קמטק מדווחת על תוצאות שיא לרבעון הראשון של 2017

הכנסות שיא של 30.8 מיליון דולר ברבעון הראשון של 2017, גידול של כ-26% ביחס לרבעון המקביל אשתקד; רווחיות תפעולית של 13%
החברה צופה להמשך צמיחה ברבעון השני של 2017 ולהכנסות של 33-34 מיליון דולר, המייצגות גידול של כ-23% ביחס לרבעון המקביל אשתקד

מגדל העמק, ישראל – 9 במאי, 2017 – חברת קמטק (נאסד"ק ובורסת תל אביב: CAMT), פרסמה היום את תוצאותיה הכספיות לרבעון הראשון אשר הסתיים ב-31 במרץ, 2017.

דגשים לתוצאות הרבעון הראשון של 2017:
• ההכנסות ברבעון הראשון – 30.8 מיליון דולר, גידול של 26% ביחס לרבעון המקביל אשתקד
• הרווח התפעולי על בסיס GAAP הסתכם ב-3.9 מיליון דולר, המהווה 12.6% מההכנסות; הרווח התפעולי על בסיס Non-GAAP הסתכם ב-4.0 מיליון דולר, המהווה 13.0% מההכנסות;
• הרווח הנקי על בסיס GAAP הסתכם ב-3.3 מיליון דולר; הרווח הנקי Non-GAAP הסתכם ב-3.4 מיליון דולר;
• תזרים מזומנים תפעולי חזק של 5.9 מיליון דולר;
• תחזית ההכנסות לרבעון השני של 2017 בין 33 ל- 34 מיליון דולר, המהווה גידול של כ-23% בהכנסות יחסית לרבעון המקביל אשתקד

רפי עמית, יו"ר ומנכ"ל קמטק אמר: "זוהי התחלה מצוינת לשנת 2017 המעידה על ביצועינו הטובים בהתאם לאסטרטגיה ולתוכניות שלנו. התוצאות שלנו מציינות את הרבעון הטוב ביותר בהיסטוריה של החברה מבחינת הכנסות, עם תזרים מזומנים חזק משמעותית ושיעורי רווחיות שעולים משנה לשנה. הביצועים החזקים ברבעון זה נבעו מהתחזקות בכלל התחומים העסקיים שלנו, ובעיקר בתחום המערכות לשוק המארזים המתקדמים, אשר עודנו אחד המגזרים הצומחים בקצב המהיר ביותר בשוק הציוד לתעשיית המוליכים למחצה."

מר עמית הוסיף: "במבט קדימה, הסביבה העסקית שלנו נשארת חיובית. הצפי לרבעון השני של 2017 הוא לצמיחה נוספת בהכנסות שיסתכמו ב-33-34 מיליון דולר. כל הסימנים מצביעים על שנה נוספת של ביצועים משמעותיים עבור קמטק."

תוצאות כספיות לרבעון הראשון של 2017

הכנסות קמטק הסתכמו ברבעון הראשון של שנת 2017 ב-30.8 מיליון דולר, גידול של 26% לעומת הכנסות של 24.5 מיליון דולר ברבעון הראשון של 2016, וגידול של 5% לעומת הכנסות של 29.3 מיליון דולר ברבעון הרביעי של 2016.

הרווח הגולמי על בסיס GAAP הסתכם ברבעון הראשון של שנת 2017 ב-14.8 מיליון דולר (48.2% מההכנסות), בהשוואה ל-10.3 מיליון דולר (42.2% מההכנסות) ברבעון המקביל ב-2016 ו-13.4 מיליון דולר (45.7% מההכנסות) ברבעון הרביעי של 2016.

הרווח הגולמי על בסיס non-GAAP הסתכם ברבעון הראשון של 2017 ב-14.8 מיליון דולר (48.2% מההכנסות), בהשוואה ל-10.3 מיליון דולר (42.3% מההכנסות) ברבעון המקביל ב-2016. השוני ברווח הגולמי נובע בעיקר מתמהיל המוצרים והמכירות ברבעון והיה גבוה מהרגיל ברבעון הנוכחי.

הרווח התפעולי על בסיס GAAP הסתכם ברבעון הראשון של שנת 2017 ב-3.9 מיליון דולר (12.6% מההכנסות). בהשוואה לרווח תפעולי GAAP של 0.4 מיליון דולר (1.5% מההכנסות) ברבעון המקביל ב-2016.

הרווח התפעולי על בסיס non-GAAP הסתכם ברבעון הראשון של שנת 2017 ב-4.0 מיליון דולר (13.0% מההכנסות). בהשוואה לרווח תפעולי non-GAAP של 0.5 מיליון דולר (1.8% מההכנסות) ברבעון המקביל ב-2016.

הרווח הנקי על בסיס GAAP הסתכם ברבעון הראשון של שנת 2017 ב-3.3 מיליון דולר או 9 סנט למניה בדילול מלא. בהשוואה לרווח נקי על בסיס GAAP של 24 אלף דולר או 0 סנט למניה בדילול מלא ברבעון המקביל ב-2016.

הרווח הנקי על בסיס non-GAAP הסתכם ברבעון הראשון של שנת 2017 ב-3.4 מיליון דולר או 10 סנט למניה בדילול מלא. בהשוואה לרווח נקי על בסיס non-GAAP של 0.2 מיליון דולר או 1 סנט למניה בדילול מלא ברבעון המקביל ב-2016.

נכון ל-31 במרץ 2017, היו בידי קמטק מזומנים, שווי מזומנים ופיקדונות לזמן קצר בהיקף של 24.3 מיליון דולר, בהשוואה ל-19.7 מיליון דולר ב-31 בדצמבר 2016. החברה ייצרה תזרים מזומנים תפעולי חיובי של 5.9 מיליון דולר במהלך הרבעון הראשון של 2017.

דילוג לתוכן