תרו מוסרת תוצאות ל-30 בספטמבר 2018

מועצת המנהלים מאשרת דיבידנד מיוחד של 500 מיליון דולר
הותורן, ניו יורק, 5 בנובמבר 2018, (BUSINESS WIRE):

 

תרו תעשיות פרמצבטיקה בע"מ (NYSE:TARO) ("תרו" או "החברה") מסרה היום תוצאות כספיות לא מבוקרות בשלושת ובששת החודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר 2018.

 

דגשים ברבעון שהסתיים ב-30 בספטמבר 2018 – לעומת 30 בספטמבר 2017

המכירות נטו של 159.0 מיליון דולר קטנו ב-10.9 מיליון דולר, כתוצאה של המשך התחרות המוגברת וסביבת המחירים המאתגרת, למרות גידול קל בכמויות הכוללות.
הרווח הגולמי של 108.6 מיליון דולר (68.3% מהמכירות נטו לעומת 73.6%) קטן ב-16.6 מיליון דולר.
הוצאות המחקר ופיתוח (מו"פ) של 14.7 מיליון דולר קטנו ב-3.3 מיליון דולר.
הוצאות המכירה, שיווק, כלליות ומנהלה של 19.2 מיליון דולר גדלו במקצת.
העתודה להסדרים והפסדים הייתה זיכוי של 4.0 מיליון דולר, תוצאה של הסדר לגבי הפרת פטנט.
ההכנסה התפעולית של 78.7 מיליון דולר (49.5% מהמכירות נטו לעומת 52.3%) קטנה ב-10.1 מיליון דולר.
ההכנסה מריבית ופיננסית אחרת גדלה ב-4.5 מיליון דולר ל-9.1 מיליון דולר.
הוצאה על מטבע זר של 6.0 מיליון דולר לעומת הוצאה על מטבע זר של 32.6 מיליון דולר – השפעה חיובית של 26.6 מיליון דולר, בעיקר כתוצאה מהתחזקות הדולר הקנדי לעומת הדולר האמריקני בשיעור נמוך יותר לעומת התקופה הקודמת.
ההוצאה על מיסים של 19.2 מיליון דולר גדלה ב-12.4 מיליון דולר עם שיעור מס אפקטיבי של 23.5% לעומת 11.5%.
ההכנסה הנקייה המיוחסת לתרו הייתה 62.6 מיליון דולר לעומת 52.4 מיליון דולר, גידול של 10.2 מיליון דולר, וכתוצאה מכך הרווח המדולל למניה היה $1.60 לעומת $1.30.
דגשים בששת החודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר 2018 – בהשוואה ל-30 בספטמבר 2017

המכירות נטו של 313.6 מיליון דולר קטנו ב-17.6 מיליון דולר, כתוצאה של המשך התחרות המוגברת וסביבת המחירים המאתגרת למרות גידול של 6.5% בכמויות.
הרווח הגולמי של 208.6 מיליון דולר (66.5% מהמכירות נטו לעומת 73.0%) קטן ב-33.0 מיליון דולר.
ההוצאות על מו"פ של 28.0 מיליון דולר קטנו ב-4.7 מיליון דולר בעיקר בגלל העיתוי של ניסויים קליניים.
הוצאות המכירה, שיווק, כלליות ומנהלה נשארו ללא שינוי על 42.8 מיליון דולר.
ההכנסה התפעולית של 141.9 מיליון דולר (45.2% מהמכירות נטו לעומת 50.2%) קטנה ב-24.5 מיליון דולר.
ההכנסה מריבית ופיננסית אחרת גדלה ב-7.8 מיליון דולר ל-16.9 מיליון דולר.
הכנסה ממטבע זר של 4.0 מיליון דולר לעומת הוצאה על מטבע זר של 52.2 מיליון דולר – השפעה חיובית של 56.2 מיליון דולר, בעיקר כתוצאה מהישארות הדולר הקנדי יחסית ללא שינוי לעומת הדולר האמריקני בשנה הנוכחית לעומת התחזקות באותה התקופה בשנה הקודמת.
ההוצאה על מיסים של 33.3 מיליון דולר גדלה ב-16.5 מיליון דולר עם שיעור מס אפקטיבי של 20.4% לעומת 13.6%.
ההכנסה הנקייה המיוחסת לתרו הייתה 129.8 מיליון דולר לעומת 106.9 מיליון דולר, גידול של 22.9 מיליון דולר, וכתוצאה מכך הרווח המדולל למניה היה $3.31 לעומת $2.65.
דגשים בתזרים המזומנים והמאזן

תזרים המזומנים שהגיע מפעילות בששת החודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר 2018 היה 157.7 מיליון דולר, לעומת 138.7 מיליון דולר בששת החודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר 2017 .
נכון ל-30 בספטמבר 2018, המזומנים, כולל פקדונות בנק קצרי מועד וניירות ערך סחירים (לטווח קצר ולטווח ארוך), גדלו ב-109.8 מיליון דולר ל-1.8 מיליארד דולר לעומת 31 במרץ 2018. המזומנים משקפים את ההשפעה של 32.4 מיליון דולר מהרכישות מחדש של מניות על ידי החברה
מר עודאי בלדוטה, מנכ"ל תרו, אמר: "התוצאות שלנו משקפות את דינמיקת השוק המאתגרת שנמשכת. אנחנו ממשיכים לשמור על עמדת הובלת השוק שלנו בשווקים הגנריים שאנו משרתים ומאמינים שאנחנו במצב טוב לנצל הזדמנויות פוטנציאליות. הדיבידנד המיוחד של 500 מיליון דולר, ביחד עם תוכנית הרכישה החוזרת של מניות שלנו, מראה את המחויבות שלנו ליצירת ערך לבעלי המניות יחד עם ההשקעה שלנו במו"פ שחיונית לאסטרטגיית הצמיחה ארוכת הטווח שלנו. בנוסף, לאור המאזן ומצב המזומנים החזקים שלנו, נמשיך להעריך הזדמנויות לפיתוח עסקי".

