תוכנית ההטבות החדשה של שר האוצר, משה כחלון – "נטו משפחה"

ממצאי מחקר שנעשה בנושא עבור המכללה הכלכלית חברתית

כללי
 נערך על ידי מכון פאנלס מחקר בנושא הכלכלי-חברתי בישראל.
 במחקר השתתפו 500 משיבים בגילאי 18 ומעלה המהווים מדגם מייצג של האוכלוסייה היהודית בישראל.
 המחקר נערך באמצעות פאנל המשיבים האינטרנטי Panel4all.
 טעות הדגימה המרבית: 4.5%±.
 בשאלות פילוחים, בכל פעם שנמצא פער מובהק סטטיסטית בין נתונים שונים באותה השורה, נתונים אלה נצבעים בצבע ירוק עבור הנתון הגבוה וצהוב עבור הנתון הנמוך.
תמצית הממצאים

 מרבית המשיבים במדגם מכירים את תוכנית ההטבות החדשה של כחלון "נטו משפחה" באופן מפורט או חלקי (84%). כ- 20% ציינו כי הם מכירים את כל פרטי התוכנית.
 התוכנית המועדפת ביותר על ידי המשיבים הייתה זו המציעה גנים ומעונות חינם החל מגיל אפס, זו נבחרה על ידי 42% מכלל המדגם לעומת תוכנית "נטו למשפחה" שנבחרה על ידי כ28% מכלל המדגם. כ- 30% ציינו כי אינם יודעים להשיב לשאלה זו.
 עבור תוכנית "נטו משפחה" נמצאה העדפה בקרב המכירים אותה, אולם גם בקרב אלו נמצאה העדפה כוללת לתוכנית של גנים ומעונות חינם.

דילוג לתוכן