ראדא תעשיות אלקטרוניקה מדווחת על תוצאותיה לרבעון הרביעי ולשנת 2016

• מציגה רבעון רביעי של צמיחה עקבית בהכנסות וברווח הגולמי
• דב סלע, מנכ"ל ראדא: "אנו מצפים כי ההכנסות יגיעו לפחות ל-18 מיליון דולר בשנת 2017, גידול שנתי של 40% ביחס לאשתקד"
• החברה רואה את השוק האמריקאי כיעד לצמיחה קרובה
נתניה, ישראל, 27 במרץ, 2017 – ראדא תעשיות אלקטרוניקה בע"מ (NASDAQ: RADA) מודיעה היום על תוצאותיה הכספיות לרבעון שהסתיים ב-31 בדצמבר 2016.
תגובת ההנהלה
דב סלע, מנכ"ל ראדא אמר: "אנו מרוצים מהשיפור בתוצאות הרבעון הרביעי של 2016, והפרמטרים הפיננסיים שלו מעידים שאסטרטגיית השינוי אותה אנו מיישמים מתחילה להתממש. בעקבות ההשקעה של DBSI ושל כמה גופים מוסדיים מובילים בחברה במהלך השנה האחרונה, המאזן שלנו איתן ויש את ההון החוזר הדרוש לתמיכה והשקעה בהמשך הצמיחה של החברה. אנו מתכוונים להמשיך ולהשקיע במנוע הצמיחה שלנו, מכ"מים טקטיים מבוססי תוכנה, בהם אנו מזהים הזדמנויות משמעותיות ברחבי העולם. אנו מזהים פוטנציאל רב בשוק האמריקאי לטכנולוגיה זו, ולצד שיתוף הפעולה עם DRS Technologies ואנו מתכוונים לחזק עוד יותר את נוכחותנו בשוק האמריקאי בכדי לממש הזדמנויות אלו. במבט קדימה, כפי שדיווחנו לפני מספר שבועות, אנו מצפים כי ההכנסות יגיעו לפחות ל-18 מיליון דולר בשנת 2017, גידול שנתי של 40% ביחס לאשתקד."
יוסי בן שלום, יו"ר ראדא הוסיף: "אנו מברכים את דב ואת צוות החברה על השיפור המשמעותי בתוצאות הכספיות לרבעון. ראדא היא חברה עם פוטנציאל רב הפועלת בשוק צומח ואנו מצפים לשיפור בביצועים בשנת 2017."
תמצית תוצאות הרבעון הרביעי 2016
ההכנסות הסתכמו ברבעון הרביעי של 2016 ב-4.3 מיליון דולר, גידול של 22.8% בהשוואה להכנסות של 3.5 מיליון דולר ברבעון הרביעי של 2015 וברבעון השלישי של 2016.
הרווח הגולמי הסתכם ברבעון הרביעי של 2016 ב-0.8 מיליון דולר, גידול של 13.3% בהשוואה לרווח גולמי של 0.6 מיליון דולר ברבעון הרביעי של 2015, וגידול של 100.0% בהשוואה לרווח גולמי של 0.4 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2016.
ההפסד התפעולי הסתכם ברבעון הרביעי של 2016 הופחת והסתכם ב-0.5 מיליון דולר, בהשוואה להפסד תפעולי של 1.2 מיליון דולר ברבעון הרביעי של 2015 ו-0.9 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2016.
ההפסד הנקי המיוחס לבעלי המניות של ראדא ברבעון הרביעי של 2016 היה 1.0 מיליון דולר או 0.06 דולר למניה, שיפור המייצג קיטון של 41% בהשוואה להפסד נקי של 1.7 מיליון דולר או 0.25 דולר למניה ברבעון הרביעי של 2015 ובדומה להפסד נקי של 1.0 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2016.

תמצית תוצאות שנת 2016
ההכנסות הסתכמו בשנת של 2016 ב-12.8 מיליון דולר, בהשוואה להכנסות של 14.0 מיליון דולר בשנת 2015.
הרווח הגולמי הסתכמו בשנת של 2016 ב-1.4 מיליון דולר, בהשוואה לרווח גולמי של 2.4 מיליון דולר בשנת 2015.
ההפסד התפעולי הסתכם בשנת של 2016 ב-3.4 מיליון דולר, בהשוואה להכנסות של 2.7 מיליון דולר בשנת 2015.
הוצאות המימון הסתכמו בשנת 2016 ב-1.5 מיליון דולר, קיטון של 60% בהשוואה להוצאות מימון של 3.6 מיליון דולר בשנת 2015. הוצאות המימון בשנת 2016 כללו הוצאות פחת שאינן במזומן של כ-0.9 מיליון דולר. הוצאות הפחת שאינן במזומן הושפעו מהנחה בחוב שנוצרה מהמרת הלוואה של בעל מניות לשעבר בראדא בהלוואה בתנאים שהטיבו עם ראדא. החברה רשמה הוצאות פחת שאינן במזומן בתנאים הקודמים עד החזר ההלוואה ב-16 ביוני, 2016. בתאריך זה מימש דירקטוריון ראדא את האופציה להלוואה של 3.2 מיליון דולר מ-DBSI, אשר שימשה להחזר החוב לבעל המניות לשעבר. ההלוואה מ-DBSI כוללת תנאים מיטיבים שיבואו לידי ביטוי בהוצאת פחת שאינה במזומן בסך של כ-0.1 מיליון דולר.
כתוצאה מכך דיווחה החברה על הפסד נקי של 4.9 מיליון דולר או 0.35 דולר למניה בשנת 2016, בהשוואה להפסד נקי של 6.5 מיליון דולר או 0.53 דולר למניה בשנת 2015.

דילוג לתוכן