רד האט מדווחת על תוצאות הרבעון השלישי של שנת הכספים 2017

– סך ההכנסות ברבעון השלישי: 615 מיליון דולר, עלייה של 18% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד.
– הכנסות כוללות ממנויים ברבעון השלישי: 543 מיליון דולר, עלייה של 19% בהשוואה לרבעון המקביל לפני שנה.
– הכנסות קשורות לפיתוח יישומים וטכנולוגיות מתעוררות אחרות: 112 מיליון דולר, עלייה של 33% בהשוואה שנתית.

רד האט (Red Hat), הספקית המובילה בעולם של פתרונות קוד פתוח, הודיעה על תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי של שנת הכספים 2017 שהסתיים ב- 30 בנובמבר 2016.
"לקוחות ארגוניים וספקי שירות ממשיכים לאמץ אסטרטגיית ענן היברידי עבור פיתוח, פריסה וניהול מחזור החיים של היישומים הקריטיים שלהם. רד האט ממוצבת באופן ייחודי כדי לענות על צורך זה. במצטבר, לקוחות המנצלים טכנולוגיות מאפשרות-ענן שלנו באתרי הלקוחות או בענן ציבורי, מוציאים יותר עם רד האט מאשר לקוחות שטרם אימצו טכנולוגיות מאפשרות-ענן שלנו", אמר ג'ים וויטהרסט, נשיא ומנכ"ל רד האט.
הכנסות: הכנסות החברה ברבעון השלישי היו 615 מיליון דולר, גידול של 18% בהשוואה לרבעון המקביל בשנה הקודמת.
הכנסות ממנויים עמדו ברבעון זה על 543 מיליון דולר, עלייה של 19% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. הכנסות ממנויים היוו 88% מסך ההכנסות של החברה ברבעון זה.
רווח תפעולי: הרווח התפעולי GAAP לרבעון הסתכם ב -81 מיליון דולר, גידול של 17% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד. הרווח התפעולי Non-GAAP לרבעון השלישי היה 143 מיליון דולר, עלייה של 16% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד.
רווח נקי: הרווח הנקי GAAP לרבעון הסתכם ב -68 מיליון דולר, או 0.37 דולר למניה בדילול מלא, בהשוואה ל -47 מיליון דולר, או 0.25 דולר למניה בדילול מלא, ברבעון המקביל אשתקד ..

הרווח הנקי non-GAAP לרבעון היה 111 מיליון דולר, או 0.61 דולר למניה בדילול מלא, לעומת 89 מיליון דולר, או 0.48 $ למניה באותו רבעון לפני שנה.
מזומנים: תזרים המזומנים התפעולי היה 136 מיליון דולר ברבעון השלישי, ירידה של 8% על בסיס מצטבר מתחילת השנה בהשוואה לשנה שעברה. סך הכל מזומנים, שווי מזומנים והשקעות ליום 30 בנובמבר 2016, עמד על 2 מיליארד דולר, לאחר רכישה עצמית של כ-125 מיליון דולר, או כ -1.6 מיליון מניות רגילות ברבעון השלישי.
הכנסות דחויות: בסוף הרבעון השלישי עמדה יתרת ההכנסות הנדחות הכוללת של רד האט על 1.7 מיליארד דולר, גידול של 15% בהשוואה לרבעון המקביל בשנת הכספים הקודמת.
תחזית ההכנסות הצפויות לשנת הכספים 2017 כולה, עומדת על בין 2.397 מיליארד דולר ל- 2.405 מיליארד דולר.

דילוג לתוכן