תוצאות כספיות של בזק בינלאומי לשנת 2015

תוצאות מצוינות לבזק בינלאומי ברבעון הרביעי ובשנת 2015 עם צמיחה בכל המדדים הפיננסיים:
• שיא הכנסות שנתי ורבעוני מאז קום החברה. ההכנסות הסתכמו בכ-1.6 מיליארד ₪ ובכ-405 מיליון ₪ בהתאמה, גידול של כ-5% וכ-2% בהתאמה.
• שיא EBITDA שנתי מאז קום החברה –כ-372 מיליון ₪, גידול של כ- 3% לעומת השנה שעברה.
• שיא הכנסות שנתי ורבעוני מאז קום החברה, בפעילות העסקית למכירת פתרונות מחשוב לעסקים (ICT), עם גידול של כ-17% וכ-9% בהתאמה.
• בזק בינלאומי ממשיכה למנף את הכבל התת ימי ומציגה גידול של כ-6% בהכנסות משירותי האינטרנט של החברה וגידול של כ-10% במצבת הלקוחות, לעומת השנה הקודמת.
• גידול בכל מדדי הרווחיות לעומת השנה הקודמת – כ-3% ברווח התפעולי, כ-4% ברווח הנקי וכ-3% ב-EBITDA.
• גידול בהשקעות טכנולוגיות למינוף השירותים הניתנים ללקוחות החברה – Data Center, שירותי ענן, אבטחת מידע והגנות סייבר.
מוטי אלמליח, מנכ"ל בזק בינלאומי "אני גאה לסכם שנה מצוינת של הישגי שיא לבזק בינלאומי בכל הפרמטרים הפיננסיים. בשנה זו צמחנו בהכנסות וברווחים בכל תחומי פעילותינו, עיבינו את עולמות האינטגרציה והפתרונות לעסקים ויצרנו קפיצת מדרגה בשירותים ומוצרים מבוססי אינטרנט, המביאים ערך ללקוחות הפרטיים בישראל. השקענו בטכנולוגיה, בחדשנות ובשירות ללקוחותינו לצד ההשקעה הנמשכת בעובדי החברה; חתמנו על הסכם קיבוצי המחזק את השותפות והמחויבות ההדדית הקיימת בחברה להמשך הצלחתה ומובילותה של בזק בינלאומי גם בעתיד".
ההכנסות בשנת 2015 טיפסו לשיא והסתכמו בכ-1.578 מיליארד שקל לעומת כ-1.504 מיליארד שקל בשנת 2014, גידול מרשים של כ-4.9%. ההכנסות ברבעון הרביעי של שנת 2015 טיפסו לשיא אף הם והסתכמו בכ-405 מיליון שקל לעומת כ-399 מיליון שקל ברבעון הרביעי אשתקד, גידול של כ-1.5%.

גידול מרשים זה בהכנסות הרבעון ובהכנסות 2015, נובע בעיקרו מן הצמיחה המשמעותית במכירת פתרונות מחשוב לעסקים (ICT) ושירותי ענן מנוהלים וכן ממכירת שירותי האינטרנט של החברה על תשתית הכבל התת ימי.

הרווח התפעולי בשנת 2015 הסתכם בכ-240 מיליון שקל לעומת כ-232 מיליון שקל בשנה הקודמת, גידול של כ-3.4%. ברבעון הרביעי של שנת 2015 הרווח התפעולי הסתכם בכ-58 מיליון שקל לעומת כ-57 מיליון שקל ברבעון הרביעי אשתקד, גידול של כ-1.8%.

ה-EBITDA בשנת 2015 טיפס לשיא שנתי מאז הקמת החברה, והסתכם בכ-372 מיליון שקל (שיעור EBITDA – 23.6%), לעומת כ-362 מיליון שקל בשנת 2014 (שיעורEBITDA – 24.1%), גידול של כ-2.8%. ברבעון הרביעי של שנת 2015 ה-EBITDA הסתכם בכ-93 מיליון שקל (שיעור EBITDA – 23.0%), לעומת כ-91 מיליון שקל ברבעון הרביעי אשתקד (שיעור EBITDA – 22.8%), גידול של כ-2.2%.
הרווח הנקי בשנת 2015 הסתכם בכ-172 מיליון שקל לעומת כ-165 מיליון שקל בשנת 2014, גידול של כ-4.2%. ברבעון הרביעי של שנת 2015 הרווח הנקי הסתכם בכ-42 מיליון שקל לעומת כ-40 מיליון שקל ברבעון הרביעי אשתקד, גידול של כ-5%.
הצמיחה בכל מדדי הרווחיות נובעת בעיקר מן הגידול במכירת פתרונות תקשורת לעסקים וכן מן הצמיחה העקבית בכמות לקוחות האינטרנט המצטרפים לחברה זאת לצד הגידול במכירת שירותי האינטרנט על גבי תשתית הכבל התת ימי ושיפור מבנה ההוצאות של החברה.

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת בשנת 2015 הסתכם בכ-301 מיליון שקל לעומת כ-312 מיליון ש"ח בשנת 2014 קיטון של כ-3.5% הנובע מהחזר מס שהתקבל בשנה קודמת. ברבעון הרביעי של שנת 2015 תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הסתכם בכ-96 מיליון שקל לעומת כ-72 מיליון ש"ח ברבעון הרביעי אשתקד, גידול של כ-33.3%.

תזרים המזומנים החופשי בשנת 2015 הסתכם בכ-173 מיליון שקל לעומת כ-204 מיליון שקל בשנת 2014, קיטון של כ-15.2% הנובע מהגידול הנמשך בהשקעות טכנולוגיות, בעיקר עם הקמת מתקן ה-Data Center התת קרקעי של החברה. ברבעון הרביעי של שנת 2015 תזרים המזומנים החופשי הסתכם בכ-75 מיליון שקל לעומת כ-45 מיליון שקל ברבעון הרביעי אשתקד, גידול של כ-66.7%.

דילוג לתוכן