תגובת נציגות חוקרי מכון וולקני למינויו של פיינרמן כמשקיף

תגובת נציגות חוקרי מכון וולקני למינויו של פיינרמן כמשקיף בצוות המייעץ לראש הממשלה לבחינת העתקת מכון וולקני:

"מינויו של פיינרמן כמשקיף בצוות המייעץ הוא זריית חול בעיני הציבור, הטעייתו וכיסוי על המחדלים של שר החקלאות. השתתפותו של פרופסור אלי פיינרמן כמשקיף ולא כחבר מן המניין כלל לא מעניקה לו קול בצוות המייעץ לראש הממשלה ולכן למעשה מייעדים את פרופסור פיינרמן להיות עלה התאנה של 'ועדת הנדל"ן' שכל כוונתה היא לסגור את מכון המחקר החקלאי. לאור העובדה שאין ולו מומחה אחד בתחום המחקר החקלאי בצוות, חובה למנות את מנהל מכון וולקני, פרופסור אלי פיינרמן, כחבר מלא בצוות המייעץ".

 

דילוג לתוכן