תוצאות מצוינות לבזק בינלאומי ברבעון הראשון 2017

• הכנסות החברה ברבעון ראשון 2017 שומרות על רמתן הגבוהה והסתכמו בכ-384 מיליון ש"ח. • גידול של כ-9% בהכנסות החברה מפעילות פתרונות תקשורת לעסקים (ICT) לעומת הרבעון המקביל אשתקד • גידול של כ-1% בהכנסות אינטרנט של החברה לעומת הרבעון המקביל אשתקד, בעיקר בזכות המשך הצמיחה בשירותי ערך מוסף ללקוחות החברה • זינוק בכל מדדי הרווחיות- גידול של 39% ברווח הנקי, 32% ברווח התפעולי ו-17% בEBITDA לעומת הרבעון המקביל מוטי אלמליח, מנכ"ל בזק בינלאומי: "בזק בינלאומי ממשיכה להתוות חדשנות ולייצר בידול בעולמות הגנת הסייבר. לאחרונה הוספנו נדבך נוסף והשקנו את מרכז הבקרה וניטור הסייבר ללקוחותינו העסקיים בארץ ובחו"ל. מתן שירות כה משמעותי עבור לקוחותינו מהווה הבעת אמון ביכולות, במקצועיות ובמובילות שלנו את התחום בישראל. אין ספק כי בזק בינלאומי מוכיחה פעם אחר פעם כי מרגע שהיא מסמנת מטרה ומבטיחה לייצר ערך ללקוחותיה, היא פועלת במלוא הנחישות והמיקוד לכך, והתוצאות בשטח מעידות על כך". ההכנסות ברבעון הראשון של שנת 2017 הסתכמו בכ-384 מיליון שקל לעומת כ-395 מיליון שקל ברבעון הראשון אשתקד, קיטון של כ-2.8%. קיטון זה בהכנסות נובע בעיקרו מן השחיקה הנמשכת בשוק השיחות הבינלאומיות. בנטרול פעילות זו, מציגה בזק בינלאומי גידול בהכנסות של כ-2% לעומת רבעון מקביל. גידול זה נובע בעיקרו מן הגידול במכירת פתרונות תקשורת לעסקים (ICT) ושירותי ענן מנוהלים וכן מן הגידול המתמשך במכירת שירותי האינטרנט של בזק בינלאומי על תשתית הכבל התת ימי. הרווח התפעולי ברבעון הראשון של שנת 2017 הסתכם בכ-49 מיליון שקל לעומת כ-37 מיליון שקל ברבעון הראשון אשתקד עם גידול של כ- 32.4%. ה- EBITDA ברבעון הראשון של שנת 2017 הסתכם בכ-82 מיליון שקל (שיעור EBITDA – 21.4%), לעומת כ-70 מיליון שקל ברבעון הראשון אשתקד (שיעור EBITDA – 17.7%), גידול של כ- 17.1%. הרווח הנקי ברבעון הראשון של שנת 2017 הסתכם בכ-36 מיליון שקל לעומת כ-26 מיליון שקל ברבעון הראשון אשתקד, גידול של כ-38.5%. הזינוק בכל מדדי הרווחיות הושפע בין השאר מן הגידול בפעילות למגזר העסקי וכן מהוצאות שנרשמו ברבעון המקביל כתוצאה מחתימת ההסכם הקיבוצי. תזרים המזומנים מפעילות שוטפת ברבעון הראשון של שנת 2017 הסתכם בכ-52 מיליון שקל לעומת כ-49 מיליון שקל ברבעון הראשון אשתקד, גידול של כ-6.1% אשר נובע מעלייה ברווח. תזרים המזומנים החופשי ברבעון הראשון של שנת 2017 הסתכם בכ-23 מיליון שקל לעומת כ-12 מיליון שקל ברבעון הראשון אשתקד, גידול של כ-91.7%. העלייה בתזרים החופשי נבעה מהגידול בתזרים מפעילות שוטפת כאמור ומירידה בהשקעות אשר נבעה מפערי עיתוי בהשקעות בזק בינלאומי.

דילוג לתוכן