קמטק מדווחת על תוצאות שיא לרבעון השני של 2018

הכנסות שיא של 30.5 מיליון דולר בתחום המוליכים למחצה, גידול של 34% ביחס לרבעון המקביל  אשתקד

מצפה להמשך צמיחה חזקה במחצית השנייה של 2018

 

מגדל העמק, ישראל – 31 ביולי, 2018 – חברת קמטק (נאסד"ק ובורסת תל אביב: CAMT), פרסמה היום את תוצאותיה הכספיות לרבעון הראשון אשר הסתיים ב-30 ביוני, 2018.

 

דגשים לתוצאות הרבעון השני של 2018:

·         הכנסות הרבעון השני הגיעו לשיא של 30.5 מיליון דולר, גידול של 34% ביחס לרבעון המקביל אשתקד, ההכנסות עברו את הגבול העליון של תחזית ההכנסות של החברה;

·         הכנסות המחצית הראשונה של 2018 צמחו בלמעלה מ-30% ביחס לתקופה המקבילה ב-2017;

·         הרווח התפעולי על בסיס GAAP הסתכם ב-4.7 מיליון דולר, הרווח התפעולי על בסיס Non-GAAP הסתכם ב-5.0 מיליון דולר, המהווים 15.5% מההכנסות ו-16.3% מההכנסות, בהתאמה;

·         הרווח הנקי על בסיס GAAP הסתכם ב-4.3 מיליון דולר; הרווח הנקי על בסיס Non-GAAP הסתכם ב-4.6 מיליון דולר; מהווה שיעור  של 14.2% ו-15% מההכנסות, בהתאמה;

 

תחזית ההכנסות

הכנסות הרבעון השלישי של 2018 צפויות לגדול ל-31-32 מיליון דולר, המהווה גידול בשיעור של כ-30% בהכנסות לרבעון השלישי ולתשעת החודשים הראשונים ב-2018, ביחס לאשתקד.

 

תגובת ההנהלה

רפי עמית, מנכ"ל קמטק אמר: "2018 ממשיכה להיות שנה מאוד חזקה עם גידול של כ-30% בהכנסות ושיפור  הרווחיות בהתאם, ביחס לרבעון המקביל. התוצאות המצוינות שלנו הושגו הודות למיקוד העסקי שלנו בסגמנטים מובילים שצמיחתם מהירה, בשוק המוליכים למחצה, בייחוד בתחום המארזים המתקדמים. כמו כן, אנו ממנפים בהצלחה את מעמדנו האיתן בשוק המטרולוגיה במטרה לצמוח ולתפוס נתח שוק משמעותי גם ביישומי בדיקות דו-מימד. צבר ההזמנות שלנו שנמצא בשיא והתחזית המשופרת להמשך השנה, נוסכים בנו ביטחון כי נמשיך להציג צמיחה בהכנסות ובהתאמה שיפור בשיעורי הרווחיות והרווח ברבעון הרביעי של 2018."

 

התוצאות הפיננסיות לשנת 2018 וההשוואה לתוצאות 2017 המובאות למטה הינן תוצאות הפעילות הנמשכת בלבד:

 

תוצאות כספיות לרבעון השני של 2018

 

הכנסות קמטק הסתכמו ברבעון השני של שנת 2018 ב-30.5 מיליון דולר, גידול של 34% לעומת הכנסות של 22.7 מיליון דולר ברבעון השני של 2017.

 

הרווח הגולמי על בסיס GAAP הסתכם ברבעון השני של שנת 2018 ב-14.9 מיליון דולר (48.9% מההכנסות), בהשוואה ל-11.2 מיליון דולר (49.2% מההכנסות) ברבעון המקביל ב-2017.

 

הרווח הגולמי על בסיס non-GAAP הסתכם ברבעון השני של 2018 ב-14.9 מיליון דולר (%49 מההכנסות), בהשוואה ל-11.2 מיליון דולר (49.2% מההכנסות) ברבעון המקביל ב-2017.

 

הרווח התפעולי על בסיס GAAP הסתכם ברבעון השני של שנת 2018 ב-4.7 מיליון דולר (15.5% מההכנסות), בהשוואה להפסד תפעולי GAAP של 11 מיליון דולר ברבעון המקביל ב-2017. ההפסד התפעולי ב-2017 מקורו בהסדר כספי על סך 13 מיליון דולר בגין ההליך המשפטי בנוגע בתביעת פטנטים.

 

הרווח התפעולי על בסיס non-GAAP הסתכם ברבעון השני של שנת 2018 ב-5 מיליון דולר (%16.3  מההכנסות), בהשוואה לרווח תפעולי non-GAAP של 2.1 מיליון דולר (9.2% מההכנסות) ברבעון המקביל ב-2017.

 

הרווח הנקי על בסיס GAAP הסתכם ברבעון השני של שנת 2018 ב-4.3 מיליון דולר או 12 סנט למניה בדילול מלא, בהשוואה להפסד נקי על בסיס GAAP מפעילות נמשכת של 5.7 מיליון דולר או 16 סנט למניה בדילול מלא ברבעון המקביל ב-2017.

 

הרווח הנקי על בסיס non-GAAP הסתכם ברבעון השני של שנת 2018 ב-4.6 מיליון דולר או 13 סנט למניה בדילול מלא, בהשוואה לרווח נקי על בסיס non-GAAP מפעילות נמשכת של 2 מיליון דולר או 6 סנט למניה בדילול מלא ברבעון המקביל ב-2017.

 

נכון ל-30 ביוני 2018, היו בידי קמטק מזומנים, שווי מזומנים ופיקדונות לזמן קצר בהיקף של 41.2 מיליון דולר, בהשוואה ל-47.2 מיליון דולר ב-31 במרץ 2018. במהלך הרבעון החברה חילקה דיבידנד על סך 5.1 מיליון דולר. בנוסף, במהלך הרבעון השני של 2018 החברה דיווחה על תזרים מזומנים שלילי על סך 1 מיליון דולר כדי לעמוד בדרישות ההון החוזר.

 

שיחת ועידה

 

הנהלת קמטק תארח שיחת ועידה היום, ה-31 ביולי,2018 בשעה 17:00 (שעון ישראל).

רפי עמית, מנכ"ל קמטק, משה אייזנברג, סמנכ"ל הכספים ורמי לנגר, מנהל התפעול ינהלו את השיחה ויהיו זמינים למענה על שאלות לאחר הצגת התוצאות הכספיות.

להאזנה לשיחה יש לחייג 03-918-0609. הקלטת השיחה תהיה זמינה תוך 24 שעות ממועד סיום השיחה באתר קמטק בכתובת www.camtek.com.

דילוג לתוכן