאזן
• תזרים המזומנים שהגיע מפעילות בתשעת החודשים שהסתיימו ב-31 בדצמבר 2016 היה 320.5 מיליון דולר, לעומת 239.7 מיליון דולר בתשעת החודשים שהסתיימו ב-31 בדצמבר 2015.
• נכון ל-31 בדצמבר 2016, המזומנים, כולל פקדונות בנק קצרי מועד וניירות ערך סחירים, קטנו ב-120.4 מיליון דולר ל-1.1 מיליארד דולר לעומת 31 במרץ 2016, בעיקר בגלל ההשפעה בסך 269.7 מיליון דולר של הרכישות מחדש של מניות על ידי החברה, וגידול של 143.5 מיליון דולר בפיקדונות בנק ארוכי טווח.
אישורים של FDA ובקשות לאישורים

החברה קיבלה לאחרונה אישורי ממינהל המזון והתרופות של ארה"ב ("FDA") עבור הבקשה לתרופות חדשות במסלול מקוצר (ANDA) של Acyclovir Ointment USP, 5%. לחברה יש עכשיו בסך הכל שלושים ושש בקשות ANDA שמחכות לאישור FDA.

מינויים של נושאי משרה ודירקטורים
ב-22 בנובמבר 2016 החברה הודיעה על המינוי של מר עודאי בלדוטה כמנכ"ל וכמועמד למועצת המנהלים של תרו. המינוי שלו אושר לאחר מכן על ידי בעלי המניות של החברה באסיפה הכללית השנתית ב-29 בדצמבר 2016.
בנוסף למינוי של מר בלדוטה, גם מר אבהאי גנדי מונה למועצת המנהלים. גם המינוי שלו אושר על ידי בעלי המניות של החברה באסיפה הכללית השנתית והוא צפוי להיכנס לתפקידו כסגן יו"ר בתחילת 2017. ב-1 בדצמבר 2016 מר גנדי מונה לתפקיד מנכ"ל זמני, בתוקף מ-1 בינואר 2017, וישמש בתפקיד זה עד הגעתו של מר בלדוטה.
בגלל עיקרון הרוטציה הקבועה של הדירקטורים החיצוניים בתרו, מר דן בירן וגברת אילנה אבידוב-מור פרשו ממועצת המנהלים של תרו אחרי שש שנים של שירות מסור. שני מועמדים מאוד מוכשרים הוצעו ואושרו באסיפה הכללית למילוי המקומות הפנויים האלה – גברת לינדה בן שושן ומר אלי סטריט.
תוכנית לרכישה חוזרת של מניות
ב-23 בנובמבר 2016 החברה הודיעה שמועצת המנהלים שלה אישרה תוכנית חדשה לרכישה חוזרת של מניות רגילות בסך 250 מיליון דולר. האישור הזה בא אחרי ההשלמה המוצלחת ב-19 באוגוסט 2016 של התוכנית הקודמת לרכישה מחדש של מניות בסך 250 מיליון דולר. במסגרת התוכנית הראשונה, החברה רכשה מחדש 1,801,099 מהמניות הרגילות שלה, שמהן 1,733,760 מניות נרכשו לפני 1 באפריל 2016.
לפי האישור מנובמבר 2016 הרכישות החוזרות יכולות להתבצע מעת לעת לפי שיקול דעתה של החברה, על סמך הערכות שוטפות של צורכי ההון של העסק, מחיר השוק של המניה שלה ותנאי שוק כלליים. לא נקבעה מסגרת זמן לתוכנית לרכישה חוזרת, וכל תוכנית כזאת אפשר להשעות או להפסיק בכל עת. האישור לרכישה חוזרת מאפשר לחברה לרכוש את המניות הרגילות שלה מעת לעת באמצעות רכישות בשוק הפתוח, עסקאות בעקבות משא ומתן או באמצעים אחרים, כולל תוכניות מסחר לפי סעיף 10b5-1 בהתאם לחוקי ניירות ערך שחלים או מגבלות אחרות. הטבלה שלהלן מציגה את הרכישה של מניות רגילות נכון ל-31 בינואר 2017, שנרכשו בהתאם לתוכנית לפי סעיף 10b5-1:

 

המכירה של Keveyis
ב-23 בדצמבר 2016 תרו הודיעה על המכירה של הזכויות בארה"ב על Keveyis® (dichlorphenamide) ל-Strongbridge Biopharma plc (סטונברידג'). לפי תנאי הסכם הרכישה, סטונברידג' תיתן לתרו תשלומים מראש ונדחים של 8.5 מיליון דולר בשני תשלומים. תרו גם זכאית לקבל תשלומים עתידיים נוספים עם ההשגה של אבני דרך מסוימות במכירות של יחידות. תרו הסכימה להמשיך לייצר Keveyis עבור סטונברידג', במסגרת חוזה הספקה בלעדי לפחות במשך
תקופת הבלעדיות של Keveyis כתרופה יתומה, בכפוף לתנאים והתניות מסחריים מסוימים, כולל רכישות אספקה מינימליות.
הצהרת חוף מבטחים

הדוחות הכספיים המאוחדים הלא מבוקרים הוכנו על אותו בסיס כמו הדוחות הכספיים המאוחדים השנתיים, ולדעת ההנהלה, משקפים את כל ההתאמות הנחוצות כדי להציג באופן הוגן את המצב הכספי ותוצאות הפעילות של החברה. יש לקרוא את הדוחות הכספיים המאוחדים הלא מבוקרים יחד עם הדוחות הכספיים המאוחדים המבוקרים של החברה שכלולים בדוח השנתי של החברה על גבי טופס F-20, כפי שהוגש ל-SEC.
אמירות מסוימות בהודעה זאת הן מידע צופה פני עתיד כמשמעותו ב-Private Securities Litigation Reform Act של 1995. אמירות אלה כוללות, אך לא רק, אמירות שלא מתארות עובדות היסטוריות או שמתייחסות או קשורות לאירועים או נסיבות שהחברה "מעריכה", "מאמינה" או "מצפה" שיקרו או לשון דומה, ואמירות בנוגע לביצועים הכספיים של החברה, הזמינות של מידע כספי והערכות של תוצאות כספיות ומידע לגבי שנת הכספים 2017. למרות שהחברה מאמינה שהציפיות שמשתקפות במידע צופה פני עתיד זה מבוססות על הנחות סבירות, היא לא יכולה לתת ערובות לכך שהציפיות שלה יתגשמו. גורמים שיכולים לגרום לכך שהתוצאות בפועל יהיו שונות כוללים תנאים כלכליים כלליים מקומיים ובינ"ל, תנאי השוק והענף, שינוי במצב הפיננסי של החברה, תביעות משפטיות שיוגשו על ידי צד כלשהו לבית משפט כלשהו בישראל, בארצות הברית או בכל מדינה שתרו פועלת בה, פעולות רגולציה וחקיקה במדינות שתרו פועלת בהן, וסיכונים אחרים המפורטים מעת לעת בדוחות של החברה לרשות האמריקנית לניירות ערך, כולל הדוחות השנתיים שלה על גבי טופס 20-F. מידע צופה פני עתיד ישים רק ביום שבו הוא מפורסם. החברה לא מתחייבת לעדכן, לשנות או לתקן מידע צופה פני עתיד כלשהו, בין אם כתוצאה של מידע חדש, התפתחויות נוספות או עוקבות או מסיבה אחרת.

דילוג לתוכן