שר התקשורת משה כחלון הורה לאנשי משרדו לאפשר כניסת מכשיר ה- "אייפד" לישראל

מייד עם השלמתן של הבדיקות הטכניות, אשר ביצעו אנשי הדרג המקצועי במשרד התקשורת, במהלך השבוע האחרון,בהנחיית השר משה כחלון, מול הגורמים המקצועיים בחברת אפל העולמית, ברשויות אירופאיות ובמעבדה בינלאומית מוכרת, הורה השר לאנשי משרדו לאשר את כניסת מכשיר האייפד לישראל בנוהל של יבוא אישי (הכנסת מכשיר בודד לאדם) ולשחרר את עשרים המכשירים שעוכבו.
הבדיקות שבוצעו לגבי מנגנוני פעולת המכשיר הוכיחו לגורמים המקצועיים במשרד כי המכשיר מזהה את אופן פעולת נקודת הגישה (Wi-Fi Access Point) שבסביבתו, ומתאים עצמו אליה באופן אוטומאטי. לפיכך פעולת המכשיר בישראל תהיה בהתאם לתכונות הטכניות המותרות לשימוש בישראל, והשימוש במכשירים אלחוטיים של משתמשים אחרים לא ישובש.
משרד התקשורת ימשיך לפעול ולוודא, כשם שפעל לאורך כל השנים, שלישראל ייכנסו מכשירים אלחוטיים מתאימים, לטובת כלל ציבור המשתמשים, ללא קשר לסוג או שם המכשיר.
הודעה על החלטה זו תימסר לרשויות המכס ביום א' בבוקר, ובכך יוכל כל אדם להכניס לישראל מכשיר אייפד בודד.
ד"ר יחיאל שבי, דובר
 

דילוג לתוכן