קמטק מדווחת על תוצאות הרבעון הרביעי ושנת 2017

הכנסות שיא של 25.8 מיליון דולר בתחום המוליכים למחצה
מצפה להמשך צמיחה בשיעור דו-ספרתי בהכנסות בשנת 2018

מגדל העמק, ישראל – 7 בפברואר, 2018 – חברת קמטק (נאסד"ק ובורסת תל אביב: CAMT), פרסמה היום את תוצאותיה הכספיות לשנה ולרבעון הרביעי אשר הסתיימו ב-31 בדצמבר, 2017.

דגשים לתוצאות הרבעון הרביעי של 2017:
• הכנסות שיא של 25.8 מיליון דולר בתחום המוליכים למחצה, גידול של 20% ביחס לרבעון המקביל אשתקד ובטווח העליון של תחזית ההכנסות
• רווח תפעולי על בסיס GAAP של 3.7 מיליון דולר (14.3% מההכנסות); רווח תפעולי על בסיס non-GAAP של 3.8 מיליון דולר (14.8% מההכנסות)
• הרווח הנקי על בסיס GAAP מפעילות המוליכים למחצה הנמשכת גדל ב-333% והסתכם ב-3.3 מיליון דולר; הרווח הנקי על בסיס non-GAAP מפעילות המוליכים למחצה הנמשכת צמח ב-303% והסתכם ב-3.5 מיליון דולר
• הכנסות הרבעון הראשון צפויות לגדול בכ-25% ביחס לרבעון המקביל ולהסתכם ב-26-27 מיליון דולר

דגשים לתוצאות שנת 2017:
• ההכנסות מתחום המוליכים למחצה בשנת 2017 הסתכמו ב-93.5 מיליון דולר; גידול של 18% ביחס לאשתקד
• ההפסד התפעולי על בסיס GAAP הסתכם ב-3.0 מיליון דולר; הרווח התפעולי על בסיס Non-GAAP הסתכם ב-10.4 מיליון דולר
• הרווח הנקי מפעילות נמשכת על בסיס GAAP הסתכם ב-1.7 מיליון דולר; הרווח הנקי על בסיס Non-GAAP הסתכם ב-9.6 מיליון דולר
• יתרת המזומנים של החברה נכון ל-31 לדצמבר 2017 הסתכמה ב-43.7 מיליון דולר

דילוג לתוכן