רועי זיסאפל, מנכ"ל החברה

רדוור מסכמת שנה מוצלחת של המשך צמיחה

ההכנסות ברבעון הרביעי 2018 עלו בכ-9% לכ-64 מיליון דולר; הרווח הנקי (Non-GAAP) ברבעון צמח מכ-3.9 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד לכ-11.4 מיליון דולר

 

החברה סיימה את שנת 2018 עם גידול של כ-11% בהכנסות לכ-234 מיליון דולר; הרווח הנקי (Non-GAAP) השנתי עלה מכ-7.6 מיליון דולר בשנת 2017 לכ-26.0 מיליון דולר, תזרים המזומנים מפעילות שוטפת היה כ- 49 מיליון דולר

 

 

רועי זיסאפל, נשיא ומנכ"ל רדוור: "אנו גאים להציג תוצאות חזקות ברבעון הרביעי, ולסכם שנה חזקה שעלתה על הציפיות שלנו. הצמיחה בהכנסות, הרווחיות ותזרים המזומנים גדלו במידה ניכרת משנת 2017. לאורך השנה פעלנו להמשך יישום האסטרטגיה, תוך התמקדות במרכז הנתונים ובענן, והצלחנו להשיג את מטרותינו. הפורטפוליו שלנו הוא הרחב והמתקדם ביותר שהיה אי פעם, ומשקף טכנולוגיה חדשנית ו בשילוב הלימה לצורכי הלקוחות, במיוחד לאור ההתמקדות שלנו בפתרונות אבטחה בענן ובמודל עסקי של מכירות חוזרות למנויים. אנו מצפים למימוש ההזדמנויות הניצבות לפתחנו ב-2019 ובכלל".

 

 

חברת רדוור (NASDAQ: RDWR), ספקית מובילה של אבטחת סייבר ושל פתרונות אספקת יישומים, דיווחה היום על תוצאותיה הכספיות לרבעון הרביעי ולשנת 2018 כולה.

 

הכנסותיה של רדוור ברבעון הרביעי של 2018 עלו בכ-9% לכ-63.8 מיליון דולר, בהשוואה  להכנסות של כ-58.5 מיליון דולר ברבעון המקביל בשנת 2017. בשנת 2018 עלו הכנסות החברה בכ-11% לכ-234.4 מיליון דולר, בהשוואה לכ-211.4 מיליון דולר בשנת 2017.

 

ההכנסות באזור אמריקה הסתכמו ברבעון הרביעי 2018 בכ-27.7 מיליון דולר, בהשוואה להכנסות של כ-28.7 מיליון דולר ברבעון המקביל בשנת 2017. בשנת 2018 עלו ההכנסות באזור אמריקה בכ-5% לכ-102.5 מיליון דולר, בהשוואה לכ-97.9 מיליון דולר בשנת 2017.

 

ההכנסות באזור אירופה, המזרח התיכון ואפריקה (EMEA) עלו ברבעון הרביעי 2018 בכ-53% לכ-23.2 מיליון דולר, בהשוואה להכנסות של כ-15.1 מיליון דולר ברבעון המקביל בשנת 2017. בשנת 2018 עלו ההכנסות באזור אירופה, המזרח התיכון ואפריקה בכ-34% לכ-75.8 מיליון דולר, בהשוואה לכ-56.6 מיליון דולר בשנת 2017.

 

ההכנסות באזור אסיה פסיפיק ((APAC הסתכמו ברבעון הרביעי 2018 בכ-12.9 מיליון דולר, בהשוואה להכנסות של כ-14.6 מיליון דולר ברבעון המקביל בשנת 2017. בשנת 2018 הסתכמו ההכנסות באזור אסיה פסיפיק בכ-56.2 מיליון דולר, בהשוואה לכ-56.9 מיליון דולר בשנת 2017.

 

הרווח נקי (GAAP) ברבעון הרביעי 2018 עלה לכ-7.9 מיליון דולר (או 0.16 דולר למניה בדילול מלא), בהשוואה לרווח נקי של כ-2.1 מיליון דולר (או 0.05 דולר למניה בדילול מלא) ברבעון המקביל בשנת 2017.

הרווח נקי (GAAP) בשנת 2018 עלה לכ-11.7 מיליון דולר (או 0.25 דולר למניה בדילול מלא), בהשוואה להפסד נקי של כ-7.5 מיליון דולר (או 0.17 דולר למניה בדילול מלא) בשנת 2017.

 

הרווח הנקי (Non-GAAP) ברבעון הרביעי 2018 עלה לכ-11.4 מיליון דולר (0.24 דולר למניה בדילול מלא), בהשוואה לרווח נקי של כ-3.9 מיליון דולר (0.09 דולר למניה בדילול מלא) ברבעון המקביל בשנת 2017.

הרווח הנקי (Non-GAAP) בשנת 2018 עלה לכ-26.0 מיליון דולר (0.55 דולר למניה בדילול מלא), בהשוואה לרווח נקי של כ-7.6 מיליון דולר (0.17 דולר למניה בדילול מלא) בשנת 2017.

 

התוצאות על בסיס Non-GAAP מחושבות בניכוי השפעת תגמול מבוסס מניות, הפרשי שערי מטבע הנובעים מסעיפי המאזן ונכללים בהכנסות מימון, הפחת על נכסים בלתי מוחשיים, עלויות רכישה ועלויות ליטיגציה. שקלול מחודש של כל אחד מרכיבי ה-Non-GAAP של החברה לנתוני ה-GAAP שנאמדו, נכלל בסוף ההודעה לעיתונות של החברה (בשפה האנגלית).

 

נכון ל-31 בדצמבר 2018, ערך המזומנים, שווי מזומנים, הפיקדונות בבנקים לטווח קצר וארוך וניירות ערך סחירים של החברה עלה לכ-401.1 מיליון דולר, בהשוואה לכ-382.2 מיליון דולר נכון ל-30 בספטמבר 2018, ולכ-344 מיליון דולר נכון ל-31 בדצמבר 2017.

 

במהלך הרבעון הרביעי לשנת 2018 רשמה החברה תזרים מזומנים מפעילות שוטפת בהיקף של כ-25.7 מיליון דולר. בשנת 2018 כולה רשמה החברה תזרים מזומנים מפעילות שוטפת בהיקף של כ-49.3 מיליון דולר.

 

במהלך הרבעון הרביעי ושנת 2018 כולה השתמשה החברה במזומנים לרכישה חוזרת של מניות בהיקף של כ-4.3 מיליון דולר.

דילוג לתוכן