האישורים של FDA ובקשות לאישורים

 

החברה קיבלה לאחרונה אישורים ממינהל המזון והתרופות של ארה"ב ("FDA") עבור שלוש בקשות לתרופות חדשות במסלול מקוצר (ANDA): Clobetasol Propionate Foam 0.05%, Adapalene and Benzoyl Peroxide Gel 0.3%/2.5% ו-Clobazam Tablets, 10 mg and 20 mg. לחברה יש עכשיו בסך הכל שלושים בקשות ANDA שמחכות לאישור FDA, כולל שישה אישורים זמניים.

דיבידנד מיוחד אושר על ידי מועצת המנהלים

מועצת המנהלים של תרו הכריזה על דיבידנד מיוחד במזומן של 500 מיליון דולר (או בערך $12.81* למניה) על המניות הרגילות של תרו. הדיבידנד המיוחד ישולם ב-28 בדצמבר 2018, לבעלי המניות שיהיו רשומים בסוף יום העסקים של ה-11 בדצמבר 2018. יום האקס של הדיבידנד יהיה 10 בדצמבר 2018.

תשלומי הדיבידנדים שהחברה מחלקת לבעלי המניות יהיו כפופים לניכוי במקור של המיסים הישראלים. בעלי מניות שגרים בארה"ב או במדינה אחרת שהיא צד לאמנת מס עם ישראל עשויים להיות זכאים לפטור של חלק או כל סכומי המיסים הישראלים האלה שנוכו. בעלי המניות יקבלו הודעה על הנוהל לקבל החזרים של מס שנוכה, אם רלבנטי, זמן קצר אחרי תאריך הרישום. נהלים אלה יהיה זמינים גם באתר של החברה בכתובת www.taro.com.

* הסכום המדויק למניה יחושב בתאריך הרישום.

התוכנית לרכישה חוזרת של מניות – החזרת הון לבעלי המניות

 

ב-23 בנובמבר 2016 החברה הודיעה שמועצת המנהלים שלה אישרה רכישה מחדש חדשה של מניות רגילות בסך 250 מיליון דולר. לפי האישור הזה, הרכישות החוזרות יכולות להתבצע מעת לעת לפי שיקול דעתה של החברה, על סמך הערכות שוטפות של צורכי המזומנים של העסק, מחיר השוק של המניה ותנאי שוק כלליים. ההרשאה לרכישה חוזרת מאפשרת לחברה לרכוש את המניות הרגילות שלה מעת לעת באמצעות רכישות

בשוק הפתוח, עסקאות בעקבות משא ומתן או באמצעים אחרים, כולל תוכניות מסחר לפי סעיף 10b5-1 בהתאם לחוקי ניירות ערך שחלים או מגבלות אחרות.

 

ברבעון החברה רכשה מחדש 84,093 מניות במחיר ממוצע של $102.20. עד 30 בספטמבר 2018, בסך הכל במסגרת התוכנית, החברה רכשה מחדש 1,891,077 מניות במחיר ממוצע של $102.83, ונשארו 55.5 מיליון דולר. ב-5 בנובמבר 2018 מועצת המנהלים האריכה את התוכנית לרכישה חוזרת של מניות בשנה אחת או עד להשלמת כל הרכישות שכלולות בתוכנית.

תרו מסיימת את ההסכם עם NovaBiotics

ב-28 בספטמבר 2018 החברה הודיעה שסיימה את הסכם הרישיון עם NovaBiotics לגבי התרופה נגד פטרת ציפורניים Novexatin®. הניסוי הקליני ב-Novexatin® לא עמד ביעד העיקרי של מחקר שלב 2ב לפי ההנחיות הנוכחיות של FDA ולא הראה עדיפות על פני הפלצבו.

שיחת וועידה על הרווח (08:00 שעון החוף המזרחי, 6 בנובמבר 2018).

כפי שפורסם כבר, החברה תערוך שיחת וועידה על הרווח בשעה 08:00 שעון החוף המזרחי ביום שלישי, 6 בנובמבר 2018, שבה ההנהלה הבכירה תדון בביצועים של החברה ותענה על שאלות של המשתתפים. השיחה הזאת תהיה נגישה באמצעות חיוג אודיו ושידור אינטרנט. משתתפי שיחת האודיו יכולים לחייג את המספרים הבאים:

·         מספר חיוג חינם למשתתפים: +1 (844) 421-0601 זיהוי: 2871389

·         מספר חיוג בינ"ל למשתתפים: +1 (716) 247-5800 זיהוי: 2871389

·         שידור אינטרנט: פרטים נוספים נמצאים באתר שלנו, www.taro.com.

כדי להשתתף בשיחת האודיו, חייגו בבקשה את המספרים המפורטים לעיל חמש עד עשר דקות לפני זמן ההתחלה המתוכנן. המרכזנית תמסור הוראות לגבי הצגת שאלות לפני השיחה. התעתיק של האירוע יהיה זמן באתר של החברה בכתובת www.taro.com.

החברה מזהירה שהמידע הכספי שלעיל מוצג על בסיס לא מבוקר וכפוף לשינויים.

דילוג לתוכן