רד האט מדווחת תוצאות הרבעון הרביעי ושנת הכספים 2018

שימו לב, אין בידיעה טעות: חברות אמריקאיות קובעות את שנת הכספים שלהן כרצונן.

• ההכנסות ברבעון הרביעי: 772 מיליון דולר – גידול של 23% לעומת הרבעון המקביל לפני שנה. ההכנסות לשנה כולה: 2.9 מיליארד דולר. עלייה של 20% מהשנה הקודמת.
• ההכנסות ממנויים ברבעון הרביעי: 683 מיליון דולר – גידול של 22% בהשוואה למקביל אשתקד. ההכנסות ממנויים בשנת הכספים כולה – 2.6 מיליארד דולר, גידול של 21% בהשוואה שנתית.
• הכנסות דחויות בסוף השנה: 362 מיליון דולר, גידול של 14% מול השנה הקודמת. תזרים מזומנים תפעולי לשנת הכספים 2018 כולה: 923 מיליון דולר, גידול של 18% בהשוואה שנתית.

רד האט (Red Hat) – הספקית הגדולה בעולם של פתרונות קוד פתוח, פרסמה את תוצאותיה הכספיות לרבעון הרביעי של שנת הכספים 2018 שלה שהסתיים ב- 28 בפברואר 21018.

"הרבעון הרביעי היה סיום חזק של השנה עבורנו. במהלך השנה שמרנו על גידול חזק בהכנסות ממנויים בקטגוריות הטכנולוגיה העיקריות שלנו, מה שאפשר לרד האט לעבור רף הכנסות שעולה על 3 מיליארד דולר בסוף השנה", אמר ג'ים וויטהרסט, נשיא ומנכ"ל רד האט. "רד האט המשיכה להרחיב את מעמדה בקרב לקוחות כיועץ בר סמכא ושותף טכנולוגיה אסטרטגי, המאפשר יוזמות ממוקדות בטרנספורמציה דיגיטלית ומחשוב ענן. מעמד זה עזר ברבעון הרביעי לקדם גידול של 50% בהשוואה שנתית במספר העסקאות של יותר ממיליון דולר, כשנהנינו ממכירות צולבות חזקות ושיעורי חידוש גבוהים בקרב העסקאות המובילות שלנו".

"אנו שמחים על שסיפקנו גידול של 21% בהכנסות במהלך שנת הכספים 2018 שלנו, לעומת גידול של 18% בשנה הקודמת. בנוסף, ביצועים חזקים ברבעון הרביעי אפשרו לחברה לסיים את השנה עם גידול של 24% בצבר ההזמנות הכולל לעומת השנה הקודמת. אנו מאמינים כי צבר ההזמנות הכולל שלנו, לצד ביקוש נמשך לטכנולוגיות שלנו, יאפשרו לנו לספק צמיחה חזקה בשנת הכספים 2019", אמר אריק שנדר, סגן נשיא בכיר וה- CFO של רד האט.

ההכנסות ברבעון הרביעי הסתכמו ב- 772 מיליון דולר, גידול של 23% בהשוואה מול השנה הקודמת. ההכנסות ממנויים היו 638 מיליון דולר – גידול של 22% בהשוואה שנתית, והיוו 88% מכלל הכנסות רד האט ברבעון הרביעי.

ההכנסות לשנת הכספים 2018 כולה היו 2.9 מיליארד דולר, גידול של 21% מול שנת הכספים הקודמת. ההכנסות למנויים הסתכמו בשנת הכספים ב- 2.6 מיליארד דולר, גידול של 21% בהשוואה שנתית, והיוו 88% מכלל ההכנסות.

הרווח התפעולי GAAP ברבעון הרביעי היה 132 מיליון דולר – גידול של 40% מול המקביל לו אשתקד. הרווח התפעולי non-GAAP לרבעון זה היה 190 מיליון דולר – גידול של 24% מהרבעון המקביל לפני שנה. הרווח תפעולי GAAP היה 17.1%, והרווח התפעולי non-GAAP היה 24%.

 

הרווח התפעולי GAAP לשנת הכספים 2018 כולה עמד על 16.2% והרווח התפעולי non-GAAP עמד על 23.9%, והסתכם ב- 742 מיליון דולר – גידול של 42% בהשוואה מול השנה הקודמת. הרווח התפעולי non-GAAP הסתכם ב- 698 מיליון דולר – גידול של 25% מהשנה הקודמת.

ברבעון הרביעי נרשם הפסד נקי GAAP של 13 מיליון דולר, ורווח נקי non-GAAP של 167 מיליון דולר. הרווח הנקי GAAP לשנת הכספים 2018 היה 259 מיליון דולר, בהשוואה ל- 254 מיליון דולר בשנת הכספים הקודמת. הרווח הנקי השנתי non-GAAP היה 540 מיליון דולר, בהשוואה ל- 414 מיליון דולר בשנת הכספים הקודמת.

תזרים המזומנים התפעולי של רד האט הסתכם ברבעון הרביעי ב- 362 מיליון דולר – גידול של 14% מול הרבעון המקביל בשנה הקודמת. תזרים המזומנים התפעולי לשנת הכספים כולה הסתכם ב- 2.5 מיליארד דולר.

כלל צבר ההזמנות לשנת הכספים 2018 היה בסדר גודל של 3.4 מיליארד דולר – גידול של 24% בהשוואה שנתית. צבר ההכנסות הדחויות בסוף שנת הכספים עמד על 2.6 מיליארד דולר, גידול של 25% בהשוואה שנתית.
מבחינת תחזית לשנת הכספים 2019 של רד האט שהחלה ב- 1 במרץ 2018: ההכנסות צפויות להיות בטווח של 3.460 – 3.425 מיליארד דולר. הרווח התפעולי GAAP צפוי להיות 16.6%, והרווח התפעוליnon-GAAP כ- 23.9%.
תזרים המזומנים התפעולי צפוי להיות בטווח של 1.045 – 1.035 מיליארד דולר. ברבעון הראשון של שנת הכספים 2019 צפויות הכנסות רד האט להגיע לכ- 800-810 מיליון דולר, הרווח התפעולי GAAP צפוי להיות 13.49, וה- non-GAAP – כ- 20.5%.

דילוג לתוכן